De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OV en Ruimte Effecten van beter OV,ruimtelijk beleid en flankerend beleid. Is het geheel meer dan de som der delen? Hans Hilbers, PBL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OV en Ruimte Effecten van beter OV,ruimtelijk beleid en flankerend beleid. Is het geheel meer dan de som der delen? Hans Hilbers, PBL."— Transcript van de presentatie:

1 OV en Ruimte Effecten van beter OV,ruimtelijk beleid en flankerend beleid. Is het geheel meer dan de som der delen? Hans Hilbers, PBL

2 2 Korte titel – auteur, datum Vraagstelling en aanpak Aanleiding: kan er meer met ov? Vraagstelling: Welke combinatie van verbetering van het openbaar vervoer, gerichte locatieontwikkeling en flankerend beleid kan de grootste bijdrage leveren aan de bereikbaarheidsproblematiek? Aanpak: effect ro, beter ov en flankerend beleid afzonderlijk en in combinatie doorrekenen, voor Randstad in 2020

3 3 Korte titel – auteur, datum Uitwerking Trend:  grote ruimtelijke verschillen in ovkwaliteit  sterkere groei werken en wonen op minder goed ontsloten locaties  al 60% meer trein en metrosneltramaanbod tussen 2000-2020 Pakketten  Ro: wonen en werken concentreren of spreiden (= 4% voorraad)  OV: 30% hogere frequenties alle lijnen  Flankerend beleid:  Kilometerheffing naar tijd en plaats gedifferentieerd en met volledige variabilisatie bpm  Parkeerbeleid: verdubbeling tarieven  OV tarieven: 10% verlaagd

4 4 Korte titel – auteur, datum Doel en middel Instrumenten Ruimtelijke concentratie Vergroten aanbod openbaar vervoer Flankerend beleid: OV tarieven, kmheffing, parkeerbeleid Effecten op einddoelen Bereikbaarheid Leefbaarheid Overheidsuitgaven Effecten op mobiliteit Autogebruik Openbaar vervoer Langzaam verkeer

5 5 Korte titel – auteur, datum Effect op mobiliteit ROOVFLTotaalSynergie Autobestuurder-1,5%-0,3%-18,1%-19,9%-0,4% Autopassagier-0,7%-0,4%-14,0%-14,9%0,0% Openbaar vervoer+0,7%+6,9%+22,8%+32,2%0,0% Langzaam verkeer+0,1%-1,1%+17,6%+16,1%-0,3% Totaal-0,9%+0,7%-7,8%-8,0%0,0% Ro: vooral kortere verplaatsingen Beter OV: extra gebruik 70% extra mobiliteit, 15% afkomstig uit de auto Fl: kmheffing leidt tot minder autoverkeer op hoofdwegen, parkeerbeleid tot minder autoverkeer in de stad

6 6 Korte titel – auteur, datum Effect op bereikbaarheid ROOVFLTotaalSynergie Reissnelheid OV 0%+3,6%0%+3,6%0% Doorstroming wegennet spits +0,8%+0,3%+13,4%+14,8%+0,1% Bereikbaarheid per Auto +2,6%+0,3%+16,6%+19,5%-0,4% B'heid per Openbaar vervoer +5,7%+8,2%0%+14,4%0,0% B'heid per Langzaam verkeer +6,5%+0,0%0%+6,5%0,0% RO: betere bereikbaarheid vooral door nabijheidseffect

7 7 Korte titel – auteur, datum Effecten op leefbaarheid ROOVFLTotaalSynergie Emissies -1,5%0,0%-15,9%-17,4%-0,3% Verkeersonveiligheid -1,0%-0,2%-1,1%-2,3%0,0% Geluidhinder -1,6%0,6%-10,9%-11,8%0,0% Hoge verkeersonveiligheid Langzaam verkeer

8 8 Korte titel – auteur, datum Waarom heeft meer OV maar beperkt effect? 59% 45% 38% 45% 19% 30% 40% 32% 18% 19% 16% 17% 4% 6% 0%100% < 5km 5-25 km > 25km totaal voor en natransportrijtijdwachttijdoverstappen Wachttijd maar klein deel gewogen reistijd 2000-2020: al 60% toename aanbod trein en metro/sneltram

9 9 Korte titel – auteur, datum Conclusies RO  Het openbaar vervoer in de Randstad is niet slecht maar de ruimtelijke verschillen in kwaliteit en gebruik zijn groot.  De groei van de werkgelegenheid en de woningvoorraad is het sterkste geweest op de minder goed ontsloten locaties  Compacte verstedelijking verkort de reisafstanden en draagt zo bij aan betere bereikbaarheid en leidt tot positieve leefomgevingseffecten. OV  Tussen 2000 en 2020 wordt het aanbod aan hoogwaardig openbaar vervoer al sterk verhoogd, vooral door frequentieverhoging.  45% van de gewogen reistijd per openbaar vervoer is echter voor- en natransport. Fiets en lopen zijn hierin het belangrijkste, maar blijken onveilig. Fietsverbindingen naar stations verdienen aandacht.  Beter ov heeft nauwelijks effect op congestie, milieu of verkeersveiligheid

10 10 Korte titel – auteur, datum Conclusies 2 FL  Ook lagere ov tarieven hebben nauwelijks effect op congestie, milieu of verkeersveiligheid  Parkeerbeleid beperkt het autoverkeer in de stad, maar heeft geen effect op autoverkeer op de snelwegen  De kilometerheffing blijft het meest effectieve instrument om de congestie en de milieuhinder door de mobiliteit te bestrijden. Synergie  De effecten van ro, beter ov en flankerend beleid zijn in combinatie niet anders dan afzonderlijk. Ze versterken of verzwakken elkaar niet.  Een combinatie versterkt wel de haalbaarheid. Beter OV maakt ruimtelijk beleid en flankerend beleid meer acceptabel. Ruimtelijk beleid en flankerend beleid maken beter openbaar vervoer eerder exploitabel.


Download ppt "OV en Ruimte Effecten van beter OV,ruimtelijk beleid en flankerend beleid. Is het geheel meer dan de som der delen? Hans Hilbers, PBL."

Verwante presentaties


Ads door Google