De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema Natuur – luik groen Algemeen -50 % kosten -min 2.500 euro -voor aankopen max. 100.000 euro -Infrastructuur max 20% totale kosten -Uitz.: inrichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema Natuur – luik groen Algemeen -50 % kosten -min 2.500 euro -voor aankopen max. 100.000 euro -Infrastructuur max 20% totale kosten -Uitz.: inrichting."— Transcript van de presentatie:

1 Thema Natuur – luik groen Algemeen -50 % kosten -min 2.500 euro -voor aankopen max. 100.000 euro -Infrastructuur max 20% totale kosten -Uitz.: inrichting parken -Uitz.: projecten Integrale Toegankelijkheid -Uitvoeringstermijn: 3 jaar -Verlengbaar met 2 jaar mits grondige motivatie -Project niet in uitvoering/niet uitgevoerd -Uitzondering: hoogdringendheid

2 Thema Natuur – luik groen Beoordeling Agentschap voor Natuur en Bos -Centrale Diensten: Eva Troch eva.troch@lne.vlaanderen.be eva.troch@lne.vlaanderen.be 02/553.75.87 -Provinciale Dienst Antwerpen: Ludo De Bosscher ludo.debosscher@lne.vlaanderen.be 03/224.62.57 Aanvraag tot subsidie kan dmv van overleg met de Provinciale Dienst ANB voorbereid worden

3 Thema Natuur – luik groen Projectwerking -aankoop gronden -(her)inrichting parken -natuurtechnische infrastructuur langs wegen en waterlopen -projecten Integrale Toegankelijkheid -opmaak beheerplannen

4 Aankoop gronden Aan te leveren informatie -Kaart met aanduiding percelen die zullen aangekocht worden -Motivatie waarom gronden worden aangekocht: bescherming park/deel groter geheel/link met omgeving/ … -Visie over inrichting/herinrichting/beheer/gebruik gronden (indien voorhanden: inrichtingsplan, beheerplan …) -Schattingsverslag(en) -Kostenraming: kostprijs per perceel cfr. schattingsverslag(en)

5 (Her)inrichting park Aan te leveren informatie -Situering van het project ifv plaatsbezoek -Bestaande toestand -Uitvoeringsgericht inrichtingsplan -Beplantingsplan: waar worden welke soorten aangeplant -Gedetailleerde kostenraming: opsplitsing in posten! -Gedetailleerde omschrijving van (her)inrichting: -criteria Harmonisch Park- en Groenbeheer -materialenkeuze -Motivatie soortenkeuze -Participatietraject -… -Beheerplan Harmonisch Park- en Groenbeheer (verplicht vanaf 2011)

6 (Her)inrichting park Voorwaarden -Volgens principes Harmonisch Park-en Groenbeheer: Technische vademecums Harmonisch Park- en Groenbeheer -ANB dient idealiter betrokken te zijn bij uitvoering project -DUURZAAM karakter van de inrichtingsmaatregelen: te onderbouwen met een beheerplan

7 Natuurtechnische infrastructuur Aanplanten bomen/bomenrijen/dreven -richtlijnen vademecum bomen worden gevolgd: -Eerste of tweede grootteordebomen -Randvoorwaarden laten toe dat bomen oud kunnen worden -Soortenkeuze is correct -komt niet in aanmerking: aanplant korte omloopbomen die dienen voor opsmukken van de straat en waarbij soortenkeuze enkel gebaseerd is op visuele aspecten. -de aanplant kadert binnen een bomenplan

8 Projecten integrale toegankelijkheid Aan te leveren informatie -Situering van het project ifv plaatsbezoek -Bestaande toestand -Uitvoeringsgericht inrichtingsplan -Gedetailleerde technische informatie van de infrastructuurwerken -Gedetailleerde kostenraming: opsplitsing in posten!! -Beschrijving van hoe project na uitvoering tegemoetkomt aan de drie B’s van integrale toegankelijkheid

9 Projecten integrale toegankelijkheid Aandachtspunten -Er moet rekening gehouden worden met de 3 B’s van integrale toegankelijkheid: -Bereikbaarheid -Betreedbaarheid -Bruikbaarheid -Informatievoorziening -Project dat slechts bestaat uit (her)aanleg van paden komt NIET in aanmerking!!!! -Richtlijnen en ideeën te vinden in vademecum integrale toegankelijkheid van ANB -Samenwerking met één van de vier toegankelijkheidsbureaus is ook subsidieerbaar

10 Opmaak HPG-plannen Aan te leveren informatie -aanduiding voor welk gebied een HPG-beheerplan zal opgemaakt worden -motivatie waarom een HPG-beheerplan voor het gebied wordt opgemaakt -bestek (indien reeds beschikbaar) -offerte (indien reeds beschikbaar)

11 Opmaak HPG-plannen Voorwaarden -Volgens principes Harmonisch Park-en Groenbeheer -ANB dient betrokken te zijn bij opmaak van beheerplan: minimaal startvergadering Aandachtspunten -Zowel groenstructuurplannen, bomenplannen als parkbeheerplannen komen in aanmerking: handleidingen beschikbaar -Betaalaanvraag kan slechts ingediend worden als ANB officiële goedkeuring heeft verleend

12 Opmaak HPG-plannen Bomenplan -Opgemaakt volgens richtlijn voor de opmaak van een bomenplan -Opsplitsing mogelijk -Deel 1: Beleidsplan (visie + doelstellingen) -Deel 2: Inventarisatie en beheerplan MINIMAAL BELEIDSPLAN -Kosten die niet in aanmerking komen: -Ontwikkelen database -Digitaliseer- en programmeerwerk -Aankoop inventarisatieapparatuur bvb gps -Aankoop software bvb. GIS software

13 Meer informatie -Website www.natuurenbos.be – thema groenwww.natuurenbos.be -Eva.troch@lne.vlaanderen.beEva.troch@lne.vlaanderen.be VRAGEN?


Download ppt "Thema Natuur – luik groen Algemeen -50 % kosten -min 2.500 euro -voor aankopen max. 100.000 euro -Infrastructuur max 20% totale kosten -Uitz.: inrichting."

Verwante presentaties


Ads door Google