De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen grenzen verleggen voor elk talent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen grenzen verleggen voor elk talent"— Transcript van de presentatie:

1 Samen grenzen verleggen voor elk talent
Beleidsnota onderwijs

2 ‘Samen’ Onderwijs beleidsdomein waar niet gerealiseerd wordt als het zich in woelig water bevindt ‘School maak je samen’ Partnerschap school, lln, ouders Intens overleg overheid, onderwijsnetten en vakorganisaties

3 ‘Elk talent’ Geen talenten verspillen Gelijke kansen realiseren =
= alles wat we hebben Gelijke kansen realiseren = Minder ongekwalificeerde uitstroom, én Zwakkere leerlingen optillen, én Sociale erfelijkheid lage scholing doorbreken, én De sterkere leerlingen beter doen presteren.

4 Opleiding én opvoeding
Lkr beïnvloeden waardepartoon v/d samenleving in de toekomst -> cultuur Onderwijs ≠ sociaal-economische activiteit Scholen ≠ markt Mogen eisen stellen aan lln en ouders Juridisering Rechter kan enkel oordelen over act-rechtsregel, niet over het vormen van jonge mensen

5 8 strategische doelstellingen
Lerende op de eerste plaats: eerste 4 doelstellingen over groei bij lln, studenten en cursisten Laatste 3 doelstellingen over creëren van gezonde voedingsbodem Centraal: doelstelling over de leerkrachten, de spil van het leerproces

6 Strategische doelstellingen
SD1 – Open, veelzijdige en sterke persoonlijkheden vormen SD2 – Kansen geven aan elk talent SD3 – Het leren van het Nederlands en vreemde talen stimuleren om mee te doen in de geglobaliseerde samenleving SD4 – Leerlingen voorbereiden op een succesvolle start op de arbeidsmarkt SD5 – De leraar erkennen als sleutelfiguur in de vorming van open, veelzijdige en sterke persoonlijkheden SD6 – De maatschappelijke verwevenheid van onderwijs met lokale, regionale en internationale netwerken versterken SD7 – Ervoor zorgen dat elke onderwijsinstelling topkwaliteit kan bieden SD8 – Investeren in duurzame en moderne infrastructuur

7 De maatschappelijke verwevenheid van onderwijs met lokale, regionale en internationale netwerken versterken “Dynamisch netwerkonderwijs is nodig om alle talenten kansen te geven, om het talenonderwijs te ondersteunen en om het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen”. De regierol van de gemeenten in het lokaal flankerende onderwijsbeleid verstevigen Rol IM – regie goed afbakenen Regiefunctie evalueren n.a.v. nieuw lokaal onderwijsbeleidsplan Onderwijsplan in legislatuurplan integreren Debat over interpretatieproblemen i.v.m. sociale en andere voordelen opnieuw openen Taken LOP - gemeente beter op elkaar afstemmen

8 De maatschappelijke verwevenheid van onderwijs met lokale, regionale en internationale netwerken versterken Het onderwijs in de centrumsteden versterken Opstellen masterplan waar capaciteitsproblemen acuut zijn Regels van het huidige inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedure evalueren Specifieke aandacht voor Brussel Brede Scholen realiseren Brede Scholen zijn een hefboom voor gelijke kansen! Ontwikkelen van een beleid dat Brede Scholen aanmoedigt Nieuwe projecten opstarten Openstellen van schoolgebouwen


Download ppt "Samen grenzen verleggen voor elk talent"

Verwante presentaties


Ads door Google