De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 3 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 5 t/m 7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 3 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 5 t/m 7."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 3 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 5 t/m 7

2 Sommige stadsbewoners blijven achter in de kenniseconomie. Wie zijn dat?

3 •Vroeger werkten veel lageropgeleiden in de stad •Nu zie je juist meer yuppen in de stad, rijke, hoger opgeleiden •Hierdoor ontstaat ruimtelijke polarisatie  er ontstaan wijken waar bijna alleen arme mensen wonen en wijken waar Bijna alleen rijke mensen wonen Opleidingsniveau

4 De duale arbeidsmarkt is in de wijken van de stad herkenbaar. Er is ruimtelijke polarisatie.

5 Duale arbeidsmarkt •Someone told me Monday, someone told me Saturday Wait until tomorrow and there's still no way Read it in a book or write it in a letter Wake up in the morning and there's still no guarantee •http://www.youtube.com/watch?v=9fv8YiZXlOQ

6 In de ene wijk: • goedkope huurwoningen • slecht bouwmateriaal • te hokkerig en klein • slechte kwaliteit van de woonomgeving

7 Zo´n wijk is niet meer aantrekkelijk voor koopkrachtige inwoners

8 In de andere wijk: •Dure appartementen •Mooie winkels •Veel voorzieningen

9 Probleem? •Waarom is ruimtelijke polarisatie eigenlijk niet wenselijk?

10 •Ruimtelijke polarisatie kan leiden tot sociale polarisatie  er ontstaan conflicten tussen bevolkingsgroepen Polarisatie

11 •De oudere wijken met veel lager opgeleiden hebben vaak te lijden onder sociale polarisatie  ze worden probleemwijken Probleemwijken / Achterstandwijken / Prachtwijken / Krachtwijken

12 •Sloop of renovatie? •Of toch herstructurering? Stadsvernieuwing

13 •Dure huurwoningen en koopwoningen vervangen sociale huurwoningen •De arme lageropgeleiden kunnen niet meer in de wijk wonen, rijkere hogeropgeleiden nemen hun plaats in  dit noem je gentrificatie Herstructurering

14 Kop van Zuid Rotterdam, vele herstructureringswijken

15 Kop van Zuid: herstructurering

16 Huidig huurbeleid •De overheid wil meer beweging in de markt •Sociale huur  tot € 652,52 per maand •Vrije sector  meestal duurder (vraag en aanbod) •Verdien je meer dan 33.614 euro per jaar, dan mag je niet gaan wonen in een sociale huurwoning •Je moet dan kopen of huren in de vrije sector

17 Hoofdvraag : •Waardoor ontstaat ruimtelijke polarisatie? •Wat kun je doen om sociale polarisatie te voorkomen?

18 De bouwtechnische kwaliteit van woningen in de stad is al sterk verbeterd. Door welke beleidsmaatregelen kwam dat?

19 Asociaal gedrag •ondertussen in de probleemwijken: • asociaal gedrag • sociale en etnische spanningen (polarisatie) • afname aantal voorzieningen http://www.youtube.com/watch?v=cK1TMW73vAo&featur e=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=xSGaU36oXNY&featur e=related

20 Problemen aanpakken in de multiculturele stad

21 Paragraaf 5 in het kort •Wat is een duale arbeidsmarkt? •Wat is het verschil tussen ruimtelijke en sociale polarisatie? •Wat is het doel van herstructurering? •Waarom leidt dit tot gentrificatie?

22 Inbreiding of uitbreiding? Binnen de huidige bebouwde kom Buiten de huidige bebouwde kom

23 Paragraaf 6 Nog een hoofdvraag: •Op welke twee manieren werken bestuurders samen aan de stedelijke ontwikkeling?

24 Gelaagde overheid •In de ruimtelijke ordening moeten alle lagen van de overheid samenwerken •Rijk  structuurvisie (algemeen) •Provincies  structuurvisie (algemeen) •Gemeenten  bestemmingsplannen (specifiek)

25 Regionale samenwerking tussen bestuurders bijvoorbeeld gemeente met gemeente, of provincie met provincie om tot meer eenduidig beleid te komen

26 Stedennetwerken en netwerksteden

27 Herindeling? •Gemeentelijke of zelfs provinciale herindeling Voorstel vier grote landsdelen: Groningen + Friesland + Drenthe = Noord Gelderland + Overijssel + Flevoland = Oost Noord en Zuid Holland + Utrecht = West Zeeland + Brabant + Limburg = Zuid

28 Publiek-private samenwerking (PPS) •De overheid legt geld bij om een nieuwbouw project te helpen financieren •Dit gebeurt bijv. bij stadions of studentenwoningen

29 Wet gemeenschappelijke regelingen – plus (WGR-plus) •Extra laag in de overheid voor betere samenwerking

30 •http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0. html?&tx_ttnews[pointer]=7&tx_ttnews[tt_ news]=1841&tx_ttnews[backPid]=1972&c Hash=29776bc174

31 Sectoren van de arbeidsmarkt •Primaire sector •Landbouw, mijnbouw en visserij •Secundaire sector •Industrie •Tertiaire sector •Diensten

32 •Amsterdammers wonen tegenwoordig in Stedebroec, Lelystad enz. In hun oude woning wonen nu ……. ?

33 Paragraaf 7, 8 en 9 7 Sla dit stukje uit het blauwe boekje over 8Gedeelten over eigen woonwijk (Funda) kun je overslaan, de rest is terug te vinden in de eerdere powerpoints en het boek 9Zie ook de powerpoint en het boek

34 Woningkenmerken en bewonerskenmerken •Waarom hangen ze zo sterk met elkaar samen? •Met welke twee begrippen heeft dit te maken?

35 Paragraaf 10 •Vraag 1 % eigendom % portiek / galerij % allochtonen % uitkeringsafhankelijk % alleenwonend •Vraag 2 •Weinig sociale cohesie, slecht onderhoud, objectieve onveiligheid …

36 Locatievraagstuk •Wel of geen asielzoekerscentrum? •Afweging van belangen

37 Vergeet ook niet … •Geografische werkwijzen •Geografische dimensies •Drempelwaarde, reikwijdte, verzorgingsgebied •Modellen van Christaller en Burgess •Sectoren van de arbeidsmarkt •Buurtprofielen met bewoners- en woningkenmerken


Download ppt "Hoofdstuk 3 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 5 t/m 7."

Verwante presentaties


Ads door Google