De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 stedelijke problemen – 5 stedelijke oplossingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 stedelijke problemen – 5 stedelijke oplossingen."— Transcript van de presentatie:

1 5 stedelijke problemen – 5 stedelijke oplossingen

2 ProbleemOplossing 1. VerpauperingGentrification  Stads -sanering en -renovering 2. Ruimtelijke segregatie/ sociale-polarisatie Dure en goedkope huizen / appartementen door elkaar heen bouwen in een buurt. 3. Verkeers- en milieuproblemen -Stimuleren openbaar vervoer, carpoolen etc. -Mobiliteitsbeperking door extra belastingen 4. Afname leefbaarheidGrote stedenbeleid:  leefbaarheid en integratie bevorderen d.m.v. sociale woningbouw en –economische, -culturele en -sociale gentrification 5. Te veel ruimtegebruikDe compacte stad  (de stad inbreiden i.p.v. uitbreiden).

3 1: Verpaupering: De kwaliteit van de wijken. Dit zie je aan vervuiling, criminaliteit en gevoelens van onveiligheid bij de bevolking

4 Problemen van de stad Vooral in gebieden met (bevolkings) krimp is kans groot

5

6

7 Gentrification

8 2 Ruimtelijke segregatie/ sociale polarisatie Gevolg van het wegtrekken van de jonge rijke stedelingen (door sub-urbanisatie) wijken met -mensen die weinig geld hadden -veel allochtonen -veel bejaarden De bevolkingsgroepen (rijke, arme, allochtone en Nederlanders) -kwamen apart van elkaar te wonen -+ vergrijzing van de oude stadsdelen

9 Chinatown Ruimtelijke segregatie/ sociale polarisatie

10 Waarom bij elkaar in één buurt? •Kettingmigratie •Lage huizenprijzen •Jongeren gingen weg, blijven ouderen over Ruimtelijke segregatie/ sociale polarisatie

11

12 Toekomst voor Nederland? Nu al in de VS. Gated communities: Ommuurde groepen woningen bewaakt door een beveiligingsdienst uit angst voor de armere mensen. Ruimtelijke segregatie/ sociale polarisatie

13 Problemen van de stad Oplossing probleem 2: Om te voorkomen dat stedelijke rijke gezinnen wegtrekken uit de stad, worden er tegenwoordig ook eengezinswoningen (appartementen) in de stad (of aan de rand van de stad) gebouwd, tussen de oude bestaande huizen. Zo worden de verschillende bevolkingsgroepen gemengd. Ruimtelijke segregatie/ sociale polarisatie

14 Nieuwbouw van dure apartementen Rotterdam

15 3 Verkeersproblemen Door suburbanisatie, verstedelijkte het platteland om de stad heen ook. Rust en de ruimte gingen verloren. Forensen/pendelaars zorgen iedere dag voor files, opstoppingen, parkeerproblemen en luchtverontreiniging.

16 Verkeersproblemen Oplossing???

17 3. Oplossing verkeersprobleem. Mobiliteitsbeperking, door de overheid bedachte positieve en negatieve maatregelen om mensen uit de auto te krijgen. Verkeersproblemen

18

19

20 4. Afname leefbaarheid: hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken. Iedereen heeft een idee van de betekenis, maar de exacte omschrijving is sterk afhankelijk van tijd en plaats

21 Oplossing probleem 4. Om ruimtelijke segregatie en sociale polarisering tegen gaan is het grotestedenbeleid bedacht. Dit is gericht op versterking van leefbaarheid en sociale veiligheid in buurten. Leefbaarheid

22 Doel grotestedenbeleid: - sociaal culturele veranderingen in buurten, door verbetering leefbaarheid en integratie. Dit moet bereikt worden door: Leefbaarheid

23 1. Sociale woningbouw Leefbaarheid

24 2. Gentrification: de opwaardering van een buurt of stadsdeel op economisch- cultureel- en sociaal-gebied. Leefbaarheid

25 Economisch: saneren & renoveren zijn middelen van gentrification. Leefbaarheid

26 Cultureel: witte vlucht, tegengaan. Leefbaarheid

27 2.3: Sociaal: sociale veiligheid •Objectief = geregistreerd •Subjectief = gevoel van veiligheid

28 5. Teveel ruimtegebruik

29 Ruimtegebruik

30

31 1950 Rotterdam Blaak 1885 Ruimtegebruik

32 Rotterdam Blaak 1950 Ruimtegebruik

33 Rotterdam Blaak 2009 Ruimtegebruik

34 Rotterdam Blaak 201? Ruimtegebruik

35 •5. Oplossing te veel ruimtegebruik: Vanaf jaren ’80 –’90: De compacte stad: Het overheidsbeleid, vooral vanaf de VINEX, gericht op een •intensiever gebruik van de stedelijke ruimte •en gericht op een versterking van de stedelijke functies (vooral de woonfunctie). Ruimtegebruik

36 Inbreiding is het bouwen binnen bestaande bebouwing. -Open plaatsen bebouwen -Gentrification -Aantrekkelijke nieuwbouw -Stad leefbaarder maken Ruimtegebruik

37 Den Haag VINEX Ypenburg

38 Wie gingen er met de re-urbanisatie vooral weer in de stad wonen? •Yuppen (Young Urban Professionals) •Dinkies (Double Income No Kids) Ruimtegebruik

39 Waarom willen zij in de stad wonen? Uitgaan, evenementen, cultuur, dicht bij werk, sfeer. Ruimtegebruik

40

41

42 Doelen compacte stad: Draagvlak houden voor voorzieningen in steden Mobiliteit terugdringen Voldoende (kwaliteits) woningen Kwalitatief goed en afwisselende buurten Ruimtegebruik


Download ppt "5 stedelijke problemen – 5 stedelijke oplossingen."

Verwante presentaties


Ads door Google