De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties - Periodieke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties - Periodieke."— Transcript van de presentatie:

1 Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties - Periodieke publicaties

2 Algemene principes kunstendecreet  Kwaliteitsbeoordeling Kunstendecreet = • advies over de werking en het beheer door agentschap • kwalitatief inhoudelijk advies door beoordelingscommissie van externe experten  Advies steeds op basis van criteria uit decreet (zie handleidingen)  Beslissing steeds door minister Cultuur / Vlaamse Regering 2

3 Algemene principes kunstendecreet Wat dekt de projectsubsidie? - Het deficit van het project – dit is het verlies dat het project heeft: - na aftrek van de eigen inkomsten van de totale aanvaarde kosten - en dit in principe t.e.m. de realisatie van de plannen uit het aanvraagdossier 3

4 Projectsubsidies (organisaties) doel: — Realiseren van één project, beperkt in tijd en doelstelling — Kan voor alle disciplines en vormen — Kan voor hernemingen, tournees,… — Kan niet voor organisatie al meerjarige ondersteuning ontvangen 4

5 basisvoorwaarden — Gevestigd in het Nederlandse taalgebied of Brussels Hoofdstedelijk gewest — Beschikken over rechtspersoonlijkheid Deze voorwaarden worden gecontroleerd wanneer de aanvraag wordt ingediend 5

6 6 Projectsubsidies organisaties: voorwaarden éénmaal gesubsidieerd — de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten naleven, — enkel werken met zelfstandige medewerkers die een zelfstandigheidsverklaring kunnen voorleggen + gelijkwaardige betaling; — een overzicht kunnen voorleggen van alle inkomsten en uitgaven, verbonden aan het project. Deze voorwaarden gelden indien gesubsidieerd en worden controleer bij het einde van het project

7 7 Projectsubsidies organisaties : elementen aanvraagdossier — artistieke beschrijving van het project — organisatorisch – beheersmatige beschrijving van het project — Begroting inclusief overzicht geplande personeelsoverzicht (de planning: programma/speellijst (bijlage 3) — een overzicht van reeds gerealiseerde activiteiten. — een overzicht van de financiële situatie handleiding

8 8 Toelichting bij de begroting Begroting: overzicht van de voorziene inkomsten en uitgaven verbonden aan het project - Waarop zijn de bedragen gebaseerd? (evt. stukken toevoegen!) - Gedetailleerde uitleg bij de verschillende begrote posten Wat moet er zoal grondig worden toegelicht? - Lonen en vergoedingen - Technische productiekosten - Inkomsten (verkoop, sponsoring, ondersteuning van andere organisaties, eventueel elders aangevraagde subsidies,...)

9 9 Uitbetaling projectsubsidies organisaties — Voorschot 90% — Saldo 10%: Dit laatste gebeurt na ontvangst en controle (en, indien nodig, bespreking) van een werkingsverslag, dat ingediend wordt: – na realisatie van de plannen in het aanvraagdossier; – uiterlijk 15 maanden na de officiële toekenning van de subsidie; – uiterlijk op 15 oktober van het volgende jaar.

10 Subsidies voor publicaties Voorwaarden: Doel: ondersteuning éénmalige publicaties ongeacht de drager Voorwaarden: - Duidelijke artistieke, culturele of kunstkritische inhoud - gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; - voldoende expertise kunnen voorleggen met betrekking tot het uitgeven en distribueren van publicaties of opnameprojecten - Geen verplichting van rechtspersoonlijkheid 10

11 Subsidies voor publicaties Elementen aanvraag — voorziene distributie — publicatiedatum — de verkoopprijs — curriculum vitae van de auteur — inhoudsopgave — het manuscript of een representatief deel ervan — gedetailleerde kostenraming — de geplande oplage — overzicht van de financiële situatie — overzicht van de gerealiseerde activiteiten 11

12 12 Creatieopdrachten Uitbetaling subsidie — voorschot van 80 procent bij beslissing toekenning subsidie — saldo van 20 procent na aanvaarding van de ingediende verantwoordingsstukken en na presentatie van het opdrachtwerk

13 Subsidies voor publicaties Uitbetaling subsidie — Voorschot 90% — Saldo 10%: Dit laatste gebeurt na ontvangst en controle (en, indien nodig, bespreking) van een werkingsverslag, dat ingediend wordt: – na realisatie van de plannen in het aanvraagdossier; – uiterlijk 15 maanden na de officiële toekenning van de subsidie; – uiterlijk op 15 oktober van het volgende jaar. 13

14 14 Indienmogelijkheden — Indiendata: Voor beurzen, projectsubsidies kunstenaars en creatieopdrachten • uiterlijk op 1 september voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 januari van het volgende jaar • uiterlijk op 1 december voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 april van het volgende jaar • uiterlijk op 1 maart voor initiatieven die vanaf 1 juli van hetzelfde jaar van start gaan Voor projecten van organisaties en publicaties • 15 september van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het project van start gaat • 15 maart voor projecten die vanaf 1 juli van hetzelfde jaar van start gaan.

15 15 Beschikbare documenten — Handleiding aanvraag subsidies: — Begrotingsmodel — Overzicht loonkost — Aanvraagformulieren Via www.kunstenenerfgoed.bewww.kunstenenerfgoed.be

16 Handige links Vlaamse Kunstensteunpunten - Podiumkunsten: www.vti.bewww.vti.be - Beeldende en audiovisuele kunsten: www.bamart.bewww.bamart.be - Archtitectuur: www.vai.bewww.vai.be - Muziek: www.muziekcentrum.bewww.muziekcentrum.be Juridische ondersteuning - www.kunstenloket.be www.kunstenloket.be 16


Download ppt "Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties - Periodieke."

Verwante presentaties


Ads door Google