De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Agentschap voor Natuur en Landelijk Vlaanderen Jeroen Nachtergaele wnd. Afdelingshoofd Beleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Agentschap voor Natuur en Landelijk Vlaanderen Jeroen Nachtergaele wnd. Afdelingshoofd Beleid."— Transcript van de presentatie:

1 Het Agentschap voor Natuur en Bos @ Landelijk Vlaanderen Jeroen Nachtergaele wnd. Afdelingshoofd Beleid

2 Nog even ANB situeren

3 Ontstaan van het ANB •Ontstaan op 1 april 2006, als gevolg van Beter Bestuurlijk Beleid •Ontstaan uit een fusie van twee afdelingen van het voormalige AMINAL: afdeling Natuur en afdeling Bos & Groen

4 Visie ANB •ANB streeft naar meer natuur, bos en in groen in Vlaanderen. •ANB streeft naar betere natuur, bos en groen in Vlaanderen. •ANB plaatst natuur, bos en groen midden in de maatschappij.

5 ANB en Landelijk Vlaanderen •Landeigenaars en ANB :  Beheerder van bos en natuur, jager, advies rond bouwactiviteiten (Stedenbouwkundige vergunning, Natuurvergunning, ….) •Landelijk Vlaanderen en ANB :  Beroep doen op expertise  Structureel overlegmodel Breng thema’s aan

6 Boswijzer •Overzicht in Ondernemingsplan (vind t niet terug)

7 Boswijzer  Luchtfoto-opname = objectieve methode  Regelmatig herhalen met zelfde methode •Niet vergelijken met vorige boskartering (2000) !  146.381 ha bos (10,8 %) •Niet verwarren met Bosinventaris

8 Boswijzer Resultaat –West-Vlaanderen: 10.551 ha –Oost-Vlaanderen: 22.551 ha –Vlaams-Brabant: 32.166 ha –Antwerpen: 58.455 ha –Limburg: 53.701 ha –Vlaanderen: 177.424 ha (bosindex = 13%) Validatie  Nauwkeurigheid bepaald enerzijds door visuele controle (1355 samples), anderzijds op basis van terreinmetingen van 2 de bosinventarisatie (351 plots)  Nauwkeurigheid 96%

9 Natura 2000 in Vlaanderen  Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden  NATURA 2000 •Europees netwerk van belangrijke gebieden voor natuur •Instandhouding biodiversiteit •Beschermen van Europees belangrijke soorten en habitats •Aanduiden van gebieden op basis van wetenschappelijke criteria: Speciale Beschermingszones

10 Natura 2000 in Vlaanderen  NATURA 2000 (163.540 ha) •24 SBZ-V voor 66 soorten : 98.243 ha •38 SBZ-H voor 44 habitats en 22 soorten :101.891 ha  Aanwijzing en vaststellen van doelen: eind 2012 (IHD-overleg)  Implementatie traject in voorbereiding

11 Natura 2000 in Vlaanderen  NATURA 2000 (163.540 ha) •24 SBZ-V voor 66 soorten : 98.243 ha •38 SBZ-H voor 44 habitats en 22 soorten :101.891 ha  Aanwijzing en vaststellen van doelen: eind 2012  Implementatie traject in voorbereiding Eigenaars betrokken

12 VIA doelstelling ‘effectief natuurbeheer’ Aandacht inspanningen particulieren beheerders Terrein (ha)200920102011 Vlaams natuurreservaat6.6586.680 Erkend natuurreservaat13.86213.92114.695 Bosreservaat2.7833.0013.012 Militair domein met natuurbeheer9.835 Domeinbos UBP9.79510.16412.057 Bossen derden UBP11.07013.72416.582 Vlaamse parken HPG123,6 Parken derden HPG12,628,4369,52 totaal54.139,257.47763.354,12

13 VIA doelstelling ‘effectief natuurbeheer’ Aandacht inspanningen particulieren beheerders Terrein (ha)200920102011 Vlaams natuurreservaat6.6586.680 Erkend natuurreservaat13.86213.92114.695 Bosreservaat2.7833.0013.012 Militair domein met natuurbeheer9.835 Domeinbos UBP9.79510.16412.057 Bossen derden UBP11.07013.72416.582 Vlaamse parken HPG123,6 Parken derden HPG12,628,4369,52 totaal54.139,257.47763.354,12 +50% +23% +6% +8%

14 Functionaliteit domeinen MFN - CDN ‘Reservaat’ Kwaliteitslabel Criteria duurzaam natuurbeheer (bos +open terreinen) - Bij ANB: Ecologische en recreatieve doelen vormen de basis (maatsch. taak) - bij privé: minimaal duurzaam evenwicht tussen drie P’s (people, planet, profit) CDN

15 Functionaliteit domeinen MFN - CDN ‘Reservaat’ Kwaliteitslabel Criteria duurzaam natuurbeheer (bos +open terreinen) - Bij ANB: Ecologische en recreatieve doelen vormen de basis (maatsch. taak) - bij privé: minimaal duurzaam evenwicht tussen drie P’s (people, planet, profit) CDN MF (steeds zekere waarde vanuit elke functie) – maar andere functie dan ecologische functie kan domineren op schaal van het hele domein 1 Fctie die overige doelen hypothekeert – vb houtproductiefunctie, of andere sociale, landschappelijke MF - overige

16 Functionaliteit domeinen Bevoegdheid ANB Decretaal kader: BOS en NATUUR Alles wat onder deze definitie valt en onder bevoegdheid ANB MFN - CDN ‘Reservaat’ Kwaliteitslabel Criteria duurzaam natuurbeheer (bos +open terreinen) - Bij ANB: Ecologische en recreatieve doelen vormen de basis (maatsch. taak) - bij privé: minimaal duurzaam evenwicht tussen drie P’s (people, planet, profit) CDN MF (steeds zekere waarde vanuit elke functie) – maar andere functie dan ecologische functie kan domineren op schaal van het hele domein Ec. Fctie die overige doelen hypothekeert – vb houtproductiefunctie, of andere sociale, landschappelijke Ecol. Ambitieniveau Overheid + Terreinbeheren- de verengingen + privé MF - overige

17 Geïntegreerd beheerplan Bevoegdheid ANB Decretaal kader: BOS en NATUUR Alles wat onder deze definitie valt en onder bevoegdheid ANB MFN - CDN ‘Reservaat’ Steeds Beheerplan  1 geïntegreerd Bhp Ecol. Ambitieniveau Overheid + Terreinverengin gen + privé MF - overige Beheerplan kan

18 Waar vind je ons? Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 1000 Brussel Tel. 02 553 81 02 Fax 02 553 81 05 E-mail: anb@vlaanderen.beanb@vlaanderen.be Website www.natuurenbos.bewww.natuurenbos.be


Download ppt "Het Agentschap voor Natuur en Landelijk Vlaanderen Jeroen Nachtergaele wnd. Afdelingshoofd Beleid."

Verwante presentaties


Ads door Google