De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hst 1: De wereld: Systeem van landen en relaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hst 1: De wereld: Systeem van landen en relaties."— Transcript van de presentatie:

1 Hst 1: De wereld: Systeem van landen en relaties

2 Planning van vandaag • Paragraaf 1.3: Geen ‘wereldsysteem’ zonder vervoer • Opdrachten maken

3 Paragraaf 1.3 Geen ‘wereldsysteem’ zonder vervoer Deelvraag: Welke transport- en communicatietechnologie maakte de samenhang tussen landen mogelijk?

4 Relatieve afstanden en tijd  ► De ruimtelijke interacties tussen vrijwel alle landen nemen sterk toe; dat noemt men globalisering.  Niet de absolute afstanden maar de relatieve afstanden veranderden.  De relatieve afstand hangt o.a. samen met transportmiddelen en infrastructuur.  Relatieve afstand: Afstand in tijd, geld en moeite!

5

6 Tijd-ruimte compressie Het kleiner worden van de wereld •

7 Tijd-ruimte compressie: Relatieve afstanden nemen af (of toe) door technologische ontwikkelingen; daarom ook wel sprake van global village!

8 •► Het zeetransport verbeterde onder andere door navigatie- en zeiltechnieken, de toenemende cartografische kennis in West-Europa en het in gebruik nemen van stoomschepen in de 19e eeuw. • Het landtransport verbeterde door onder meer het gebruik van de stoomtrein. De toepassing van verbrandingsmotoren vergrootte de vervoersmogelijkheden over land en later door de lucht. • Bij veel vormen van vervoer zijn ook technieken voor informatieoverdracht van groot belang (bv. telegraaf).

9 Netwerk •► Transport- of vervoersnetwerken zijn opgebouwd uit knooppunten (hubs) en de spokes. • Hubs (=mainport)

10 Transport en communicatie en aanpassingen in het wereldsysteem •► Nieuwe transporttechnologie heeft grote invloed op het wereldsysteem. Voorbeelden: • Ontsluiting van steppegebieden door spoorwegen westelijk van de Appalachen (VS) in de tweede helft van de 19e eeuw. (Daardoor aan- en afvoermogelijkheden voor goederen. Gevolg; onderlinge beïnvloeding van gebieden binnen het wereldsysteem.) • In koloniale landen was het transportnetwerk een afspiegeling van de exporteconomie. • In kernregio’s is transportnetwerk ook veel meer afgestemd op de interne markt.

11  ► Moderne communicatietechnologie veroorzaakt op lagere ruimtelijke schaalniveaus verschillen tussen gebieden.  De elektronische snelweg heeft enorme invloed op de globalisering.  Handel wordt beter georganiseerd (‘just in time’-principe).  Dienstverlenende activiteiten (bv. callcenters of facturering) ‘schuiven uit’. [outsourcing`!]  Er is een snellere uitwisseling van kennis en kapitaal over grotere afstanden en zonder grensbelemmeringen.  Nadelen bij moderne communicatietechnologie: de kwetsbaarheid, de afhankelijkheid van energie, misbruik van informatie en virusrisico’s.

12 Voor nu: • Instaptoets maken • Paragraaf 1.1: 3 opdrachten uitkiezen • Paragraaf 1.2: 6 opdrachten uitkiezen

13

14 Verwestering en modernisering • Na WO2 neemt invloed van de VS op de wereld toe (door oa Marshallplan en MacKinder theorie) • Dit leidt tot cultuurverandering met een Amerikaans tintje, daarom noemt men het ook wel Amerikanisering. Veel kritiek op amerikanisering: Het is geen verbetering voor de samenleving  Mensen worden juist egoïstischer etc.  Is dat zo??

15 Verwestering en modernisering (2) • Veel mensen vrezen door globalisering (lees amerikanisering) voor verlies aan regionale identiteit • Ik voel me in NL  Brabander. (Afgebakend en veilig overzichtelijk gevoel en herkenning!) • In Europa ben ik een Nederlander! • In de VS kom ik uit Europa! • Regio’s spelen een belangrijke rol in de identiteit van mensen (+ beeldvorming) • Moderniseringen vinden in arme landen vaak maar gedeeltelijk plaats daarom spreekt men ook van Fragmentarische modernisering. Fragmentarische modernisering • Polarisatie (recht tegenover elkaar staand [zij tegen wij]) • Maatschappelijke lagen • Etnische achtergronden • Geloof • Taal


Download ppt "Hst 1: De wereld: Systeem van landen en relaties."

Verwante presentaties


Ads door Google