De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTEGRATIE van de OUDEREN in het BELEID. 1 De komende ouderengolf is een zeer groot maatschappelijk succes Lang leven, in goede gezondheid, met zijn tweeën,

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTEGRATIE van de OUDEREN in het BELEID. 1 De komende ouderengolf is een zeer groot maatschappelijk succes Lang leven, in goede gezondheid, met zijn tweeën,"— Transcript van de presentatie:

1 INTEGRATIE van de OUDEREN in het BELEID

2 1 De komende ouderengolf is een zeer groot maatschappelijk succes Lang leven, in goede gezondheid, met zijn tweeën, in goede materiële omstandigheden is voor velen weggelegd

3 2 Op Belgisch/Vlaams niveau: -economisch: doenbaar én noodzakelijk, via sterke economische groei, hoge tewerkstelling, sterke scholing= ook én vooral voor de ouderen noodzakelijk gelet op de intergenerationele verhoudingen

4 3 Maatschappelijk/cultureel: onduidelijk welk type samenleving we gaan hebben: sterke globalisering, individualisering, culturele veranderingen: waar en hoe gaan de ouderen mee-evolueren ? Vooral voor de groep van 55-75 jaar: hoe actief, lerend en open zullen ze zijn, worden ?

5 4 En politiek?: de politici worden alsmaar JONGER terwijl het electoraat vergrijst. Zeer curieuse ontwikkeling!

6 5 Het OUDERENZORGBELEID op Belgisch/Vlaams niveau is er nog niet. Besef lijkt niet erg uit beleidsvoornemens Vlaanderen is internationaal een middenmooter Indruk: we liggen achterop in de planning

7 6 De toename van de groep zeer oude personen/zorgbehoevenden zal vanaf 2015 zeer groot zijn: zal men klaar zijn met de infrastructuur ? Als er geen “Mega-plan” komt zal: -de commerciële sector sterk ( moeten ) groeien -private financiering erg nodig zijn -en/of cash-oplossingen ( cfr Duitsland )

8 7 LOKAAL niveau: ook daar is integratie de hoogste noodzaak Niet te snel een apart, categoriaal beleid Want dit leidt tot –oogkleppen - isolement

9 8 Het BESTE beleid is een algemeen WELZIJNSBELEID: -wegen en stoepen -financieel inkomen -huisvesting -stimuleren van verenigingen, vrijwilligerswerk, activiteit -gezondheidszorg en onderwijs

10 9 Sociale zorg kan eveneens vérgaand algemeen worden uitgebouwd, zeker in de thuissituatie: poetsen, verzorgen, sociale contacten, vervoer kan voor meerdere doelgroepen tegelijk worden georganiseerd Dan nog liefst midden en tussen de andere activiteiten: naast scholen, sportvelden, algemene huisvestingsprojecten,….

11 10 En met zeer veel aandacht voor de informele zorgers: echtgenoot, mede-bewoner, familie en vrienden Natuurlijk, zeer specifieke oplossingen zijn nodig voor zeer zwaar zorgbehoevenden die niet meer thuis verzorgd kunnen worden Maar ook daar moet kunstmatig isolement worden voorkomen: ondersteuning van familieleden, lotgenoten

12 11 Nieuwe PROBLEEMGROEPEN ? niet zozeer de armsten, maar de alleenstaanden, voornamelijk de zeer oude vrouwen En straks: de oudere allochtonen de oudgeworden personen met een handicap


Download ppt "INTEGRATIE van de OUDEREN in het BELEID. 1 De komende ouderengolf is een zeer groot maatschappelijk succes Lang leven, in goede gezondheid, met zijn tweeën,"

Verwante presentaties


Ads door Google