De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van stad naar stedelijke zone.  Wanneer spreek je van stad of dorp?  Verzorgingsgebied  ABC-locatiebeleid  Christaller  Vinex.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van stad naar stedelijke zone.  Wanneer spreek je van stad of dorp?  Verzorgingsgebied  ABC-locatiebeleid  Christaller  Vinex."— Transcript van de presentatie:

1 Van stad naar stedelijke zone

2  Wanneer spreek je van stad of dorp?  Verzorgingsgebied  ABC-locatiebeleid  Christaller  Vinex

3  Wanneer spreek je van een stad of dorp? 1.Inwoneraantal of adressendichtheid 2.Bestuurlijke problemen (uitdagingen) [kent vaak veel problematieken] 3.Verzorgingsniveau: Scholen, winkels, sport, vrijetijdsbesteding etc. 4.Culturele verschillen

4  Verzorgingsgebied: Het gebied waar de klanten wonen  Drempelwaarde: aantal klanten dat nodig is om je bedrijf te laten functioneren  Reikwijdte: De maximale afstand die de klant wil afleggen voor de dienst (mogelijke klanten)

5  ABC locatiebeleid  Locatie A ◦ Optimale bereikbaarheid per openbaar vervoer op nationaal, regionaal, stadsgewestelijk en lokaal niveau ◦ Bereikbaarheid per auto van ondergeschikt belang ◦ Stringent parkeerbeleid ◦ Goede voorwaarden voor het gebruik van de fiets ◦ Aanwezigheid van voorzieningen draagt bij aan een aantrekkelijke verblijfs- en werkomgeving.  Locatie B ◦ Goede bereikbaarheid per openbaar vervoer op regionaal of stadsgewestelijk en lokaal niveau ◦ Redelijke bereikbaarheid per auto op lokaal en bovenlokaal niveau ◦ Beperking van parkeerfaciliteiten, vooral voor langparkeerders ◦ Goede bereikbaarheid per fiets  Locatie C ◦ Optimale bereikbaarheid per auto op lokaal en bovenlokaal niveau ◦ Geen eisen met betrekking tot het openbaar vervoer ◦ Parkeerfaciliteiten zijn afgestemd op het type bedrijven ◦ Congestievrije aansluiting op hoofdtransportassen  bereikbaarheidsprofiel A. Bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening.  Goede bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer waardoor B locaties worden gekenmerkt, is onder meer belangrijk voor ziekenhuizen en kantoren.  goede bereikbaarheid per (vracht)auto komen in aanmerking voor locaties met bereikbaarheidsprofiel C. Bijvoorbeeld productie- en distributiebedrijven.

6 Dongemond College ?

7 Kop van Zuid Rotterdam?

8

9  Centrale plaatsen theorie

10

11  1 e RO 1960  2 e RO 1966  3 e RO 1974  4 e Nota RO 1988 (regio’s op eigen kracht)  Vierde Nota RO extra (VINEX) 1992 (gericht op woningbeleid etc.)  5 e Nota RO in onderhandeling!

12 Congestievraagstukken

13  Zijn er oplossingen voor files?!?  Inrichting van het land  Milieu

14  File informatie ◦ Korte termijn oplossing  Bredere/meer snelwegen ◦ Korte/ middellange termijn oplossing  Mensen vanuit het ov weer in de auto!!!  Spitsstroken ◦ Korte termijn oplossing ◦ Bottleneck (vb: 3baans  2baans)  Betere inrichting v/h land ◦ Lange termijn oplossing ◦ Compacte stad beleid (zie volgende dia’s)  Rekeningrijden ◦ Lange termijn oplossing  Beter OV ◦ Lange termijn oplossing

