De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leefbaarheid, sociale cohesie en community care Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leefbaarheid, sociale cohesie en community care Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies."— Transcript van de presentatie:

1 Leefbaarheid, sociale cohesie en community care Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

2 Vooraf Leefbaarheid, sociale cohesie en community care: Moeilijke begrippen voor betrekkelijk gewone zaken  Leefbaarheid: Wat vinden bewoners over hun dorp?  Sociale cohesie: Erbij horen, samen iets organiseren  Community care: Zorgen voor elkaar, lief en leed delen Opzet van de inleiding  Onverkende Paden: naar een nieuwe verscheidenheid  Maatschappelijke veranderingen in dorpen  De sociale draagkracht van dorpen in Borsele  Leefbaarheid  Sociale cohesie  Community care

3 Kwetsbaarheid - Zelfredzaamheid Individu: balans tussen draaglast en draagkracht  Kwetsbaarheid - Zelfredzaamheid op individueel niveau Huishouden: draagkracht van partner, gezinsleden en hulpbronnen  Kwetsbaarheid - Zelfredzaamheid op niveau van het huishouden Dorp / buurt: eisen die dorp / buurt stelt en de steun (sociale draagkracht) die dorp / buurt geeft:  Kwetsbaarheid - Zelfredzaamheid op het niveau van het dorp / buurt

4 Op weg naar een ‘nieuwe verscheidenheid’ Onverkende Paden: Voortschrijdend inzicht: van een oude naar een nieuwe verscheidenheid van woonkernen 1. Ontwikkeling aantal inwoners 2. Ontwikkeling aantal huishoudens 3. Ontwikkeling sociaal profiel (ouder, alleenstaand, ‘anders’), vooral in het licht van globalisering (de lokale identiteit wordt steeds belangrijker) Doorslaggevend voor de lokale ontwikkeling: de kwaliteit van het wonen Voorzieningen in kleine dorpen: naar een reële en perspectiefvolle benadering  De betekenis van een eigen school voor een dorp Betekenis van de ontwikkeling van het sociaal profiel van dorpen voor zorg, welzijn en leefbaarheid

5 Op weg naar een ‘nieuwe verscheidenheid’

6 Maatschappelijke veranderingen in dorpen Autonome dorp (oude verscheidenheid):  Bloei van het autochtone dorp tijdens de Wederopbouw: 1950-1970  Nieuwe welvaart bleef in het dorp  Het autonome dorp als ‘machtig beeld’ Woondorp (nieuwe verscheidenheid):  Verplaatste consumptie (mobiliteit)  Algemene schaalvergroting van het leven (sociale en economische domein)  Schaalverkleining (culturele en politieke domein)

7 Verschillen tussen bewoners Autonome dorp Je bent er geboren of opgegroeid, je komt ‘van het dorp’ Je werkt er en je doet er je boodschappen: je woont ‘op het dorp’ Woondorp Je bent er gaan wonen om de mooie woning en aangename woonomgeving Voor je sociale contacten en voorzieningen ben je niet afhankelijk van het dorp

8 Van een oude naar een nieuwe verscheidenheid Autonome dorpen In dorp geboren en getogen bewoners (leefpaden) Activiteiten in het eigen dorp (dagpaden) Woondorpen Bewoners die zich ooit in dorp hebben gevestigd (leefpaden) Activiteiten buiten het dorp waar men woont (dagpaden)

9 Automobiliteit In steeds meer huishoudens zijn een of meer auto’s beschikbaar Steeds meer bewoners beschikken zelf over een auto

10 Leefpaden Steeds minder bewoners zijn in het dorp geboren en getogen

11 Dagpaden Steeds meer bewoners zijn voor een deel van de dag buiten het dorp. Onder vrouwen recent veel verandering

12 Van een oude naar een nieuwe verscheidenheid Autonome dorpen In dorp geboren en getogen bewoners (leefpaden) Activiteiten in het eigen dorp (dagpaden) Traditioneel referentiekader: Uitgedragen door bepaalde bewoners en bestuurders Somber perspectief op leefbaarheid en sociale cohesie Woondorpen Bewoners die zich ooit in dorp hebben gevestigd (leefpaden) Activiteiten buiten het dorp waar men woont (dagpaden) Opkomend referentiekader: Uitgedragen door bepaalde bewoners Beter en reëler perspectief op leefbaarheid en sociale cohesie

13 Leefbaarheid in het autonome dorp Ontwikkeling aantal inwoners Ontwikkeling aantal voorzieningen Ontwikkeling Leefbaarheid

14 Leefbaarheid in het woondorp Ontwikkeling Leefbaarheid Ontwikkeling gemeenschaps- initiatieven (voorzieningen) Ontwikkeling woonfunctie binnen de streek Regiovorming Ontwikkeling aantal inwoners Ontwikkeling aantal voorzieningen Ontwikkeling Leefbaarheid Autonome dorp:

