De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dorpen in verandering, een andere visie Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dorpen in verandering, een andere visie Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM."— Transcript van de presentatie:

1 Dorpen in verandering, een andere visie Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM

2 Nisse, een dorp in verandering Dorpen in verandering, een andere visie 1955 1979 2012

3 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Verandering en Onzekerheid Geert Mak (1996): “hoe langer ik in het dorp verbleef, des te meer besefte ik dat het eigenlijk allemaal nog moest beginnen. Alleen: niemand wist wát moest beginnen, en waarheen het ging” Dorpen in verandering, een andere visie

4 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Opzet Begrippen: leefbaarheid, sociale vitaliteit, sociale infrastructuur Territoriale binding en schaalveranderingen Van autonome dorpen naar woondorpen – Ontwikkeling van dorpen in de Westhoek – Sociale vitaliteit in dorpen van Vlaams Brabant Wat is nodig voor een leefbaar en sociaal vitaal dorp De positie van de gemeente Dorpen in verandering, een andere visie

5 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Leefbaarheid en Sociale Vitaliteit Dorpen in verandering, een andere visie BewonersOmgeving Leefbaarheid: oordeel van bewoners over hun omgeving (wordt de omgeving door bewoners als passend ervaren) Sociale vitaliteit: inspanningen en initiatieven van bewoners gericht op hun omgeving Traditionele sociale vitaliteit: meedoen en/of trekker zijn Vernieuwende sociale vitaliteit: Openstaan voor en een bijdrage leveren aan verandering

6 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Sociale infrastructuur van dorpen Dorpen in verandering, een andere visie Voorzieningen Verenigingen Activiteiten

7 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM De veranderende relatie met de omgeving Territoriale binding: Economische binding (werk) Functionele binding (voorzieningen) Sociale binding (familie en vrienden) Culturele binding (identiteit) Politieke binding (zeggenschap) Schaalveranderingen: Schaalvergroting – Lokaal ‘verlies’ van werk en voorzieningen – Toename van ruimtelijke keuzevrijheid door automobiliteit – Lokale winst in dorpen (recreatie, zorg) Schaalverkleining – Toenemend belang van woning(en) en recreatie Van Dorpsbinding naar Lokaal bewustzijn Dorpen in verandering, een andere visie

8 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Autochtone of autonome dorp Je bent er geboren of opgegroeid, je komt ‘van het dorp’ (leefpaden) Je werkt er en je doet er je boodschappen: je woont ‘op het dorp’ (dagpaden) Traditioneel referentiekader: machtig beeld Woondorp Je bent er gaan wonen om de mooie woning en aangename woonomgeving Voor je sociale contacten en voorzieningen ben je niet afhankelijk van het dorp Opkomend referentiekader Dorpen (en hun bewoners) in verandering Dorpen in verandering, een andere visie

9 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Leefbaarheid in het autonome dorp Dorpen in verandering, een andere visie

10 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Leefbaarheid in het woondorp Dorpen in verandering, een andere visie 10

11 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Visie autonome dorp: verlies Dorpen in verandering, een andere visie Ontwikkeling inwonertal: Absolute afname (44) Relatieve afname (20) Relatieve toename (28) Ontwikkeling aantal voorzieningen: Afname (42) Gelijk gebleven (13) Toename (4)

12 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Visie woondorp: verandering Dorpen in verandering, een andere visie Woonkwaliteit: Stagnerend (32) Dynamisch (27) Gemeenschapsinitia- tieven: Afgenomen (1) Gelijk gebleven (38) Toename (20)

13 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Sociale vitaliteit in dorpen Dorpen in verandering, een andere visie Kortenaken-kern Relegem Berg + - - + Autonoom dorp Succesvol woondorp Minder succesvol woondorp

14 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Wat is nodig voor een leefbaar en sociaal vitaal dorp? 1.Kwaliteit van de woonfunctie (woning en directe woonomgeving) 2.Ontmoetingsplekken die zich kenmerken door ‘openheid’ naar alle bewoners 3.Sociaal kapitaal: bewoners met grote sociale netwerken die kunnen binden maar ook bruggen kunnen en willen bouwen 4.Actieve oriëntatie van bewoners op de veranderende identiteit van hun dorp: “vertellen van verhalen” Dorpen in verandering, een andere visie

15 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM De positie van de gemeente Lokale hefbomen: wonen (recreatie), zorg en welzijn Slingerbewegingen in bestuur en beleid: – Centralisatie – Decentralisatie – Efficiency – Rechtvaardigheid De rol van de gemeente: – Verschil maken: Het ene dorp is het andere niet Succesvolle en kwetsbare bewoners – Communicatie en Lef Gevaar van ‘achteruitkijkspiegel’ politiek De wet van Roosevelt Dorpen in verandering, een andere visie

16 Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM


Download ppt "Dorpen in verandering, een andere visie Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM."

Verwante presentaties


Ads door Google