15  File informatie ◦ Korte termijn oplossing  Bredere/meer snelwegen ◦ Korte/ middellange termijn oplossing  Mensen vanuit het ov weer in de auto!!!  Spitsstroken ◦ Korte termijn oplossing ◦ Bottleneck (vb: 3baans  2baans)  Betere inrichting v/h land ◦ Lange termijn oplossing ◦ Compacte stad beleid (zie volgende dia’s)  Rekeningrijden ◦ Lange termijn oplossing  Beter OV ◦ Lange termijn oplossing

16  Zijn er oplossingen voor files?!?  Inrichting van het land

17  Wijk en stadsniveau: ◦ Leefbaarheid  Veiligheid  Parkeren  Milieu  Stedelijke distributie: ◦ Winkels goed bevoorraden  Venstertijden (alleen in rustige uren bevoorraden)  Slimmer organiseren (meer ladingen in 1 vrachtwagen)  Milieuzone (vervuilde vrachtwagens weren)  Mobiliteit tussen de steden: ◦ Tijd = geld ◦ Verbetering verkeersknooppunten (concurrentiepositie)  Schiphol (HSL) en haven van Rotterdam (Betuwelijn)  Al deze belangen botsen vaak met andere belangengroepen

18  Wijk en stadsniveau: ◦ Leefbaarheid  Veiligheid  Parkeren  Milieu  Stedelijke distributie: ◦ Winkels goed bevoorraden  Venstertijden (alleen in rustige uren bevoorraden)  Slimmer organiseren (meer ladingen in 1 vrachtwagen)  Milieuzone (vervuilde vrachtwagens weren)  Mobiliteit tussen de steden: ◦ Tijd = geld ◦ Verbetering verkeersknooppunten (concurrentiepositie)  Schiphol (HSL) en haven van Rotterdam (Betuwelijn)  Al deze belangen botsen vaak met andere belangengroepen

19  Zijn er oplossingen voor files?!?  Inrichting van het land  Milieu

20  Verklaar het hoge percentrage NO2 in NL !?!

21 1. Zoek in de atlas op welke kaarten je kunt vinden over innovatie. (Noteer deze) 2. Zoek in de atlas op welke kaart je kunt vinden over creatieve diensten (Noteer deze). 3. Kun je een relatie aflezen tussen innovatie in Nederland en creatieve diensten? Zo ja, welke? 4. In de wereld is er een groot verschil in innovatie! Verklaar waarom je overeenkomsten kunt constateren met de kaart: ‘Toegang tot en gebruik van Informatietechnologie’

22  Innovatie: Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten!  ‘Beste idee van Nederland’

23  Innovatief = creatief zijn!  Er is veel geld te verdienen met creativiteit. Het wordt daarom ook door veel steden gezien als motor voor de economie.

24  In de grote steden vind je van oudsher de drie T’s: ◦ Talent ◦ Techniek ◦ Tolerantie  Creativiteit zit in alle T’s verweven.

25  Creativiteit zorgt voor versterking van de kenniseconomie. ◦ Opkomst Creatieve steden  VB: Eindhoven

26

27  Creativiteit wordt vaak gecombineerd met techniek.  Specialistische techniek vind je vaak in universiteitssteden: ◦ Wageningen: Food Valley ◦ Nijmegen: Health Valley ◦ Groningen: Energy Valley ◦ Enschede: Nederlandse Sillicon Valley

28  Creativiteit vind vaak plaats in grote steden, waar mensen zich durven te uiten.  De steden zijn tolerant  T van Tolerantie staat onder druk: ◦ Misdragende jongeren ◦ Oprichting ‘Gated Communties’ ◦ ‘Zero-tolerance’ beleid

29

30  Innovatief = creatief zijn!  In de grote steden vind je van oudsher de drie T’s: ◦ Talent ◦ Techniek ◦ Tolerantie  Creativiteit zit hier doorheen verweven!


Download ppt "Van stad naar stedelijke zone.  Wanneer spreek je van stad of dorp?  Verzorgingsgebied  ABC-locatiebeleid  Christaller  Vinex."

Verwante presentaties


Ads door Google