De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 1 t/m 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 1 t/m 4."— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 4 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 1 t/m 4

3 inhoud De stad heeft vele gezichten? (par. 1) De Randstad en de rest (par. 2) De Randstad en de ruimte (par. 3) Rotterdam en de Randstad (par. 4)

4 Wat is de Randstad precies?

5 Wat is de structuur van de Randstad? Wat is de ruimtelijke invloedssfeer van de Randstad op nationaal, regionaal en lokaal schaalniveau? Ontwikkelt de Randstad zich tot een Deltametropool? De hoofdvragen zijn:

6 Noordvleugel Zuidvleugel Groene Hart Randstad in delen

7 Noordvleugel: provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland Mainport Schiphol, Amsterdam en Utrecht: economisch het sterkste deel van de Randstad Kenmerken delen

8 Zuidvleugel: Provincie: Zuid-Holland Mainport Rotterdam: economisch minder sterk deel van de Randstad Kenmerken delen

9 Groene Hart: Provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht Weinig infrastructuur Veenweidegebied, agrari- sche en recreatieve functie Gewild voor woningen en bedrijven, daardoor onder druk Kenmerken delen

10 Waarom is de Randstad een urban field?

11 Stedelijk gebied Functie stad voor platteland… Functie platteland voor stad… Het urban field van de Randstad breidt zich uit naar de halfwegzone Kenmerken urban field

12 Nee: de pendelstromen zijn nog teveel gescheiden vormen geen stedelijk netwerk Randstad een Deltametropool?

13 Maar de Randstad is wel het politieke, culturele, economische en financiële hart van Nederland.

14 economie / verkeer en vervoer / milieu Beleidsuitdagingen

15 woningbehoefte / recreatie / agrarisch landschap Beleidsuitdagingen

16 Ruimtelijke ordening kent twee soorten beleid en Twee soorten beleid

17 Van welke soort beleid zijn dit voorbeelden? Ministerie van LNV wijst Kennemerduinen als Nationaal Park aan Ministerie van EZ stimuleert de kenniseconomie in de noordelijke Randstad Ministerie van VROM geeft grote-steden-subsidie aan Haarlem Soorten beleid

18 Het zijn voorbeelden van: Soorten beleid

19 Van welke soort beleid zijn dit voorbeelden? Ministerie van VROM wijst een Vinex-locatie aan in Amsterdam Ministerie van EZ subsidieert bedrijventerrein op deze Vinex- locatie Ministerie van V&W zorgt voor de uitbreiding infrastructuur op deze Vinex-locatie

20 Dit is een voorbeeld van: Soorten beleid

21 Waardoor wordt de woningbehoefte bepaald? Het benodigde aantal woningen (Soort? Locatie?) is afhankelijk van: Demografische factoren Economische factoren Woningbehoefte

22 Niet overal kan aan de woningbehoefte worden voldaan. Waarom kan dat hier niet? Woningbehoefte

23 Waar kan er dan wel aan de woningbehoefte worden voldaan? En waarom daar dan wel? Woningbehoefte

24


Download ppt "Hoofdstuk 4 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 1 t/m 4."

Verwante presentaties


Ads door Google