De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekenning subsidies lokaal flankerend onderwijsbeleid vanaf 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekenning subsidies lokaal flankerend onderwijsbeleid vanaf 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Toekenning subsidies lokaal flankerend onderwijsbeleid vanaf 2014

2 Principes Aanpassing aan planlastendecreet Aanvraag via meerjarenplan (MJP) Daarnaast geen inhoudelijke wijzigingen aan flankerend onderwijsbeleid

3 BBC-DR MJP = plan voor 6 jaar Sectoradministratie bouwt rapporten met enkel die elementen uit MJP van gemeente waaraan ‘haar’ deelrapportagecode hangt. Deelrapportagecodes flankerend onderwijsbeleid: –FOBVBP01 –FOBVBP02

4 Opbouw MJP Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Actieplan Actie Deelrapportagecode Financiële transactie

5 Inhoudelijke voorwaarden: acties flankerend 1. Minimale invulling flankerend onderwijsbeleid (leerplicht, spijbelen, kleuterparticipatie) FOBVPO01 EN 2. Inspelen op Vlaamse beleidsprioriteiten flankerend onderwijsbeleid: FOBVP01 : gelijke onderwijskansen, kleuterparticipatie, spijbelen, probleemgedrag op school, ongekwalificeerde uitstroom, taalstimulering Standaardnederlands, betrokkenheid van ouders en de buurt, samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport, overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt, doorstroming en oriëntering, geletterdheid of levenslang leren. OF/EN FOBVBP02: capaciteitsproblematiek

6 Inhoudelijke voorwaarden: andere School- en netoverschrijdend (eventueel in commentaarvak vermelden indien het niet blijkt uit actie, actieplan of beleidsdoelstelling) Gewenste effecten en indicatoren (indicatorvelden die gekoppeld zijn aan actie, actieplan of beleidsdoelstelling) Manier waarop gemeente voor lokale actoren samenwerking en overleg faciliteert (in commentaarvak vermelden of aparte actie)

7 Technisch subsidies Aparte actie ‘ontvangst subsidie FLOB’ (eventueel opgesplitst per actieplan) Co-financiering : kostprijs van alle acties met deelrapportage FLOB optellen en daarvan gevraagd subsidiebedrag aftrekken

8 Procedure Commissie beoordeelt Ontvankelijkheid –Tijdig (15/01) –Alle voorwaarden in MJP –Cofinanciering –LOP advies (link of bijvoegen)

9 Procedure Commissie geeft scores Vijf kwaliteitscriteria: –In overeenstemming met Vl. Ond. Beleid –In overeenstemming met VBP –Prestaties dragen bij tot gewenste effecten –Doelmatigheid –Evaluatie / opvolging

10 Procedure Rangschikking CS Rangschikking NCS Nieuws? 30 april


Download ppt "Toekenning subsidies lokaal flankerend onderwijsbeleid vanaf 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google