De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

StadsOntwikkeling Openbaar Vervoer als deel van de stadsontwikkeling Bijdrage aan de OV-Werkconferentie 15 februari 2011 Rob Tiemersma StadsOntwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "StadsOntwikkeling Openbaar Vervoer als deel van de stadsontwikkeling Bijdrage aan de OV-Werkconferentie 15 februari 2011 Rob Tiemersma StadsOntwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 StadsOntwikkeling Openbaar Vervoer als deel van de stadsontwikkeling Bijdrage aan de OV-Werkconferentie 15 februari 2011 Rob Tiemersma StadsOntwikkeling Utrecht

2 Verhaallijn 1.Gemeentelijke rollen en belangen bij OV-ontwikkeling 2.Ambitiedocument “Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar” 3.Accenten stad Utrecht bij Regionale OV-visie 4.Case: Knooppunt Leidsche Rijn Centrum 5.Conclusies

3 1a. Rollen gemeente bij OV-ontwikkeling Vertegentwoordiger van stadsgebruikers: bewoners (als mobilisten en omwonenden) werkenden, studenten, scholieren bezoekers: zakelijk, recreatief, winkelpubliek eigenaren en investeerders andere weggebruikers Formeel-juridisch, voorwaardescheppend: Ruimtelijk planontwikkelaar Gronduitgever Eigenaar van grond, vastgoed en parkeerruimte Bevoegd gezag milieu Wegontwikkelaar en -beheerder beheerder openbare ruimte Parkeerbeleid en -handhaver Subsidieverlener stedelijke voorzieningen

4 1b. Belangen gemeente bij OV-ontwikkeling Sociaal Leefbaar BereikbaarRuimte biedend Financieel gezond

5 2a. Ambitiedocument “Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar” Sociaal Leefbaar BereikbaarRuimte biedend Financieel gezond bereikbaar onderwijs werk, cultuur Bereikbare economische kernen Ruimte voor groei, intensivering, transformatie Impuls kwaliteit openbare ruimte Halveren groei autoverkeer minder auto- afhankelijkheid Stad van Kennis en Cultuur duurzame OV- en fietsstad Verantwoorde Grex, P-exploitatie, OZB Emissies beperken Maximaal nut V&V-investeringen BRU ook financieel gezond

6 afstemmen = versterken Mobiliteit Ruimte Netstructuren Programma Inrichting Gebruik en beheer 2b. Ambitiedocument “Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar”

7 3a. Stadsaccenten bij regionale OV-visie Regionale OV-ambities: snel, betrouwbaar, gemakkelijk, comfortabel Afstemmen op 2 schaalniveaus Regionale OV-structuur én knooppunten - afstemmen met: Trein en P+R Fiets als voortransport Economische kernen en voorzieningen Stedelijke bouwopgave Verbindende OV-routes én omgeving - afstemmen door: Integrale corridor-ontwikkeling (aanlooproutes, inpassing) Voldoende comfort, kwaliteit en doorstroming Deels vertrammen (vanwege capaciteit en kansen)

8 3b. Stadsaccenten stad bij regionale OV-visie Regionale OV-verbindingen Snelheid: 30 a 35 km/h Halteafstand: circa 1.000m Baan: zelfstandig, niet geïntegreerd met ruimte Haltes: kleine ‘stations’; integratie met omgeving Integratie Regiotram met ruimte alleen rond halten Stedelijke OV-dragers Snelheid: 20 a 25 km/h Halteafstand: circa 600m (verbonden aan plekken) Baan: geïntegreerd in stedelijk weefsel Haltes: vormgegeven als haltes Integratie Regiotram niet alleen rond halten maar baan is geïntegreerd in stedelijk weefsel

9 4a. Case: Knooppunt Leidsche Rijn Centrum Regionale ambitie: -vervoerknooppunt: -6x/uur Randstadspoor -viersporigheid Woerden-OVT met 2 e spoorbrug -HOV-Noordradiaal, Westtangent, ontsluitend OV -vervoerknoop is goed per fiets ontsloten -stadsrand P+R, snel bereikbaar vanaf A2 Stedelijke ontwikkelingsambitie: -Randstedelijk economisch kerngebied -Aantrekkelijk hoogstedelijk woongebied -Hoofdpodium in de stad -Scharnier Leidsche Rijn – Centrale stad -Centrum stadsdeel Leidsche Rijn

10 4b. Groeifactoren OV Leidsche Rijn Centrum Ruimtelijke ontwikkeling Regie op vastgoedontwikkeling (commercieel, sociaal, cultuur, onderwijs) Kwaliteit openbare ruimte en ruimte voor detailhandel Ontwikkeling station LRC en bijbehorende fietsstallingen Ondersteunende voorzieningen op het station Openbaar vervoersaanbod Realisatie HOV baan en doorstroming OV Frequentie en capaciteit RSS + OV-fiets-capaciteit Lijnennet en dienstuitvoering Tarievenbeleid OV-vraagbeïnvloeding Parkeerbeleid, bouw P+R Auto- en fietsontsluiting Vervoermanagement met bedrijven Marketing OV en P+R

11 5. Conclusies Gemeente heeft diverse rollen Gemeente heeft grote belangen bij goed OV Gemeente kan OV-gebruik versterken OV kan Stadsstructuur versterken Regionaal OV is deel van netwerk, maar ook van de stad vooral: binnenstad - routes - knooppunten Per OV-route: Keuze nodig voor regionaal of stedelijk Knooppunten: ontwikkeling kan niet zonder regie Samenwerking is noodzaak en gebeurt

12 Extra informatie dichtheden 2020 in relatie tot spoor en tramnet

13 ...

14

15

16


Download ppt "StadsOntwikkeling Openbaar Vervoer als deel van de stadsontwikkeling Bijdrage aan de OV-Werkconferentie 15 februari 2011 Rob Tiemersma StadsOntwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google