De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag SO 3 febr. 2014 1 Dag SO 3 febr. 2014 Werkwinkel Brede eerste graad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag SO 3 febr. 2014 1 Dag SO 3 febr. 2014 Werkwinkel Brede eerste graad."— Transcript van de presentatie:

1 Dag SO 3 febr Dag SO 3 febr Werkwinkel Brede eerste graad

2 Dag SO 3 febr Agenda Wat zegt het masterplan? maatregelen brede eerste graad in de structuur SO De eerste graad in het SO, lopende gesprekken: opstellen ‘matrix’ in Akov verkenning scenario’s basisopties Inhoudelijke uitdagingen differentiatie flexibele leertrajecten leerbegeleiding Knelpunten

3 Dag SO 3 febr Wat zegt het masterplan? Oriënterende functie 1e graad werkt onvoldoende. Eerste leerjaar B slaagt niet in zijn opzet. Veel basisopties en beroepenvelden. Leerlingen met dezelfde cognitieve mogelijkheden presteren ondermaats en zitten daardoor te snel vast in een bepaald traject. In sommige basisopties bereikt een groot deel van de leerlingen de eindtermen niet. Overgang BaO – SO is te bruusk.

4 Dag SO 3 febr Maatregelen (enkele) in het masterplan Versterken getuigschrift basisonderwijs (eenvormiger en transparanter) Sept.2014: koppelen getuigschrift basisonderwijs aan eindtermgerelateerde leerplandoelstellingen. Geleidelijker maken overgang BaO – SO: vakkenstructuur en inzetten van vakleraren in 3e gr BaO en 1e gr SO op elkaar af te stemmen; techniek en wetenschappen (en Frans) worden leergebieden (leermeesters vanaf sept. ‘14). Individueel leerlingendossier. Toegang SO: sept. 2014: taalscreening bij overgang BaO – SO; sept. 2015/2016: afhankelijk van al of niet getuigschrift BaO naar A- stroom of B-stroom.

5 Dag SO 3 febr Structuur eerste graad volgens het masterplan Invoering gereduceerde basisopties: sept. 2017

6 Dag SO 3 febr Structuur schakelblok volgens het masterplan masterplan spreekt niet van beroepenvelden Invoering gereduceerde beroepenvelden: sept. 2017

7 Dag SO 3 febr Stelling Elke GO! school met ‘eerste graad’ biedt zowel eerste graad als schakelblok aan (huidige A- stroom en B-stroom)

8 Dag SO 3 febr Eerste graad in het SO Waar willen we naartoe? Voorstel derde graad GO!

9 Dag SO 3 febr Eerste graad in de structuur van het SO Waar willen we naartoe?

10 Dag SO 3 febr Basisopties Voorstel GO!

11 Dag SO 3 febr Scenario’s basisopties ‘Akkoord’ over: geen voorafname van studiekeuze geen extra doelstellingen GO!, twee voorstellen 1 basisoptie evenveel als er studiedomeinen zijn (major – minor) VSKO één voorstel, nl. 3 basisopties: Taal en wetenschappen (breed) Taal en cultuur (gericht) Wetenschappen en techniek (gericht) Keuze/beslissing zal door de politiek gemaakt worden

12 Dag SO 3 febr Schakelblok Voorstel GO!

13 Dag SO 3 febr Scenario’s schakelblok GO!, voorstel: 1 beroepenveld met informatie en advies over domeinen VSKO één voorstel, nl. 2 beroepenvelden: Producten (en diensten) Personen (en diensten) Keuze/beslissing zal door de politiek gemaakt worden

14 Dag SO 3 febr Stelling Elke GO! school met een eerste graad biedt de volledige waaier van basisopties/beroepenvelden aan.

15 Dag SO 3 febr Inhoudelijke uitdagingen in eerste graad Elke leerling geven waar hij/zij recht op heeft: differentiatie Basisvorming aanbieden in verschillende abstractieniveaus en moeilijkheidsgraden op basis van leerplannen met extra doelstellingen en extra uitdagingen

16 Dag SO 3 febr Stellingen In het eerste leerjaar moet geen Latijn aangeboden worden omdat dit een voorafname van studiekeuze is. Masterplan: Differentiatiemogelijkheden: techniek, wiskunde/wetenschappen, kunst, economie, Nederlands, moderne talen (Frans en Engels), Klassieke talen Scholen van het GO! organiseren in de eerste graad niveaugroepen voor de vakken van de basisvorming.

17 Dag SO 3 febr Inhoudelijke uitdagingen in eerste graad Elke leerling geven waar hij/zij recht op heeft: flexibele leertrajecten Zie werkwinkel Flexibele leertrajecten (mogelijk sinds 2011) Masterplan: Attestering in eerste graad: voldoende informatie bij de motivatie; C-attest uitzonderlijk na 1e leerjaar; na 1e leerjaar: B-attest niet mogelijk, wel A-attest met verplichte remediëring; B-attest sluit (in principe) overzitten uit (enkel mits explicitering van de klassenraad).

18 Dag SO 3 febr Stelling Elke GO! school stelt de attestering in de eerste graad uit tot einde tweede leerjaar.

19 Dag SO 3 febr Inhoudelijke uitdagingen in eerste graad Elke leerling geven waar hij/zij recht op heeft: sterk uitgebouwde leerbegeleiding Masterplan individueel leerlingendossier nadruk op differentiatie en flexibiliteit opdrachten voor klassenraad Werkwinkel M-decreet ander publiek in eerste graad?

20 Dag SO 3 febr Knelpunten Brede eerste graad sluit aan bij PPGO, maar: gaat niet ver genoeg; brede eerste graad vergt heel wat competenties van scholen en leerkrachten. Zijn we er klaar voor: mindset? competenties onderwijzend personeel? competenties beleid (organiseren)? onderwijs met twee snelheden?

21 Dag SO 3 febr


Download ppt "Dag SO 3 febr. 2014 1 Dag SO 3 febr. 2014 Werkwinkel Brede eerste graad."

Verwante presentaties


Ads door Google