De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toekomst van Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toekomst van Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 De toekomst van Nederland
Hoofdstuk 2. De toekomst van Nederland

2 Planning Afspreken SO paragraaf 1,2 en 3 Terugblik paragraaf 1 en 2
Nakijken paragraaf 2 (15 min) Uitleg paragraaf 3 (15 min) Zelfstandig werken paragraaf 3

3 Terugblik paragraaf 1 Perceptie en stereotypen
Natuurlijke en sociale bevolkingsgroei Afname vruchtbaarheidscijfer Demografische druk Demografisch transitiemodel

4 Terugblik paragraaf 2 Is het mogelijk de vergrijzing te stoppen?
Door hoger geboortecijfer. Overheid kan kindvriendelijke maatregelen nemen Bijv: Extra subsidie voor een kind (Duitsland). (Massale) immigratie. Er komen steeds meer ouderen. (2 problemen:) Daardoor torenhoge kosten (pensioenen en gezondheidszorg). En daardoor ook regionale verschillen (sommige regio’s vergrijzen harder dan anderen!) Andere problemen in de samenleving???  woningen!!! Stadsvernieuwing Sloop en nieuwbouw Renovatie (bestaande opknappen) Restauratie Woningdichtheid en woningbezetting Woningbezetting (tegenwoordig minder mensen in 1 huis). Woningdichtheid (aantal woningen per vierkante kilometer)

5 Voor nu: Nakijken paragraaf 2 (15 min) Klaar: P2.3: 1 t/m 9 (=HW)

6 §3 Mobiliteit Mobiliteit, wat betekent dat eigenlijk?
Verplaatsing van mensen en goederen mbv een vervoersmiddel (= modaliteiten). Sinds de WO2 is mobiliteit flink toegenomen dit heeft gevolgen voor: Hoe wij het land inrichten Het milieu De bereikbaarheid We kijken in deze paragraaf naar de oorzaken, gevolgen en oplossingen voor deze mobiliteitsvraagstukken.

7 Oorzaken van de toenemende mobiliteit sinds 1960:
Toegenomen bevolking Van 11,4 miljoen naar 16,4 miljoen nu! (meer mensen = meer verplaatsingen) Suburbanisatie woon-werk verkeer, de zogenaamde forensen Vrijtijdsverkeer Groei welvaart Iedereen kan een auto kopen Relatieve afstanden nemen af Afstand in tijd, geld en moeite Dit komt door betere verbindingen (betere snelwegen, nieuwe spoorlijnen etc.).

8 Gevolgen van al dat autoverkeer:
Sinds 1960 duizenden kilometers snelweg aangelegd. Daardoor raakt het landschap versnipperd. Je spreekt soms ook wel van segregatie van het landschap. Milieuvervuiling: CO2, CO, Nox en fijnstof. Files  geschatte schade door files: 3 miljard euro!

9 Oplossingen voor de schadelijke gevolgen van het wegverkeer:
Versnippering landschap tegengaan door aanleg van de Ecologische HoofdStructuur (EHS). EHS bestaat uit 3 delen: Natuurparken aan elkaar verbinden Rivierengebied in stand houden Kustgebieden/zee beschermen Tezamen moeten ze een netwerk van natuurgebieden vormen. Milieuproblemen verminderen dmv katalysators en roetfilters. Geluidshinder afgenomen. File probleem? Geen oplossing voor op dit moment!

10 Voor nu: Maken §3 (1 t/m 9) = huiswerk! Tevens twee BB genoemd:
BB 143 Stedelijk gebied BB 149 Forensisme en mobiliteit


Download ppt "De toekomst van Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google