De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marleen De Vry Rapport Eerste Onderwijsplannen Overlegplatform Centrumsteden 5 mei 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marleen De Vry Rapport Eerste Onderwijsplannen Overlegplatform Centrumsteden 5 mei 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Marleen De Vry Rapport Eerste Onderwijsplannen Overlegplatform Centrumsteden 5 mei 2009

2 Marleen De Vry Wat analyseren? Regiefunctie en neutraliteit Visie en missie Strategische en operationele doelstellingen Decretale verplichtingen Samenwerking met andere sectoren Favoriete acties en projecten Indicatoren onderwijsplannen en projecten Afstemming stedelijk beleid en LOP-werking

3 Marleen De Vry Invulling regiefunctie Complexe regierol: 5 regiefuncties (Genk) Hoe stedelijke neutraliteit garanderen?

4 Marleen De Vry Bouwstenen voor onderwijsregie Overleg- en adviesstructuur Personeel Draagvlak voor beleid, politieke verantwoordelijkheid: sectoraal of collegiaal?

5 Marleen De Vry Visie (Waar naartoe?), missie (rol van de stad) Maximale slaagkansen en talentontwikkeling ondersteunen voor ieder en in het bijzonder voor kansengroepen Rol stad: overlegplatform aanbieden en behoefte- of vraaggestuurd werken (bottom-up) Plaats in het strategisch plan van de stad? –Beleidsplan als werkinstrument; planning in progress –Plan als communicatie-instrument

6 Marleen De Vry Doelstellingen 13 gelijke kansen in onderwijs (LLL inclusief) 10 brede school en/of brede vrijetijdsbesteding 8 moeilijk hanteerbare jongeren en spijbelaars 8 ondersteuning van ouders 8 aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 7 veiligheid in scholen en schoolomgevingen 6 sociaal beleid (kansenpas e.d.) 6 innovatie in onderwijs 9 uitbouwen van beleid en/of overlegstructuren 7 samenwerking tussen onderwijs en stedelijke actoren

7 Marleen De Vry Decretale verplichtingen Controle op de leerplicht Spijbelplan In werking In ontwikkeling Kleuterparticipatie i.s.m. LOP en CLB, K&G, opvoedingswinkel

8 Marleen De Vry Sectoroverschrijdende samenwerking 7 diensten lokale politie, veiligheid, preventie 7 cultuur- en sportdienst 6 dienst mobiliteit 5 jeugddienst 5 welzijn, OCMW, minderhedenbeleid 5 milieudienst 4 kinderopvang, opvoedingsondersteuning 4 werkgelegenheid, industrie, economie 3 wijkwerking

9 Marleen De Vry Favoriete acties en projecten 10 duurzame mobiliteit 10 acties m.b.t. LLL 9 time-out 9 goede stage- en leerwerkplekken 8 huiswerkondersteuning 8 cultuureducatief aanbod 8 samenhangend sociaal beleid t.a.v. kansarme lln en ouders 7 stimulering ouderbetrokkenheid, moedergroepen 7 opvoedingsondersteuning 7 brede school 7 kansenpassen of kansencheques 7 ondersteuning bij zoeken aangepast onderwijstraject 6 voor- en vroegschoolse taalstimuleringsprogramma’s 6 zomerklasjes, vakantie- en vrijetijdsactiviteiten 6 sport

10 Marleen De Vry Indicatoren-tips Luc Deschamps Doelstellingen op strategisch én actie- en projectniveau: SMART: Specifiek, Meetbaar (niet per se kwantitatief), Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdsgebonden Strategische doelstellingen: ondersteund door (cluster van) operationele doelstellingen Beleidsevaluatie mbv FABRIC indicatoren: Focused, Appropriate, Balanced, Robust, Integrated, Cost Effective; vb. van goede indicator: realisatiegraad Effectmeting en effectanalyse: binnen de scope van de doelstellingen (en van FLOB) blijven; alle partners leveren bijdrage aan effect

11 Marleen De Vry Stedelijk beleid en werking LOP’s Complementariteit –Andere scope: hele onderwijsveld vs. leerplichtonderwijs –Deels andere accenten: stedelijk beleid in synergie met Vlaams beleid Gelijke (onderwijs)kansen, d.w.z. beleid expliciet afgestemd op kansarme doelgroepen i.p.v. de doorsneeburger Cultuur(educatie), sport, mobiliteit, preventie en veiligheid voor iedereen Afstemming –LOP en stad ijveren samen voor gelijke kansen in leerplichtonderwijs –Overlegindigestie vermijden: overleg en acties stroomlijnen


Download ppt "Marleen De Vry Rapport Eerste Onderwijsplannen Overlegplatform Centrumsteden 5 mei 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google