De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het dorp van de 21 e eeuw Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het dorp van de 21 e eeuw Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM."— Transcript van de presentatie:

1 Het dorp van de 21 e eeuw Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM

2 Nisse, een dorp in verandering Het dorp van de 21ste eeuw 1955 1979 2012

3 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Verandering en Onzekerheid Geert Mak (1996): “hoe langer ik in het dorp verbleef, des te meer besefte ik dat het eigenlijk allemaal nog moest beginnen. Alleen: niemand wist wát moest beginnen, en waarheen het ging” Het dorp van de 21ste eeuw

4 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Opzet • Begrippen: leefbaarheid, sociale vitaliteit, sociale infrastructuur • Territoriale binding en schaalveranderingen • Van autonome dorpen naar woondorpen – Ontwikkeling van dorpen in de Westhoek – Sociale cohesie in Vlaamse Ardennen – De betekenis van grenzen in de Westhoek • Het dorp van de toekomst Het dorp van de 21ste eeuw

5 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Leefbaarheid en Sociale Vitaliteit Het dorp van de 21ste eeuw BewonersOmgeving Leefbaarheid: oordeel van bewoners over hun omgeving (wordt de omgeving door bewoners als passend ervaren) Sociale vitaliteit: inspanningen en initiatieven van bewoners gericht op hun omgeving Traditionele sociale vitaliteit: meedoen en/of trekker zijn Vernieuwende sociale vitaliteit: Openstaan voor en een bijdrage leveren aan verandering

6 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Sociale infrastructuur van dorpen Het dorp van de 21ste eeuw Voorzieningen Verenigingen Activiteiten

7 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM De veranderende relatie met de omgeving Territoriale binding: • Economische binding (werk) • Functionele binding (voorzieningen) • Sociale binding (familie en vrienden) • Culturele binding (identiteit) • Politieke binding (zeggenschap) Schaalveranderingen: • Schaalvergroting – Lokaal ‘verlies’ van werk en voorzieningen – Toename van ruimtelijke keuzevrijheid door automobiliteit – Lokale winst in dorpen (recreatie, zorg) • Schaalverkleining – Toenemend belang van woning(en) en recreatie • Van Dorpsbinding naar Lokaal bewustzijn Het dorp van de 21ste eeuw

8 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Autochtone of autonome dorp • Je bent er geboren of opgegroeid, je komt ‘van het dorp’ (leefpaden) • Je werkt er en je doet er je boodschappen: je woont ‘op het dorp’ (dagpaden) • Traditioneel referentiekader: machtig beeld Woondorp • Je bent er gaan wonen om de mooie woning en aangename woonomgeving • Voor je sociale contacten en voorzieningen ben je niet afhankelijk van het dorp • Opkomend referentiekader Dorpen (en hun bewoners) in verandering Het dorp van de 21ste eeuw

9 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Leefbaarheid in het autonome dorp Het dorp van de 21ste eeuw

10 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Leefbaarheid in het woondorp Het dorp van de 21ste eeuw 10

11 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Visie autonome dorp: verlies Het dorp van de 21ste eeuw • Ontwikkeling inwonertal: • Absolute afname (44) • Relatieve afname (20) • Relatieve toename (28) • Ontwikkeling aantal voorzieningen: • Afname (42) • Gelijk gebleven (13) • Toename (4)

12 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Visie woondorp: verandering Het dorp van de 21ste eeuw • Woonkwaliteit: • Stagnerend (32) • Dynamisch (27) • Gemeenschapsinitia- tieven: • Afgenomen (1) • Gelijk gebleven (38) • Toename (20)

13 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Sociale cohesie in de Vlaamse Ardennen Het dorp van de 21ste eeuw Oordeel over sociale cohesie in de buurt / dorp negatief positief

14 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Sociale cohesie in de Vlaamse Ardennen Het dorp van de 21ste eeuw

15 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Grensdorpen Westhoek • Stagnatie in kleine kernen en oude centra langs de taal- en staatsgrens: – Combinatie van lokaal functieverlies en gebrekkige woonkwaliteit – Streekbewoners met een traditionele dorpsbinding • Positief oordeel is vooral gebaseerd op de woonfunctie: – De woning komt eerst: regionale woningmarkt – Woonomgeving: dorpse rust, veiligheid, kwaliteit woonomgeving (natuur, landschap) Het dorp van de 21ste eeuw

16 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Grensdorpen Westhoek Het dorp van de 21ste eeuw Grenzen zijn voor veel bewoners sociaal en cultureel een belangrijke scheidslijn Twee “Grensmilieus”: 1.Traditionele grensmilieu 2.Moderne grensmilieu – Kosmopolitisch: regionale stedelijke oriëntatie (met open grenzen) – Lokaal bewust: oriëntatie op het dorp als woonmilieu Grensgebied met poort naar Frankrijk Platteland met open grenzen

17 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Dorp van de 21 e eeuw • Ruimte: Ruime regionale handelingsruimte in combinatie met lokale oriëntatie op ‘dorps’ woonmilieu (‘Stadt und Land, Hand in Hand’) • Tijd/Ruimte: – Levensfase – Deeltijdwonen • Emotionele binding: van dorpsbinding naar lokaal bewustzijn • Verbrede wonen: Wonen – Zorg – Welzijn Het dorp van de 21ste eeuw

18 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Dorp van de 21 e eeuw 1.Kwaliteit van de woonfunctie (woning en directe woonomgeving) 2.Ontmoetingsplekken die zich kenmerken door ‘openheid’ naar alle bewoners 3.Sociaal kapitaal: bewoners met grote sociale netwerken die kunnen binden maar ook bruggen kunnen en willen bouwen 4.Actieve oriëntatie van bewoners op de veranderende identiteit van hun dorp: “vertellen van verhalen” Het dorp van de 21ste eeuw

19 Het dorp van de 21 e eeuw Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM


Download ppt "Het dorp van de 21 e eeuw Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM."

Verwante presentaties


Ads door Google