15 De sociale draagkracht van de dorpen in Borsele Leefbaarheid, sociale cohesie en community care in kleine dorpen

16 Verschillende beoordeling van de leefbaarheid Autonome dorp Oordeel over de voorzieningen in het dorp is belangrijk “We hebben nog een kleine supermarkt en we hebben nog een bakker … Want als je dat niet meer hebt op een dorp … en dat zouden we misschien meer moeten gaan beseffen met z’n allen” Woondorp Oordeel over de eigen woning en de woonomgeving is belangrijk “Eigenlijk hebben we heel doelbewust voor dit dorpje gekozen want het is … de Parel van de Zak. En die Zak sprak ons vreselijk aan … Het landschap trok ons ontzettend”

17 Sociale samenhang in dorpen Autonome gerichtheid  Hoofdactiviteit hebben binnen het dorp  Gebruik van dorpsvoorzieningen  Familie in het dorp hebben  Zich vooral dorpsbewoner voelen Lokale betrokkenheid  Organiseren en bezoeken dorpsactiviteiten  Dorpsraad bezoeken  Trots zijn op het dorp  Actief zijn in dorpsverenigingen  Bereid actie te voeren voor het dorp

18 De ontwikkeling van sociale cohesie Autonoom dorp Sterke autonome gerichtheid Lokale betrokkenheid is vanzelfsprekend Woondorp Zwakke autonome gerichtheid Lokale betrokkenheid is niet meer vanzelfsprekend

19 De ontwikkeling van sociale cohesie Autonoom dorp Sterke autonome gerichtheid Lokale betrokkenheid is vanzelfsprekend Autonoom gericht en sterke lokale betrokkenheid Woondorp Zwakke autonome gerichtheid Lokale betrokkenheid is niet meer vanzelfsprekend Dorpen met sterke lokale betrokkenheid Dorpen met een relatief zwakke lokale betrokkenheid

20 Das Dorf ist eine Welt: Jindrich Streit 2008

21 Community care en de Wmo Hoe groter de lokale betrokkenheid, des te groter de bereidheid hulp te bieden en des te groter de daadwerkelijke hulpverlening Kwetsbare groepen wat betreft lokale betrokkenheid / zorg:  Oudste ouderen: zij trekken zich langzaam terug  Bewoners zonder auto: zijn minder in sociale netwerken opgenomen Begrensde hulp: bewoners geven aan dat de voorwaarden voor het geven van frequente en structurele hulp vaak niet meer aanwezig zijn. Het belang van sociale netwerken: voor het uitwisselen van hulp en het signaleren van kwetsbaarheid.

22 Hulp: het belang van sociale netwerken

23 Leefbaarheid – sociale cohesie – community care Twee relaties spelen een rol: 1. Directe relatie: Leefbaarheid bevordert de zelfredzaamheid van bewoners (waardoor minder hulp nodig lijkt te zijn) 2. Indirecte relatie: Lokale informele hulp is gebaseerd op lokale betrokkenheid, welke weer is gebaseerd op positief oordeel over leefbaarheid

24 Ontwikkeling van zelfredzaamheid en lokale informele hulp

25 ‘Sociale staat van het Platteland’ (SCP) Overgebleven dorpsleven: sociaal kapitaal op het hedendaagse platteland Plattelandsbewoners zijn iets meer gericht op de lokale gemeenschap dan stedelingen Leefbaarheid op het platteland is goed, mede dankzij de sociale samenhang Lokale culturele tradities zijn op het platteland springlevend Houding van plattelandsbewoners is redelijk open, maar niet ten opzichte van allochtonen Sociale vitaliteit op het platteland is niet afhankelijk van de lokale oriëntatie van bewoners

26 Conclusies Dorpen en hun bewoners hebben te maken met een overgang van het ‘autonome dorp’ naar het ‘woondorp’ Dorpen kenmerken zich door een sterke sociale samenhang, maar lokale betrokkenheid is steeds minder vanzelfsprekend; oudste ouderen en bewoners zonder auto blijken kwetsbaar Dorpen waar nieuwe vormen van lokale betrokkenheid zich met moeite ontwikkelen zijn kwetsbaarder Oordeel over de leefbaarheid is van belang voor de lokale betrokkenheid. Lokale betrokkenheid is van belang voor het geven van informele hulp Informele hulp wordt vooral op basis van wederkerigheid uitgewisseld in netwerken. Mogelijkheden voor informele hulp zijn echter begrensd. Leefbaarheid is van direct belang voor de zelfredzaamheid van bewoners en indirect via lokale betrokkenheid voor de steun die bewoners krijgen uit informele hulp.

27 Leefbaarheid, sociale cohesie en community care Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies


Download ppt "Leefbaarheid, sociale cohesie en community care Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies."

Verwante presentaties


Ads door Google