De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting: Stedelijke gebieden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting: Stedelijke gebieden"— Transcript van de presentatie:

1 Samenvatting: Stedelijke gebieden
Hoofdstuk 4

2 De Randstad en de Rest Paragraaf 2

3 De Randstad Wat is het verschil tussen de visie van een Deltametropool en een stedelijk netwerk? Waarom gaat men tegenwoordig vaak in de halfwegzone wonen?

4 Ruimtelijke ordening In Nederland hebben we een gelaagd bestuur, wat is dat ook alweer? Welke ontwikkelingen heeft de ruimtelijke ordening in Nederland de afgelopen 50 jaar gemaakt?

5 De Randstad en de ruimte
Paragraaf 3

6 Groeikernen De rijksoverheid heeft in de jaren 60 bepaald dat de groei van de grote steden opgevangen moest worden in groeikernen  speciaal voor de groei aangewezen steden Hierdoor konden groene gebieden worden gespaard Eind jaren 70 komen er groeisteden bij Na 1980  inzicht dat groeikernen en files hand in hand gaan

7 Vinex-wijken (1992) Wat zijn de kenmerken van Vinex-wijken?
Waarom passen deze wijken niet in het huidige beleid?

8 Twee soorten beleid Ruimtelijke ordening kent twee soorten beleid
Wat is het verschil? en

9 De twee ministeries Ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie (EL&I) (was LNV en EZ) - Onder andere: Regionaal economisch beleid - Onder andere: Dienst landelijk gebied (DLG)  het inrichten van groene gebieden voor natuur, landbouw, water of recreatie. Ministerie van infrastructuur en milieu (I&M) (was V&W en VROM) - Verkeer, luchtvaart, scheepvaart en veiligheid (in het verkeer) - Het scheppen van een prettige woonomgeving, het voeren van een ruimtelijk ontwikkelingsbeleid en de ontwikkeling van een duurzame toekomst

10 Stadsgeledingsmodellen
Stad, agglomeratie, stadsgewest, stedelijk gebied Hoe heet dit monocentrische model?

11 Stadsgeledings- modellen
Modellen van Burgess, Hoyt en Harris / Ullman en Berry

12 Nederlandse steden: ruimte en bestuur
Paragraaf 5

13 Steden Welk bedrijf heeft een grotere reikwijdte en waarom:
Een supermarkt en een V&D Een bijzondere speciaalzaak voor vissen en een Ziekenhuis Hoe zit dat met de drempelwaarde van deze bedrijven? Waarom willen veel voorzieningen zich graag in een stad vestigen?

14 Locatievraagstuk Wel of geen asielzoekerscentrum?
Afweging van belangen

15 Publiek-private samenwerking (PPS)
De overheid legt geld bij om een nieuwbouw project te helpen financieren Dit gebeurt bijv. bij stadions of studentenwoningen

16 Nederlandse steden: verandering en vernieuwing
Paragraaf 6

17 Opleidingsniveau Vroeger werkten veel lageropgeleiden in de stad
Nu zie je juist meer yuppen in de stad, rijke, hoger opgeleiden Hierdoor ontstaat ruimtelijke polarisatie

18 Vragenvuur Wat is een duale arbeidsmarkt?
Wat is het verschil tussen ruimtelijke en sociale polarisatie? Waarom is polarisatie volgens velen niet wenselijk? Wat is het doel van herstructurering? Wat is het grootste probleem bij deze oplossing?

19 Buurtprofiel Paragraaf 9

20 Buurtprofiel Een buurtprofiel is een overzicht van objectieve en subjectieve kenmerken in een wijk die samen de leefbaarheid bepalen

21 Spiegel van de tijd Wijken en daarmee woningen geven duidelijk aan wat de behoefte was in de tijd dat de wijk gebouwd is Woningkenmerken: Ouderdom Eigendom Woningtype Staat van onderhoud Samenhang met bewonerskenmerken Grootte van huishoudens Etniciteit Inkomen Gezinsfase

22 Dat is de vraag… Waarom is het van belang om in een wijk niet overal dezelfde woningkenmerken te hebben? Waarom is het van belang om in een wijk niet overal dezelfde bewonerskenmerken te hebben? Waarom zijn veel wijken toch nogal homogeen? Hoe los je dat op?

23 Welke woningtypen passen bij welke periode?

24 Welke woningtypen passen bij welke periode?

25 Welke woningtypen passen bij welke periode?

26 Welke woningtypen passen bij welke periode?

27 Welke woningtypen passen bij welke periode?

28 De woonomgeving Paragraaf 10

29 Veiligheid Wat is het verschil tussen objectieve onveiligheid en subjectieve onveiligheid? Waarom kan extra veel aandacht voor misdaad in de media zorgen voor een sterke stijging in de subjectieve onveiligheid? Wat heeft sociale cohesie te maken met veiligheid?

30 Jullie beurt! Zijn er nog vragen over het hoofdstuk of over het artikel?


Download ppt "Samenvatting: Stedelijke gebieden"

Verwante presentaties


Ads door Google