De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pioniers en proeftuinen voor een duurzaam Utrecht Harm van den Heiligenberg 6 januari 2014 wat kan de bijdrage van de creatieve economie zijn?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pioniers en proeftuinen voor een duurzaam Utrecht Harm van den Heiligenberg 6 januari 2014 wat kan de bijdrage van de creatieve economie zijn?"— Transcript van de presentatie:

1 Pioniers en proeftuinen voor een duurzaam Utrecht Harm van den Heiligenberg 6 januari 2014 wat kan de bijdrage van de creatieve economie zijn?

2 2

3 3

4 4

5 Kennis/cultuur human capital Ligging ontmoetingspunt (Stads-)/landschap rijke schakering kwaliteiten Een aantrekkelijke regio…

6 LANDSCHAPPELIJKE DIVERSITEIT Aantal landschappen binnen straal van 10 kilometer

7 KENNISHUB

8 Kennis/cultuur achterblijvers en afhakers Ligging onbereikbaarheid, lucht, geluid (Stads-)landschap afname kwaliteit door verstedelijking & klimaat …Onder hoge druk

9 Kennis/cultuur Ligging (Stads-)/landschap behoud aantrekkingskracht duurzame ontwikkeling Missie: voortzetting van een goede kwaliteit van leven

10 10 OMGEVINGSTRENDS bevolkingsgroei vergrijzing grote vraag naar woningen van fysiek naar kennisknooppunt? klimaatverandering afname biodiversiteit groei mobiliteit van bezit naar gebruik revival van de streek big society

11 11 EEN GEÏNTEGREERDE BLIK OP DE TOEKOMST •Ruimte voor wonen, werken en natuur •Ontwikkeling kenniseconomie •Bereikbaar in een beter milieu •Klimaatneutraal en klimaatbestendig •Iedereen telt mee en kan meedoen (participatie) •Kwaliteit natuur en landschap, duurzame landbouw Én: de zoektocht naar synergie!

12 12 VEERKRACHT ALS KANSRIJK CONCEPT Ecologisch: reageren op verstoring, aanpassingsvermogen Hoe: biodiversiteit,..? Economisch: herstel na vraaguitval Hoe: diversificatie, relaties buitenwereld,..? Sociaal: verwerken van tegenslag, crises, rampspoed Hoe: cohesie, zelforganisatie? Evolutionair: kan een systeem naar een beter/hoger niveau komen? Hoe: leren?

13 13 Utrecht2040 Netwerk

14 14 GESTUURD, MAAR OOK VAN ONDEROP! UTRECHT2040 & EBU BIG SOCIETY SLEUTELPROJECTEN DUURZAAMHEIDSPRIJS STRAT. AGENDA

15 15 SLEUTELPROJECTEN 2013 • CO2 reductie bestaande bouw • Transitiepad duurzame energie • Transformatie leegstaande kantoren • Gebiedsontwikkeling A12-zone • Elektrisch woon-werk verkeer • Groene gebiedsontwikkeling DUURZAAMHEIDSPRIJS • Lekker Utregs (2011) • Groene Hoeve (2012) • Brinkwal (2013)

16 16 INNOVATIE EN TRANSITIE NODIG “elke grote verandering begint klein” visie2040 kiem versne lling stabili satie

17 17 GOEDE UITGANGSPOSITIE VOOR INNOVATIE •Twee zeer “jonge” steden •Hoog opleidingsniveau & topuniversiteit, HU, HKU, ROC •Knooppunt van kennis •Regionale concurrentiekracht: nr. 1 in EU •Sterk regionaal netwerk  Voedingsbodem voor innovatie  “Test-bed”

18 18 HET VERLOOPT NIET PLANMATIG

19 19 Wat is nodig in de transitie? pioniers pilots, broedplaatsen LT doel  KT innovatie early adopters, majority leren en opschalen cross-overs visie2040 ki e m versn elling stabili satie

20 20 WAAR ONTKIEMT DE TOEKOMST? •pilot •incubator •creatieve incubator •proeftuin •living lab In experimenteerruimte…

21 (Creatieve) broedplaatsen NIEUWEGEIN CARTESIUS/NUTRECHT ROTSOORD SOESTERBERG DUTCH GAME GARDEN UTRECHTINC OLIEMOLENKWARTIER AMERSFOORTINC VEENENDAAL

22 TRENDS OP DE BROEDPLAATS Van bezit naar gebruik Big society CREATIEVE BROEDPLAATS

23 23 WAT BIEDT CREATIEVE PROFESSIONAL? •Denkt vrij •Maakt chaos •Denkt in alternatieve oplossingen •Combineert onmogelijke dingen (crossovers) Brengt verbeeldingskracht in innovatieprocessen (Hagoort, 2012)

24 24 Ruimte voor wonen, werken, recreatie

25 25 Kennis- economie

26 26 Bereikbaar in een beter milieu

27 27 Klimaat- neutraal

28 28 Klimaat- bestendig

29 29 Iedereen telt mee

30 30 Natuur en landschap, duurzame landbouw

31 31

32 32 DISCUSSIE •Bijdrage creatieve economie aan verduurzaming? •Hoe kunnen we pioniers ondersteunen? 32


Download ppt "Pioniers en proeftuinen voor een duurzaam Utrecht Harm van den Heiligenberg 6 januari 2014 wat kan de bijdrage van de creatieve economie zijn?"

Verwante presentaties


Ads door Google