De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met verandering in dorpen Stellingen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met verandering in dorpen Stellingen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM."— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met verandering in dorpen Stellingen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM

2 Doelen Groei (van bevolking, van gebruikers en van bezoekers) is een doel op zich om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en/of te vergroten. Stellingen Kwaliteit is het doel, bij alle sectoren en thema's dient een kwaliteitsslag gemaakt te worden.

3 Concurrentie - Samenwerking Elke stad of dorp moet de concurrentie met haar buren aangaan om zoveel mogelijk woon- werklocaties en voorzieningen binnen te halen om te overleven. Stellingen Samenwerking en afstemming is essentieel om op een hoger schaalniveau voldoende kwaliteit te kunnen bieden.

4 Bouwen Gestreefd moet worden naar behoud van de vastgoedwaarde: sloop, opknappen en bouwen als daarmee de lokale woonkwaliteit kan worden verbeterd. Stellingen Bouwen van woningen is nodig om voorzieningen en een evenwichtige levensopbouw te behouden en het dorp een perspectief te geven.

5 Leefbaarheid De leefbaarheid van een dorp/buurt staat of valt bij zoveel mogelijk voorzieningen op korte afstand. Stellingen Woonkwaliteit en lokaal bewustzijn (dorpstrots) zijn essentieel voor de leefbaarheid en sociale vitaliteit van een dorp of buurt.

6 Jongeren Jongeren moeten de mogelijkheden hebben om zich te ontplooien waar zij dat zelf willen. Het dorp kan ook sociaal en menselijk kapitaal vinden onder oudere leeftijdsgroepen Stellingen De uitstroom van jongeren moet worden tegengegaan. Jongeren zijn onmisbaar in de dorpssamenleving.

7 Ouderen Vergrijzing vormt een groot gevaar voor de sociale vitaliteit van dorpen. Stellingen De oudere 2.0 (actieve 60-80 jarigen) vormen een enorm potentieel voor vrijwilligerswerk.

8 Solidariteit Het is van belang om (traditionele vormen van) solidariteit binnen het eigen dorp zoveel mogelijk te blijven steunen. Stellingen Ook in dorpen zullen nieuwe vormen van solidariteit moeten ontstaan. Niet alleen binnen het eigen dorp, maar ook binnen de eigen streek en ruimer.

9 Basisschool De kwaliteit van het basisonderwijs en de kansen van leerlingen moeten centraal staan bij beslissingen over het sluiten / openhouden van basisscholen in dorpen. Stellingen De aanwezigheid van een basisschool in een dorp bevordert de contacten van bewoners onderling, de activiteiten van bewoners en de binding van bewoners aan hun dorp en dus de leefbaarheid.

10 Starters op de woningmarkt Het is van groot belang dat starters op de woningmarkt daarvoor de mogelijkheden vinden in het eigen dorp. Stellingen Starters zijn gebaat bij een passende woning die op korte termijn beschikbaar is, dat is meestal niet in het eigen dorp. Bovendien zijn veel dorpen te duur geworden voor starters.

11 Recht op wonen Iedere bewoner heeft het recht op een goede leefomgeving in elk type dorp. Ook in kleine afgelegen dorpen. Daarvoor moet de (lokale) overheid zich inzetten. Stellingen Van bewoners van kleine en afgelegen dorpen kan een grotere bijdrage worden verwacht aan de kwaliteit van de eigen woonomgeving.


Download ppt "Omgaan met verandering in dorpen Stellingen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM."

Verwante presentaties


Ads door Google