De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategie Utrecht 2040 Harm van den Heiligenberg, provincie Utrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategie Utrecht 2040 Harm van den Heiligenberg, provincie Utrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Strategie Utrecht 2040 Harm van den Heiligenberg, provincie Utrecht
pronvinc Strategie Utrecht Harm van den Heiligenberg, provincie Utrecht Grondgebied en samenleving Maatsch agenda, niet beperkt tot provinciale taken Met regiopartners wordt op conferentie de hoofdlijn bekrachtigd, uitvoering in projecten. Ruimteconferentie 3 november 2009

2 Waarom een strategie Gevoel van urgentie: overdruk vraagt keuzes
Behoefte aan meer anticiperen op langetermijn Duurzame ontwikkeling Beleidsintegratie De uitwerking van deze thema’s in mogelijke projecten wordt besproken op de conferentie Utrecht2040 eind november.

3 Werkwijze Foto 2008 Strategische analyse Doelen & opgaven 2010-2040
pronvinc Werkwijze Foto 2008 Strategische analyse Doelen & opgaven Opties Projecten Trends per thema duurzaamheidsprincipe Toets

4 Kenmerken Voor grondgebied en samenleving
Ruimtelijk-economisch, fysiek, sociaal Wetenschap als basis Met regiopartners: gelijkwaardigheid obv. synergie Ambtelijk en politiek leertraject Regiopartners hard nodig: enorm complexe opgaven. Voorbeeld BSB versus ontmoetingsplekken voor sociaal en klimaat

5 pronvinc Foto 2008 5

6 Omgevingstrends (wat zien ik?)
pronvinc Omgevingstrends (wat zien ik?) klimaatverandering afname biodiversiteit groei handels- en comm.stromen EU verdienstelijking economie groei mobiliteit interesse in erfgoed bevolkingsgroei grote vraag naar woningen vergrijzing segregatie 6 6

7 De analyse: een aantrekkelijke regio....
Kennis/cultuur human capital Ligging Van oudsher: centrale ligging weg en spoor, logistiek knooppunt Steeds meer ook een ontmoetingspunt voor kennis (internationalisering) en cultuur Kennis en cultuur Kennis: opleidingsniveau, kwaliteit onderwijs, universiteit Cultuur: Rijke aanbod aan culturele voorzieningen, monumenten, Stadslandschap Rijke schakering woon/werk/recreatielocatie, historische binnensteden Stadslandschap: historische binnensteden, landschappelijk erfgoed. Landschap is archief van veelal agrarische activiteitenpatronen uit het verleden, boerderijlinten, verkavelingen, landgoederen langs Heuvelrug en Vecht, HWL, Limes, maar ook groenblauwe kwaliteit, groenblauwe ruggengraat Tussen de landschappen: schakelzones! Overgangen! stedeljke dynamiek-landelijke rust en ruimte, laag-hoog, veen-zand, etc. MAAR… Ligging ontmoetingspunt (Stads-)landschap rijke schakering kwaliteiten

8 De analyse: een aantrekkelijke regio.... onder hoge druk
Kennis/cultuur achterblijvers en afhakers De kernkwaliteiten van Utecht staan onder hoge druk. Dit is wel bijzonder: het succes van Utrecht is tegelijk onze valkuil. De aantrekkingskracht zorgt voor verstedelijking en bovengemiddelde toename van mobiliteit. Daardoor Onbereikbaar en aantasting landschapskwaliteit. Klimaat Aan sociale kant: achterblijvers bij de kenniseconomie, lage participatie van delen van de samenleving Ligging onbereikbaarheid, lucht, geluid (Stads-)landschap afname kwaliteit door verstedelijking & klimaat

9 duurzame ontwikkeling
De strategie: versterken wat goed is; uitholling doorbreken Kennis/cultuur kenniseconomie voor iedereen duurzame ontwikkeling Kenniseconomie voor iedereen Schone en innovatieve economie. 20% neemt 80% mee Daarbij cultuur ook als vestigingsfactor benutten Ligging blijven kunnen benutten, Bereikbaar blijven. Oa binnensteden Toename kwaliteit landschap (rust, ruimte, identiteit) Behoud rijke schakering / schakelzones Ligging bereikbaar blijven (Stads-)landschap toename kwaliteit landschap, behoud variëteit

10 De uitwerking in 6 thema’s
Ruimtegebruik (Binnenstedelijk bouwen, functiemenging) Kenniseconomie (innovatie, duurzame economie) Bereikbaarheid (bereikbaar blijven, winst op andere domeinen) Energie en klimaat (klimaatneutraal en klimaatbestendig) Sociale leefomgeving (participatie en cohesie) Natuur en landschap (landbouw, verbetering natuur en landschap) De uitwerking van deze thema’s in mogelijke projecten wordt besproken op de conferentie Utrecht2040 eind november.

11 Bronnen voor de opgaven
pronvinc Bronnen voor de opgaven foto duurzaamheids-kader De opgaven kernkwaliteiten trends 11 11

12 nu nog de concretisering in projecten!
pronvinc De analyse was complex, nu nog de concretisering in projecten! Complexiteit neemt toe in de samenleving: voorbeeld van het BSB Complexiteit neemt toe bij vertaling wetenschap naar beleid: er zijn principes en kernkwaliteiten 12 12


Download ppt "Strategie Utrecht 2040 Harm van den Heiligenberg, provincie Utrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google