De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4. Paragraaf 2  Wat is het verschil tussen de visie van een Deltametropool en een stedelijk netwerk?  Waarom gaat men tegenwoordig vaak in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4. Paragraaf 2  Wat is het verschil tussen de visie van een Deltametropool en een stedelijk netwerk?  Waarom gaat men tegenwoordig vaak in."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4

2 Paragraaf 2

3  Wat is het verschil tussen de visie van een Deltametropool en een stedelijk netwerk?  Waarom gaat men tegenwoordig vaak in de halfwegzone wonen?

4  In Nederland hebben we een gelaagd bestuur, wat is dat ook alweer?  Welke ontwikkelingen heeft de ruimtelijke ordening in Nederland de afgelopen 50 jaar gemaakt?

5 Paragraaf 3

6  De rijksoverheid heeft in de jaren 60 bepaald dat de groei van de grote steden opgevangen moest worden in groeikernen  speciaal voor de groei aangewezen steden  Hierdoor konden groene gebieden worden gespaard  Eind jaren 70 komen er groeisteden bij  Na 1980  inzicht dat groeikernen en files hand in hand gaan

7  Wat zijn de kenmerken van Vinex-wijken?  Waarom passen deze wijken niet in het huidige beleid?

8 Ruimtelijke ordening kent twee soorten beleid Wat is het verschil? en Twee soorten beleid

9  Ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie (EL&I) (was LNV en EZ) -Onder andere: Regionaal economisch beleid -Onder andere: Dienst landelijk gebied (DLG)  het inrichten van groene gebieden voor natuur, landbouw, water of recreatie.  Ministerie van infrastructuur en milieu (I&M) (was V&W en VROM) -Verkeer, luchtvaart, scheepvaart en veiligheid (in het verkeer) -Het scheppen van een prettige woonomgeving, het voeren van een ruimtelijk ontwikkelingsbeleid en de ontwikkeling van een duurzame toekomst

10  Stad, agglomeratie, stadsgewest, stedelijk gebied  Hoe heet dit monocentrische model?

11 Stadsgeledings- modellen Modellen van Burgess, Hoyt en Harris / Ullman en Berry

12 Paragraaf 5

13  Welk bedrijf heeft een grotere reikwijdte en waarom:  Een supermarkt en een V&D  Een bijzondere speciaalzaak voor vissen en een Ziekenhuis  Hoe zit dat met de drempelwaarde van deze bedrijven?  Waarom willen veel voorzieningen zich graag in een stad vestigen?

14  Wel of geen asielzoekerscentrum?  Afweging van belangen

15  De overheid legt geld bij om een nieuwbouw project te helpen financieren  Dit gebeurt bijv. bij stadions of studentenwoningen

16 Paragraaf 6

17  Vroeger werkten veel lageropgeleiden in de stad  Nu zie je juist meer yuppen in de stad, rijke, hoger opgeleiden  Hierdoor ontstaat ruimtelijke polarisatie

18  Wat is een duale arbeidsmarkt?  Wat is het verschil tussen ruimtelijke en sociale polarisatie?  Waarom is polarisatie volgens velen niet wenselijk?  Wat is het doel van herstructurering?  Wat is het grootste probleem bij deze oplossing?

19 Paragraaf 9

20  Een buurtprofiel is een overzicht van objectieve en subjectieve kenmerken in een wijk die samen de leefbaarheid bepalen

21  Wijken en daarmee woningen geven duidelijk aan wat de behoefte was in de tijd dat de wijk gebouwd is  Woningkenmerken: - Ouderdom - Eigendom - Woningtype - Staat van onderhoud  Samenhang met bewonerskenmerken - Grootte van huishoudens - Etniciteit - Inkomen - Gezinsfase

22  Waarom is het van belang om in een wijk niet overal dezelfde woningkenmerken te hebben?  Waarom is het van belang om in een wijk niet overal dezelfde bewonerskenmerken te hebben?  Waarom zijn veel wijken toch nogal homogeen?  Hoe los je dat op?

23

24

25

26

27

28 Paragraaf 10

29  Wat is het verschil tussen objectieve onveiligheid en subjectieve onveiligheid?  Waarom kan extra veel aandacht voor misdaad in de media zorgen voor een sterke stijging in de subjectieve onveiligheid?  Wat heeft sociale cohesie te maken met veiligheid?

30  Zijn er nog vragen over het hoofdstuk of over het artikel?


Download ppt "Hoofdstuk 4. Paragraaf 2  Wat is het verschil tussen de visie van een Deltametropool en een stedelijk netwerk?  Waarom gaat men tegenwoordig vaak in."

Verwante presentaties


Ads door Google