De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Agentschap voor Natuur en Landelijk Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Agentschap voor Natuur en Landelijk Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Het Agentschap voor Natuur en Bos @ Landelijk Vlaanderen
Jeroen Nachtergaele wnd. Afdelingshoofd Beleid

2 Nog even ANB situeren

3 Ontstaan van het ANB Ontstaan op 1 april 2006, als gevolg van Beter Bestuurlijk Beleid Ontstaan uit een fusie van twee afdelingen van het voormalige AMINAL: afdeling Natuur en afdeling Bos & Groen

4 Visie ANB ANB streeft naar meer natuur, bos en in groen in Vlaanderen.
ANB streeft naar betere natuur, bos en groen in Vlaanderen. ANB plaatst natuur, bos en groen midden in de maatschappij.

5 ANB en Landelijk Vlaanderen
Landeigenaars en ANB : Beheerder van bos en natuur, jager, advies rond bouwactiviteiten (Stedenbouwkundige vergunning, Natuurvergunning, ….) Landelijk Vlaanderen en ANB : Beroep doen op expertise Structureel overlegmodel Breng thema’s aan

6 Boswijzer Overzicht in Ondernemingsplan (vind t niet terug)

7 Boswijzer Luchtfoto-opname = objectieve methode
Regelmatig herhalen met zelfde methode Niet vergelijken met vorige boskartering (2000) !  ha bos (10,8 %) Niet verwarren met Bosinventaris

8 Boswijzer Resultaat Validatie West-Vlaanderen: 10.551 ha
Oost-Vlaanderen: ha Vlaams-Brabant: ha Antwerpen: ha Limburg: ha Vlaanderen: ha (bosindex = 13%) Validatie Nauwkeurigheid bepaald enerzijds door visuele controle (1355 samples), anderzijds op basis van terreinmetingen van 2de bosinventarisatie (351 plots) Nauwkeurigheid 96%

9 Natura 2000 in Vlaanderen Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden
Europees netwerk van belangrijke gebieden voor natuur Instandhouding biodiversiteit Beschermen van Europees belangrijke soorten en habitats Aanduiden van gebieden op basis van wetenschappelijke criteria: Speciale Beschermingszones

10 Natura 2000 in Vlaanderen  NATURA 2000 (163.540 ha)
24 SBZ-V voor 66 soorten : ha 38 SBZ-H voor 44 habitats en 22 soorten : ha Aanwijzing en vaststellen van doelen: eind 2012 (IHD-overleg) Implementatie traject in voorbereiding

11 Natura 2000 in Vlaanderen Eigenaars betrokken
 NATURA ( ha) 24 SBZ-V voor 66 soorten : ha 38 SBZ-H voor 44 habitats en 22 soorten : ha Aanwijzing en vaststellen van doelen: eind 2012 Implementatie traject in voorbereiding Eigenaars betrokken

12 VIA doelstelling ‘effectief natuurbeheer’
Aandacht inspanningen particulieren beheerders Terrein (ha) 2009 2010 2011 Vlaams natuurreservaat 6.658 6.680 Erkend natuurreservaat 13.862 13.921 14.695 Bosreservaat 2.783 3.001 3.012 Militair domein met natuurbeheer 9.835 Domeinbos UBP 9.795 10.164 12.057 Bossen derden UBP 11.070 13.724 16.582 Vlaamse parken HPG 123,6 Parken derden HPG 12,6 28,4 369,52 totaal 54.139,2 57.477 63.354,12

13 VIA doelstelling ‘effectief natuurbeheer’
Aandacht inspanningen particulieren beheerders Terrein (ha) 2009 2010 2011 Vlaams natuurreservaat 6.658 6.680 Erkend natuurreservaat 13.862 13.921 14.695 Bosreservaat 2.783 3.001 3.012 Militair domein met natuurbeheer 9.835 Domeinbos UBP 9.795 10.164 12.057 Bossen derden UBP 11.070 13.724 16.582 Vlaamse parken HPG 123,6 Parken derden HPG 12,6 28,4 369,52 totaal 54.139,2 57.477 63.354,12 +6% +8% +23% +50%

14 Functionaliteit domeinen
‘Reservaat’ Kwaliteitslabel Criteria duurzaam natuurbeheer (bos +open terreinen) Bij ANB: Ecologische en recreatieve doelen vormen de basis (maatsch. taak) bij privé: minimaal duurzaam evenwicht tussen drie P’s (people, planet, profit) CDN MFN - CDN

15 Functionaliteit domeinen
‘Reservaat’ Kwaliteitslabel Criteria duurzaam natuurbeheer (bos +open terreinen) Bij ANB: Ecologische en recreatieve doelen vormen de basis (maatsch. taak) bij privé: minimaal duurzaam evenwicht tussen drie P’s (people, planet, profit) CDN MFN - CDN MF (steeds zekere waarde vanuit elke functie) – maar andere functie dan ecologische functie kan domineren op schaal van het hele domein 1 Fctie die overige doelen hypothekeert – vb houtproductiefunctie, of andere sociale , landschappelijke MF - overige

16 Functionaliteit domeinen
Bevoegdheid ANB Decretaal kader: BOS en NATUUR Alles wat onder deze definitie valt en onder bevoegdheid ANB Ecol. Ambitieniveau ‘Reservaat’ Kwaliteitslabel Criteria duurzaam natuurbeheer (bos +open terreinen) Bij ANB: Ecologische en recreatieve doelen vormen de basis (maatsch. taak) bij privé: minimaal duurzaam evenwicht tussen drie P’s (people, planet, profit) CDN Overheid + Terreinbeheren-de verengingen privé MFN - CDN MF (steeds zekere waarde vanuit elke functie) – maar andere functie dan ecologische functie kan domineren op schaal van het hele domein Ec. Fctie die overige doelen hypothekeert – vb houtproductiefunctie, of andere sociale , landschappelijke privé MF - overige

17 Geïntegreerd beheerplan
Bevoegdheid ANB Decretaal kader: BOS en NATUUR Alles wat onder deze definitie valt en onder bevoegdheid ANB Ecol. Ambitieniveau ‘Reservaat’ Overheid + Terreinverengingen privé MFN - CDN Steeds Beheerplan  1 geïntegreerd Bhp privé MF - overige Beheerplan kan

18 Waar vind je ons? Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20 1000 Brussel Tel Fax Website


Download ppt "Het Agentschap voor Natuur en Landelijk Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google