De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BMF Tilburg 15 april 2010. Brabant in een dynamische context Veranderend landelijk gebied Afnemende bevolkingsgroei Afname biodiversiteit Klimaatverandering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BMF Tilburg 15 april 2010. Brabant in een dynamische context Veranderend landelijk gebied Afnemende bevolkingsgroei Afname biodiversiteit Klimaatverandering."— Transcript van de presentatie:

1 BMF Tilburg 15 april 2010

2 Brabant in een dynamische context Veranderend landelijk gebied Afnemende bevolkingsgroei Afname biodiversiteit Klimaatverandering Toename mobiliteit Economische concurrentie

3 Een andere rol voor de provincie Meer autonomie voor gemeenten Provincie richt zich op bovengemeentelijk en regionaal niveau Heldere kaders stellen en initiatief nemen in ontwikkelingen Agenda van Brabant 2015

4 Grote opgaven: Bouwen met verstand en gevoel Bindend regionaal overleg Ontwikkelruimte in het landelijk gebied Mét een investering in het landschap Infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen koppelen

5 Structuurvisie en verordening Structuurvisie: visie, belangen, beleid en uitvoering Verordening: uitvoeringsinstrument Fase 1: bestaand beleid Fase 2: nieuw uit structuurvisie

6 Keuzes van de prov. Noord-Brabant Robuuste structuren voor water/natuur en landbouw Zorgvuldig ruimtegebruik en investeren in het landschap Reconstructiebeleid in structuurvisie en verordening

7 Intensieve veehouderij Beperking aan de omvang en hoogte van stallen en bouwblokken Geen nieuwe bedrijven Uitzoeken: strengere regels voor gebieden dicht bij dorpen en natuur Uitzoeken: minder gebieden voor intensieve veehouderijen (LOG’s)

8 Beleidskeuzen Agrarische structuur Gemengd agrarisch gebied: Landbouw belangrijk, maar ook andere functies zoals recreatie Zoekgebieden primair agrarisch: Meer ruimte voor landbouw Geen andere functies zoals recreatie Windenergie: Clustering, alleen in West-Brabant

9 Beleidskeuzen Groenblauwe structuur Kerngebied groenblauw Netwerk van natuurgebieden en watersystemen Groenblauwe mantel “Agrarische gebieden” die kerngebied verbinden, versterken Groene structuren in de stedelijke gebieden Tilburg Veldhoven

10 Rol en uitvoering provincie (1) 1.Ontwikkelen –Gebiedsontwikkelingen (zoals Brabantse Wal, Het Groene Woud, Ruit Eindhoven, Peel) –Realiseren natuur in ecologische hoofdstructuur 2.Ordenen –Brabant breed: agrarische en groenblauwe structuur

11 Rol en uitvoering (2) 3. Beschermen –Bescherming natuurgebieden, cultuurhistorie, aardkunde –Ruimte voor windturbines in West-Brabant 4.Regionaal samenwerken –Samengaan reconstructie en regionaal ruimtelijk overleg –Extra aandacht voor landschapsaanpak en investeringen

12 Rol en uitvoering (3) 5. Stimuleren –Gebiedspaspoorten –Subsidie, kennis, monitoring

13 Waarom een verordening? Doelen bereiken Belangen borgen Moeten: vanuit Rijk (AMvb) Kunnen: vanuit SVRO of PWP

14 Hoofdregel: zorgvuldig ruimtegebruik SVRO: Ja mits = zorgvuldig ruimtegebruik (SER-ladder) gekoppeld aan landschapsinvestering Afwegingskader voor nieuwvestiging, uitbreiding, intensivering, herbestemming: -ontwikkelingsperspectief -omgevingstoets -verbetering kwaliteit van het landschap

15 Hoofdregel: Zorgvuldig ruimtegebruik (incl. omgevingstoets en landschapsverbetering) Specifieke waarden Groenblauwe mantel Cultuurhistorie / aardkunde / archeologie Specifieke functies Zoekruimte primair agrarisch gebied Teeltondersteunende voorzieningen Windenergie Niet agrarische bedrijven (cat 3 en hoger), nieuwe woningen en bezoekersintensieve recreatievoorzieningen

16 Zorgvuldig ruimtegebruik stedelijk gebied: SER-ladder Rood met groen Zorgvuldig ruimtegebruik buitengebied SER-ladder Landschapsinvestering EHS Groenblauwe mantel Zoekruimte verstedelijking Ontwikkeling van agribusiness Glastuinbouw IV Waterberging 4 wateronderwerpen Regionaal afstemmen en overleg Windenergie Nationale landschappen Detailhandel, recreatieparken niet-agrarische functies Cultuurhistorie en aardkunde Ontwikkeling van complexen Teeltondersteunende voorzieningen Bestaand stedelijk gebied ruimte voor ruimte

17 Planning StructuurvisieVerordening Fase 1Verordening Fase 2 April Inspraak Mei InspraakBesluitBesluit ontwerp Juni Inspraak Juli Inspraak Augustus September Oktober Besluit November Besluit

18 Reageren? Van 22 maart tot 10 mei Digitaal of schriftelijk www.brabant.nl/structuurvisie

19

20

21 Gebiedsontwikkelingen 1.Ontwikkelen

22 2. Ordenen

23 Natuurgebieden 3. Beschermen

24 4. Regionaal samenwerken

25 5. Stimuleren Ruimtelijke kwaliteit


Download ppt "BMF Tilburg 15 april 2010. Brabant in een dynamische context Veranderend landelijk gebied Afnemende bevolkingsgroei Afname biodiversiteit Klimaatverandering."

Verwante presentaties


Ads door Google