De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examens landbouw 2009, 2010,… Gerard de Gier Clustermanager beroepsgerichte vakken Cevo Piet Dietvorst Clustermanager beroepsgerichte vakken Cito.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examens landbouw 2009, 2010,… Gerard de Gier Clustermanager beroepsgerichte vakken Cevo Piet Dietvorst Clustermanager beroepsgerichte vakken Cito."— Transcript van de presentatie:

1 Examens landbouw 2009, 2010,… Gerard de Gier Clustermanager beroepsgerichte vakken Cevo Piet Dietvorst Clustermanager beroepsgerichte vakken Cito

2 Inhoud presentatie •Invoeringstraject geglobaliseerde examenprogramma’s •Vernieuwingen examenprogramma •Consequenties voor examinering •(Beoordelen)

3 Invoeringstraject •2007-2009: pilot-1: alleen landbouw-breed, CSPE BB en KB (gezamenlijk met regulier) CSPE GL experimenteel (terugvaloptie CSE ) •2008-2010: pilot 2: landbouw (vakrichtingen) en landbouw-breed, CSPE BB en KB (gezamenlijk met regulier) CSPE GL experimenteel (gezamenlijk voor pilot landbouw en pilot landbouw-breed) •2009-2011: pilot 3 of keuzejaar alle scholen •2010 vaststelling examenprogramma’s en definitieve invoering examens 2012

4 Examens pilot 2009 •BB en KB CSPE’s (gezamenlijk met regulier) •GL: scholen bestellen bij IBG CSE en bij projectorganisatie GLT/AOC-raad CSPE’s GL in principe afname van CSPE

5 RegulierPilot •Professionele vaardigheden •Schoolexamen: uitgewerkte eindtermen •Centraal examen: uitgewerkte eindtermen •Voor GL: CSE (theorie) •Competententies •Schoolexamen: globale eindtermen (schooleigen invulling) •Centraal examen: uitgewerkte eindtermen(syllabus) •Voor GL: CSPE (praktijk en theorie)

6 Nieuw programma landbouw (vakrichtingen) BB en KB •Competenties SE en CE •Gemeenschappelijk kerndeel (oriëntatie op de vakrichtingen): geglobaliseerd en eventueel weer uitgewerkt in een handreiking SE •Specifiek kerndeel (groen, bloem, plant, dier, vap, at en abe): geglobaliseerd en weer uitgewerkt in de syllabus CE

7 Nieuw programma vakrichtingen GL •CompetentiesSE en CE •Gemeenschappelijk kerndeel (oriëntatie op de vakrichtingen): geglobaliseerd en eventueel weer uitgewerkt in een handreiking SE •Specifiek kerndeel (groen, bloem, plant, dier vap,): geglobaliseerd en eventueel weer uitgewerkt in een handreikingSE •Thema’s groen en handel van het programma landbouw-breed: geglobaliseerd en weer uitgewerkt in de syllabusCE

8 Nieuw programma LB-breed BB, KB en GL •CompetentiesSE en CE •Thema’s recreatie, verzorging en techniek: geglobaliseerd en eventueel weer uitgewerkt in een handreikingSE •Thema’s groen en handel : geglobaliseerd en weer uitgewerkt in de syllabusCE

9 SHL competenties •1 Oriëntatie op de sector •2 Beslissen en activiteiten initiëren CE •3 Samenwerken en overleggen •4 Ethisch en integer handelen •5 Relaties opbouwen en netwerken •6 PresenterenCE •7 Formuleren en rapporteren CE •8 Vakdeskundigheid toepassen •9 Materialen en middelen inzetten •10 AnalyserenCE

10 SHL competenties •11 Onderzoeken CE •12 Leren •13 Plannen en organiserenCE •14 Op behoeften van de klant richten CE •15 Kwaliteit leveren CE •16 Instructies en procedures opvolgen CE •17 Omgaan met verandering •18 Met druk en tegenslag omgaan •19 Bedrijfsmatig handelenCE

11 ProfessioneleCompetenties vaardigheden •2.1 plannen, systematisch uitvoeren, tussentijds controleren, evalueren •2.7 mondeling en schriftelijk communiceren •2.13 plannen en organiseren •2.15 kwaliteit leveren (controleren en evalueren) •2.16 instructies en procedures opvolgen •2.6 presenteren •2.7 formuleren en rapporteren

12 CE leerstof en examenvorm regulier pilot • 8 professionele vaardigheden •Uitgewerkte eindtermen van afvraagbaar deel •CSPE •10 competenties •Uitgewerkte eindtermen van afvraagbaar deel (syllabus) •CSPE

13 Voorbeeld toetsmatrijs BB regulierpilot •Professionele vaardigheden25% •Spec. beroepsvaardig- heden45% •Kennis 20% •Vrije ruimte10% •Competenties30% •Spec. Beroepsvaardig- heden 40-45% •Kennis 25%

14 Overeenkomsten regulier-pilot vorm en beoordeling •Authentieke casus met opdrachten waarbij de kandidaat zijn/haar competenties moet inzetten •Beoordeling van het proces met beschrijvende schalen waarbij beheersingsniveau’s van aspecten van competenties/vaardigheden worden beoordeeld •Beoordeling van het product met checklists •Beoordeling van kennis onder meer dmv digitale minitoetsen

15 Vernieuwingen examens •Echt nieuw: •Competenties ipv professionele vaardigheden •Schooleigen invulling van schoolexamen op grond van globale examenprogramma •CSPE GL(praktijk en theorie) ipv CSE GL(theorie) •Eventueel één examen GL voor zowel landbouw- breed als de vakrichtingen landbouw •Niet nieuw: • Centrale examens BB en KB regulier nagenoeg gelijk aan examens BB en KB pilot

16 Verschillen leerwegen •BB: vUt •KB:VUT •GL:VuT •V=voorbereiden •U=uitvoeren •T=terugkijken/evalueren/reflecteren

17 Beoordelen •Opdrachten construeren waarbij een beroep wordt gedaan op bepaalde competenties •Beoordelen van het proces bijvoorbeeld door beschrijvende schalen (rubrieken) waarbij beheersingsniveau’s van bepaalde competenties of van aspecten van competenties worden gebruikt

18 Competentiegericht beoordelen •Examinering: competentiegerichte opdrachten met beoordeling van proces en product met beschrijvende schalen en checklists: beoordeling cijfer •Voortgang, diagnose: beoordeling van bij de competenties behorende gedragsindicatoren: beoordeling beheersingsniveau competenties (1-4)


Download ppt "Examens landbouw 2009, 2010,… Gerard de Gier Clustermanager beroepsgerichte vakken Cevo Piet Dietvorst Clustermanager beroepsgerichte vakken Cito."

Verwante presentaties


Ads door Google