De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop 3: De verhouding tussen VKS en de eindtermen in het onderwijs VKS-event 10/2/2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop 3: De verhouding tussen VKS en de eindtermen in het onderwijs VKS-event 10/2/2012."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop 3: De verhouding tussen VKS en de eindtermen in het onderwijs VKS-event 10/2/2012

2 2 Overzicht presentatie  Inleiding: Decreet betreffende de kwalificatiestructuur  Onderwijskwalificaties en eindtermen  Twee logica’s onder spanning  Conclusie  Contactinformatie

3 3 Inleiding  Decreet betreffende de kwalificatiestructuur (2009)  Competentiegericht denken  Introductie van kwalificaties in onderwijs:  Beroepskwalificaties  Onderwijskwalificaties •Focus van deze workshop

4 4 Onderwijskwalificaties en eindtermen  Onderwijskwalificaties: combinatie van eindtermen, specifieke eindtermen en/of erkende beroepskwalificaties  Na erkenning van beroepskwalificaties: bepalen of die in een onderwijskwalificatie worden geïntegreerd  Maar veel onduidelijkheden:  Criteria  Referentiekader  Format eindtermen

5 5 Onderwijskwalificaties en eindtermen  1 ste onduidelijkheid: welke criteria?  Bepaald voor HBO5 en Se-n-se: relatief simpel want onderwijskwalificatie = erkende beroepskwalificatie(s)  Niet bepaald voor de andere onderwijsniveaus •Meer bepaald onduidelijk hoe bepaald moet worden of en hoe je de erkende beroepskwalificatie(s) combineert met basisvorming  AKOV werkt aan criteria

6 6 Onderwijskwalificaties en eindtermen  2 de onduidelijkheid: referentiekader basisvorming / algemene vorming / beroepsvorming  Opportuniteit: hervorming secundair onderwijs  Vele teksten ter inspiratie  AKOV werkt aan integrale visie op (secundair) onderwijs: vorming van de kritisch-creatieve burger [sleutelcompetenties] en voorbereiding op hoger onderwijs/arbeidsmarkt [doorstroomcompetenties resp. beroepscompetenties]

7 7 Onderwijskwalificaties en eindtermen  3 de onduidelijkheid: format eindtermen  In regelgeving: bij ontwikkeling van (specifieke) eindtermen moet gebruik worden gemaakt van descriptorelementen •Kennis, vaardigheden, context, autonomie, verantwoordelijkheid  Dit moet nog technisch uitgewerkt worden  AKOV werkt aan beleidsproject format eindtermen •Vlor zal om advies gevraagd worden  Competentiegericht formuleren van eindtermen

8 8 Twee logica’s onder spanning  In de onderwijskwalificaties komen twee logica’s mekaar tegen:  Vorming voor inzetbaarheid op arbeidsmarkt vs.  Vorming voor kritisch-creatief burgerschap in samenleving

9 9 Twee logica’s onder spanning  Arbeidsmarkt houdt de pen voor de beroepskwalificaties  Focus op inzetbare beroepscompetenties op de arbeidsmarkt  Procedure: •Zie slides inleidende plenaire sessie •Vlaamse regering bekrachtigt erkende beroepskwalificaties

10 10 Twee logica’s onder spanning  Overheid houdt de pen voor de basisvorming  Focus op sleutelcompetenties voor kritische, creatieve burgers in een samenleving  Procedure: •AKOV bereidt voor •Traditie van samenwerking met onderwijsverstrekkers •Vlor-advies over (specifieke) eindtermen •Besluit Vlaamse regering •Vlaams Parlement bekrachtigt bij decreet

11 11 Twee logica’s onder spanning  In de onderwijskwalificaties komen beide logica’s samen  Maar…  Hebben erkende beroepskwalificaties ook geen emancipatorisch karakter?  Moeten we de basisvorming niet laten dialogeren met de beroepsgerichte vorming en de doorstroomvorming?  En heeft die spanning al niet altijd in het (secundair en hoger) onderwijs gezeten?

12 Stellingen Stelling 1: Eindtermen moeten naar analogie met de competent-databank, gegroepeerd en aangeboden worden in een databank 12

13 Stellingen Stelling 2: Onderwijskwalificaties kunnen op een analoge manier als beroepskwalificaties ontwikkeld worden. 13

14 Stellingen Stelling 3: Een graadgebonden pakket eindtermen kan op zichzelf een niveau krijgen. 14

15 Stellingen Stelling 4: In één graad kunnen er verschillende sets van eindtermen met een ander beheersingsniveau van VKS ontwikkeld worden. 15

16 16 Conclusie  De verhouding tussen VKS en de eindtermen in het onderwijs…  AKOV vindt: Laten we ‘t vooral spannend houden

17 17 Contactinformatie  Meer weten?  http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/akov/ http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/akov/  Ons adres: Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) Afdeling projecten: EVC - Curriculum - Kwalificaties Liselotte Van de Perre, coördinator curriculum (Liselotte.vandeperre@ond.vlaanderen.be)Liselotte.vandeperre@ond.vlaanderen.be Consciencegebouw - Lokaal 2B19a Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

18 15u00Thematische parallelsessie 2 Workshop 1 > Peter Paul Rubens (2 e verdieping) Workshop 2 > Pieter Bruegel (3 e verdieping) Workshop 3 > Jan Van Eyck (3 e verdieping) Workshop 4 > Antoon Van Dyck (2 e verdieping) Workshop 5 > Valerius De Saedeleer (2 e verdieping) 18


Download ppt "Workshop 3: De verhouding tussen VKS en de eindtermen in het onderwijs VKS-event 10/2/2012."

Verwante presentaties


Ads door Google