De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flexibel inspelen op leerlingenkenmerken Dag SO – 3 februari 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flexibel inspelen op leerlingenkenmerken Dag SO – 3 februari 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Flexibel inspelen op leerlingenkenmerken Dag SO – 3 februari 2014

2 Verloop Toelichting regelgeving
Filmpje ‘Proeftuinen 8: leren op maat’ Flexibele trajecten in het GO!

3 Toelichting regelgeving
Beleidsruimte benutten: omgaan met lessentabellen en leerplannen Maatregelen voor individuele leerlingen met specifieke leerbehoeftes binnen een zorgcontext (sticordi) Maatregelen voor individuele leerlingen of leerlingengroepen binnen een talenten- en competentiecontext

4 Omgaan met lessentabellen en leerplannen
1 Omgaan met lessentabellen en leerplannen Leerplanrealisatie Lessentabellen/lessenroosters Invulling van het keuzegedeelte en complementair gedeelte Horizontale en verticale samenzettingen E-leren

5 2 Maatregelen voor individuele leerlingen met specifieke leerbehoeftes binnen een zorgcontext (sticordi) Maatregelen voor zieke kinderen en leerlingen met een handicap Vrijstellingen om te kunnen inspelen op specifieke onderwijsbehoeften van de leerling Vrijstellingen voor leerlingen die al geslaagd zijn voor bepaalde onderdelen binnen het secundair onderwijs Afwijking op toelatingsvoorwaarden tot het 2e leerjaar van een graad Bij uitbreiding Uitstellen van de studiebekrachtiging tot het einde van de graad voor alle leerlingen van een structuuronderdeel

6 Maatregelen voor zieke kinderen en leerlingen met een handicap
Spreiding van het lessenprogramma: leerjaar over 2 schooljaren of graad over drie schooljaren Vrijstelling voor vakken, mits vervangende activiteiten Voor GON-leerlingen: vrijstelling voor vakken, mits vervangende activiteiten SO 64 SO/2005/04

7 2b Vrijstellingen om te kunnen inspelen op specifieke onderwijsbehoeften (1) Voorwaarden: 1 specifieke onderwijsbehoeften omwille van: leerstoornissen (handelingsgerichte diagnostiek CLB) of hoogbegaafdheid (handelingsgerichte diagnostiek CLB) tijdelijke leermoeilijkheden of leerachterstanden, bijv.: verandering van studierichting instroom vanuit OKAN overkomst uit ander landsgedeelte, buitenland gunstige beslissing van toelatings- of begeleidende klassenraad akkoord van de betrokken personen SO 64 SO/2005/04

8 Vrijstellingen om te kunnen inspelen op specifieke onderwijsbehoeften (2)
In voorkomend geval: klassenraad bestaat uit alle leden van het betreffende structuuronderdeel vrijstelling enkel betrekking op vakonderdelen, activiteiten of doelen, maar niet op volledige vakken de klassenraad bepaalt het pakket zodat de studiebelasting voor elke leerling gelijk blijft; eigenheid van het structuuronderdeel mag niet aangetast worden individuele vrijstellingen en vervangingen worden vastgelegd en gemotiveerd in het leerlingendossier Eén uitzondering: vrijstelling voor één of meer volledige vakken is wél toegelaten indien de vrijgekomen uren worden besteed aan Nederlands

9 2c Vrijstellingen voor leerlingen die al geslaagd zijn voor bepaalde onderdelen Doelgroep: leerlingen die overzitten in dezelfde studierichting leerlingen die overzitten in een andere studierichting leerlingen die niet overzitten, maar van studierichting veranderen ex-OKAN leerlingen Voorwaarden: de leerling is eerder geslaagd voor die programmaonderdelen (EVK – EVC) gunstige beslissing van de klassenraad het saldo van de studiebelasting blijft gelijk

10 2d Afwijking op toelatingsvoorwaarden tot het 2e leerjaar van een graad (1) Een leerling die in het onderliggend jaar tekorten heeft voor bepaalde programmaonderdelen kan toch toegelaten worden tot het 2e leerjaar. Voorwaarden: principiële beslissing van het schoolbestuur (RvB) beslissing van de toelatingsklassenraad 2e leerjaar, na overleg met de delibererende klassenraad van het 1e leerjaar

11 Afwijking op toelatingsvoorwaarden tot het 2e leerjaar van een graad (2)
In voorkomend geval gelden volgende uitzonderlijke modaliteiten: volledige toelatingsklassenraad tekorten van het 1e leerjaar moeten vóór het einde van het 2e leerjaar weggewerkt worden (remediëring, bijkomende opdrachten …) in het eerste leerjaar wordt een attest van regelmatige lesbijwoning uitgereikt als de leerling overstapt naar een structuuronderdeel (zelfde of andere school) waar van deze afwijkingsmogelijkheid geen gebruikgemaakt wordt: toch een oriënteringsattest met behoud van mogelijkheden tot beroep indien het geval: + getuigschrift basisonderwijs

12 2e Uitstellen van de studiebekrachtiging tot het einde van de graad voor alle leerlingen van een structuuronderdeel Delibererende klassenraad wordt uitgesteld tot einde 2e jaar graad. Voorwaarden: principiële beslissing van het schoolbestuur (RvB) vóór het begin van het schooljaar van toepassing op alle leerlingen van het structuuronderdeel In voorkomend geval: attest 1e leerjaar wordt vervangen door attest van regelmatige lesbijwoning tekorten van het 1e leerjaar moeten vóór het einde van het 2e leerjaar weggewerkt worden (remediëring, bijkomende opdrachten …) voor een leerling die overstapt naar een structuuronderdeel waar deze regeling niet geldt wordt een oriënteringsattest toegekend

13 3 Maatregelen voor individuele leerlingen of leerlingengroepen binnen een talenten- en competentiecontext Topsporters Leerlingen met uitzonderlijk artistieke talenten (topcultuur) Leerlingen in Se-n-Se-opleidingen: EVC spreiding Leerlingen die bepaalde opleidingsonderdelen in het hoger onderwijs volgen Leerlingen die een bijkomende kwalificatie in het SO willen behalen

14 Vragen?

15 Filmpje ‘Proeftuinen 8: leren op maat’
Bekijk volgend filmpje met volgende vragen in het achterhoofd: welke randvoorwaarden zijn in deze school aanwezig opdat de pedagogisch-didactische en organisatorische benadering mogelijk wordt? welke regelgeving herken je?

16 Flexibele trajecten in het GO!
Sensibilisering: o.a. codi’s, vervolgcoaches OKAN, 3 scholengemeenschappen, directeurs CLB … Werkgroep hervorming SO: implementatie in 15-tal scholen


Download ppt "Flexibel inspelen op leerlingenkenmerken Dag SO – 3 februari 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google