De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Demografische veranderingen: Mijn dorp over 10 jaar Thema avond Krimp en Bereikbaarheid Kleine Kernen & Buurtschappen VKK Gelderland 5 juni 2012 Ralph.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Demografische veranderingen: Mijn dorp over 10 jaar Thema avond Krimp en Bereikbaarheid Kleine Kernen & Buurtschappen VKK Gelderland 5 juni 2012 Ralph."— Transcript van de presentatie:

1 Demografische veranderingen: Mijn dorp over 10 jaar Thema avond Krimp en Bereikbaarheid Kleine Kernen & Buurtschappen VKK Gelderland 5 juni 2012 Ralph Tangelder

2 Inleiding  Groei & krimp  Krimp, wat is dat?  Achtergronden van krimp  Gevolgen van krimp  Reacties op krimp  Kansen met krimp 2

3 Groei…  Meer inwoners  Meer huizen  Meer voorzieningen  Meer…  Zo hebben we jarenlang gedacht 3

4 Krimp…een probleem? 4  Minder inwoners  Minder woningen  Minder voorzieningen &verenigingen  Minder jeugd  Minder evenwichtige bevolkingsbouw  Meer senioren  Stijgende zorgbehoefte

5 Wat is krimp?  Veel mensen  Veel meningen  Geen definitie  Geen oplossing? 5

6 Achtergrond krimp  Demografische ontwikkelingen  Sociale ontwikkelingen  Politieke ontwikkelingen 6

7 7 Bron: Demografische Ontwikkelingen Achterhoek 2010-2040, Regio Achterhoek Demografie

8 Demografie  Bevolkingsopbouw ◦ Ontgroening ◦ Vergrijzing http://www.youtube.com/watch?v=5yqwDwisiCI http://www.youtube.com/watch?v=5yqwDwisiCI  Huishoudens ◦ Meer huishoudens ◦ Kleinere huishoudensgrootte  Beroepsbevolking ◦ Minder werkenden ◦ Meer inactieven 8

9 Demografie 9 1/2 jongeren 1/3 arbeid 4 x ouderen 2002 2040 NL Naar: B. van Essen, 2011

10 Sociale ontwikkelingen  Individualisering (verandering leefstijl)  Mobilisering & bereikbaarheid  Opkomst Internet  Veranderde stad – land relatie ◦ Jeugd trekt naar de stad voor studie & werk (Braindrain) ◦ Platteland meer in trek als vrijetijdsbesteding ◦ Voorzieningen concentreren zich in stad 10

11 Politieke ontwikkelingen  Overheid treedt terug (minder geld, minder zichtbaarheid)  Burger neemt initiatief over? ◦ Zelfsturing & overheidsparticipatie  Grotere rol maatschappelijke organisaties en bedrijven 11

12 Gevolgen krimp  Tradities en eigenheid van lokale gemeenschappen komen onder druk: •Daling Primair Onderwijs tot 2040: alleen al in Achterhoek 4000 leerlingen minder (- 20%); •Ledenaantallen verenigingen dalen komende 10 jaar  accommodaties sluiten?; •Overcapaciteit gemeentelijke bouwplannen; •Wegvallen verdienvermogen gemeenten;  Domino-effect: verschraling fysieke omgeving (‘harde’ krimp) + uitholling sociale infrastructuur (‘zachte’ krimp). 12 Deels gebaseerd op B. van Essen, 2011

13 Verschillen per dorp/buurt Fictiehuizen: 1250 inwoners 1 school, nieuw dorpshuis… 25 verenigingen 5 kinderen geboren in 2011 13 Deels gebaseerd op B. van Essen, 2011

14 Maar ook…  …toename aantal ouderen = toename vrijwilligers  …veranderende voorkeuren jeugd = innovatie  …dorpen zijn creatief in het vinden van oplossingen 14

15 Hoe reageert u?  Krimp = rouwproces ◦ Negeren: “er is niets aan de hand” ◦ Ontkennen: “wij krimpen niet, punt” ◦ Bestrijden: “huizen bouwen!!” ◦ Accepteren: “we erkennen de opgave en gaan samen aan de slag” 15

16 Verzet helpt niet, creativiteit wel Zijn onze plannen “krimpproof”?  Van “ieder een eigen honk” naar “samen onder een dak”  Van gemeenschapshuis naar gemeenschapsfunctie;  Van elke school open naar onderwijskwaliteit + vervoer;  Van concurreren naar samenwerken;  Van “de overheid regelt het” naar “zelf aanpakken”;  Van “alle voorzieningen in het dorp” naar “het bereikbare dorp” Kansen  Minder druk op woningmarkt = kans voor starters;  Minder rood, meer groen (ruimte voor natuur);  Minder werkloosheid;  ……………………….. 16 Deels gebaseerd op B. van Essen, 2011

17 Dus: andere inzet  Weet wat er aan de hand is ◦ Schuif het niet vooruit  Ga in gesprek met de buren ◦ Verenigingen & dorpen  Durf te vernieuwen ◦ Hoe zien we onze toekomst en hoe willen we daar komen? 17

18 Het krimpspook bestaat niet, verkeerde reacties wel  www.vanmeernaarbeter.nl www.vanmeernaarbeter.nl  Vragen & opmerkingen? 18


Download ppt "Demografische veranderingen: Mijn dorp over 10 jaar Thema avond Krimp en Bereikbaarheid Kleine Kernen & Buurtschappen VKK Gelderland 5 juni 2012 Ralph."

Verwante presentaties


Ads door Google