De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Terugblik paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3  Beantwoorden deelvragen (tussendoor)

Verwante presentaties


Presentatie over: " Terugblik paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3  Beantwoorden deelvragen (tussendoor)"— Transcript van de presentatie:

1  Terugblik paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3  Beantwoorden deelvragen (tussendoor)

2 Van stad naar stedelijke zone

3  Wanneer spreek je van stad of dorp?  Verzorgingsgebied  ABC-locatiebeleid  Christaller  Vinex

4  Wanneer spreek je van een stad of dorp? 1.Inwoneraantal of adressendichtheid 2.Bestuurlijke problemen (uitdagingen) [kent vaak veel problematieken] 3.Verzorgingsniveau: Scholen, winkels, sport, vrijetijdsbesteding etc. 4.Culturele verschillen

5  Wanneer spreek je van stad of dorp?  Verzorgingsgebied

6  Verzorgingsgebied: Het gebied waar de klanten wonen  Drempelwaarde: aantal klanten dat nodig is om je bedrijf te laten functioneren  Reikwijdte: De maximale afstand die de klant wil afleggen voor de dienst (mogelijke klanten)

7  Wanneer spreek je van stad of dorp?  Verzorgingsgebied  ABC-locatiebeleid

8  ABC locatiebeleid  Locatie A ◦ Optimale bereikbaarheid per openbaar vervoer op nationaal, regionaal, stadsgewestelijk en lokaal niveau ◦ Bereikbaarheid per auto van ondergeschikt belang ◦ Stringent parkeerbeleid ◦ Goede voorwaarden voor het gebruik van de fiets ◦ Aanwezigheid van voorzieningen draagt bij aan een aantrekkelijke verblijfs- en werkomgeving.  Locatie B ◦ Goede bereikbaarheid per openbaar vervoer op regionaal of stadsgewestelijk en lokaal niveau ◦ Redelijke bereikbaarheid per auto op lokaal en bovenlokaal niveau ◦ Beperking van parkeerfaciliteiten, vooral voor langparkeerders ◦ Goede bereikbaarheid per fiets  Locatie C ◦ Optimale bereikbaarheid per auto op lokaal en bovenlokaal niveau ◦ Geen eisen met betrekking tot het openbaar vervoer ◦ Parkeerfaciliteiten zijn afgestemd op het type bedrijven ◦ Congestievrije aansluiting op hoofdtransportassen  bereikbaarheidsprofiel A. Bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening.  Goede bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer waardoor B locaties worden gekenmerkt, is onder meer belangrijk voor ziekenhuizen en kantoren.  goede bereikbaarheid per (vracht)auto komen in aanmerking voor locaties met bereikbaarheidsprofiel C. Bijvoorbeeld productie- en distributiebedrijven.

9 Dongemond College ?

10 Kop van Zuid Rotterdam?

11

12  Wanneer spreek je van stad of dorp?  Verzorgingsgebied  ABC-locatiebeleid  Christaller

13  Centrale plaatsen theorie

14

15  Wanneer spreek je van stad of dorp?  Verzorgingsgebied  ABC-locatiebeleid  Christaller  Vinex

16  1 e RO 1960  2 e RO 1966  3 e RO 1974  4 e Nota RO 1988 (regio’s op eigen kracht)  Vierde Nota RO extra (VINEX) 1992 (gericht op woningbeleid etc.)  5 e Nota RO in onderhandeling!

17  1. Wat is de achtergrond van ruimtelijke veranderingen in de Nederlandse steden en buurten?  Antwoord: ◦ Ruimtelijke Ordening (overheid bepaald hoe NL eruit ziet! [concurrentie om de ruimte]).

18 Congestievraagstukken

19  Zijn er oplossingen voor files?!?  Inrichting van het land  Milieu

20  File informatie ◦ Korte termijn oplossing  Bredere/meer snelwegen ◦ Korte/ middellange termijn oplossing  Mensen vanuit het ov weer in de auto!!!  Spitsstroken ◦ Korte termijn oplossing ◦ Bottleneck (vb: 3baans  2baans)  Betere inrichting v/h land ◦ Lange termijn oplossing ◦ Compacte stad beleid (zie volgende dia’s)  Rekeningrijden ◦ Lange termijn oplossing  Beter OV ◦ Lange termijn oplossing

21  File informatie ◦ Korte termijn oplossing  Bredere/meer snelwegen ◦ Korte/ middellange termijn oplossing  Mensen vanuit het ov weer in de auto!!!  Spitsstroken ◦ Korte termijn oplossing ◦ Bottleneck (vb: 3baans  2baans)  Betere inrichting v/h land ◦ Lange termijn oplossing ◦ Compacte stad beleid (zie volgende dia’s)  Rekeningrijden ◦ Lange termijn oplossing  Beter OV ◦ Lange termijn oplossing

22  Zijn er oplossingen voor files?!?  Inrichting van het land

23  Wijk en stadsniveau: ◦ Leefbaarheid  Veiligheid  Parkeren  Milieu  Stedelijke distributie: ◦ Winkels goed bevoorraden  Venstertijden (alleen in rustige uren bevoorraden)  Slimmer organiseren (meer ladingen in 1 vrachtwagen)  Milieuzone (vervuilde vrachtwagens weren)  Mobiliteit tussen de steden: ◦ Tijd = geld ◦ Verbetering verkeersknooppunten (concurrentiepositie)  Schiphol (HSL) en haven van Rotterdam (Betuwelijn)  Al deze belangen botsen vaak met andere belangengroepen

24  Wijk en stadsniveau: ◦ Leefbaarheid  Veiligheid  Parkeren  Milieu  Stedelijke distributie: ◦ Winkels goed bevoorraden  Venstertijden (alleen in rustige uren bevoorraden)  Slimmer organiseren (meer ladingen in 1 vrachtwagen)  Milieuzone (vervuilde vrachtwagens weren)  Mobiliteit tussen de steden: ◦ Tijd = geld ◦ Verbetering verkeersknooppunten (concurrentiepositie)  Schiphol (HSL) en haven van Rotterdam (Betuwelijn)  Al deze belangen botsen vaak met andere belangengroepen

25  Zijn er oplossingen voor files?!?  Inrichting van het land  Milieu

26  Verklaar het hoge percentrage NO2 in NL !?!

27  Hoe zou het beleid er uit moeten zien om congestieproblemen te lijf te gaan?  Antwoord: ◦ Afhankelijk van schaalniveau:  Nationaal/Regionaal  Aandacht spreiden

28  Innovatie: Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten!  ‘Beste idee van Nederland’

29  Innovatief = creatief zijn!  Er is veel geld te verdienen met creativiteit. Het wordt daarom ook door veel steden gezien als motor voor de economie.

30  In de grote steden vind je van oudsher de drie T’s: ◦ Talent ◦ Techniek ◦ Tolerantie  Creativiteit zit in alle T’s verweven.

31  Creativiteit zorgt voor versterking van de kenniseconomie. ◦ Opkomst Creatieve steden  VB: Eindhoven

32

33  Creativiteit wordt vaak gecombineerd met techniek.  Specialistische techniek vind je vaak in universiteitssteden: ◦ Wageningen: Food Valley ◦ Nijmegen: Health Valley ◦ Groningen: Energy Valley ◦ Enschede: Nederlandse Sillicon Valley

34  Creativiteit vind vaak plaats in grote steden, waar mensen zich durven te uiten.  De steden zijn tolerant  T van Tolerantie staat onder druk: ◦ Misdragende jongeren ◦ Oprichting ‘Gated Communties’ ◦ ‘Zero-tolerance’ beleid

35

36  Innovatief = creatief zijn!  Creatief zijn = ‘economische groei!’  In de grote steden vind je van oudsher de drie T’s: ◦ Talent ◦ Techniek ◦ Tolerantie  Creativiteit zit hier doorheen verweven!  Deelvraag: Is het zo dat steden de motor van de kenniseconomie vormen?

37  Lees paragraaf 3.3!! [belangrijke paragraaf, steden zijn dynamisch en voorloper in economische activiteiten en ontwikkeling!]  Lees paragraaf 3.4 en maak opdrachten (vrijdag verder).

38  ‘Valley-steden’ Leiden, Eindhoven, Groningen, Wageningen... -Regionale samenwerking in bestuurlijke netwerken  Creativiteit en innovatie dankzij -Etnische verscheidenheid -Culturele invloeden -Wetenschap en onderzoek -Hooggeschoolde beroepsbevolking Leefomgeving Wonen in Nederland § 3.3 De stad als brandpunt Brainports en de creatieve stad

39  Zakelijke diensten: Kenmerkend -oververtegenwoordigd in de steden -kleine bedrijven -veel starters -weinig investeringen nodig -veel in de creatieve sfeer Leefomgeving Wonen in Nederland § 3.3 De stad als brandpunt Zakelijke diensten en creativiteit


Download ppt " Terugblik paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3  Beantwoorden deelvragen (tussendoor)"

Verwante presentaties


Ads door Google