De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrije-CLB-Koepel vzw VERGADERING ivm DOCUMENTATIE en INFORMATIEVERSTREKKING Brugge 23 oktober 09.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrije-CLB-Koepel vzw VERGADERING ivm DOCUMENTATIE en INFORMATIEVERSTREKKING Brugge 23 oktober 09."— Transcript van de presentatie:

1 Vrije-CLB-Koepel vzw VERGADERING ivm DOCUMENTATIE en INFORMATIEVERSTREKKING Brugge 23 oktober 09

2 Inhoud  Nieuw in het SO vanaf 09/10  Nieuw in het HO vanaf 09/10  Diversen 2

3 2009-2010: NIEUW: -Invoering Se-n-Se (kwalificatieniveau 4) -Invoering HBO5 in het secundair onderwijs (verpleegkunde) ONDERWIJSLANDSCHAP SO

4 2009-2010: NIEUW: -Sense 3 e graad TSO: Integrale veiligheid -7 e spec. jr. BSO: Veiligheidsberoepen -Nieuw studiegebied: Maatschappelijke veiligheid NAAMSVERANDERINGEN: -ASO: Wetenschappen-sport wordt SPORTWETENSCHAPPEN -2 e graad TSO: Dierenzorg-, Landbouw- en Tuinbouwtechnieken wordt PLANT-, DIER- EN MILIEUTECHNIEKEN -2 e graad BSO: Dierenzorg, Landbouw, Tuinbouw wordt PLANT, DIER EN MILIEU -Sense 3 e graad TSO: Sport- en vrijetijdsanimatie wordt SPORTCLUB- EN FITNESSBEGELEIDER OPGEHEVEN: - TSO Handel-topsport (2 e en 3 e graad) ONDERWIJSLANDSCHAP SO

5 2010-2011: NIEUW: -3 e graad BSO: Duurzaam wonen (studiegebied Bouw) -3 e graad BSO: Mechanisch onderhoud (studiegebied Mechanica- elektriciteit) NAAMSVERANDERINGEN: -Sense 3 e gr. TSO: Bedrijfsleiding Land- & Tuinbouw wordt AGRO- EN GROENBEHEER -Sense 3 e gr. TSO: Landbouwmechanisatie wordt AGRO- EN GROENMECHANISATIE -7BSO: Tuinbouwmechanisatie wordt LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE -7BSO: Bosbouw wordt BOSBOUW EN BOSBEHEER -7BSO: Groenbeheer en verfraaiing wordt TUINAANLEG EN –ONDERHOUD -7BSO: Tuinbouwteelten wordt TUINBOUWPRODUCTIE OPGEHEVEN: -7BSO: Agromanagement -7BSO: Landbouwdiversificatie ONDERWIJSLANDSCHAP SO

6 2011-2012: NAAMSVERANDERINGEN: -3 e graad TSO: Dierenzorgtechnieken en Landbouwtechnieken wordt DIERTECHNISCHE WETENSCHAPPEN -3 e graad TSO: Landschapsbeheertechnieken wordt NATUUR- EN GROENTECHNISCHE WETENSCHAPPEN -3 e graad TSO: Tuinbouwtechnieken wordt PLANTTECHNISCHE WETENSCHAPPEN -3 e graad BSO: Bloemsierkunst wordt GROENDECORATIE -3 e graad BSO: Tuinbouw wordt TUINBOUW EN GROENVOORZIENING ONDERWIJSLANDSCHAP SO

7 WETGEVING  BASISONDERWIJS  Vanaf 1/9/2010 kunnen zesjarigen pas starten in het eerste leerjaar van een Nederlandstalige basisschool als ze het jaar ervóór minstens 220 halve dagen aanwezig geweest zijn in een Nederlandstalige kleuterklas. Als dat niet het geval is, leggen de kinderen een taaltoets af. Wie onvoldoende Nederlands kent, gaat eerst nog een jaar naar de kleuterklas. Gewone lagere scholen passen daarom vanaf 1 september 2009 hun inschrijvingsvoorwaarden aan. Vijfjarige kleuters krijgen nu ook recht op onderwijs aan huis.

8  In Brussel en de taalgrensgemeenten geldt voortaan dezelfde regeling als in de rest van Vlaanderen: Frans moet vanaf het vijfde leerjaar als tweede taal gegeven worden en de eindtermen die ook in de rest van Vlaanderen gelden moeten behaald worden. In Brussel kan er wel vanaf het eerste leerjaar lager onderwijs Frans gegeven worden maar dit is geen verplichting. Deze soepeler regelgeving inzake Frans maakt differentiatie mogelijk voor Nederlandstalige en Franstalige kinderen. 8

9  Vanaf dit schooljaar wordt onderwijs aan huis mogelijk voor kleuters die 5 jaar of ouder zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.  SECUNDAIR ONDERWIJS  Vanaf dit schooljaar kan toelating in Se-n-Se op basis van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad op basis van een toelatingsproef.  Diploma Secundair Onderwijs in 4 e graad en HBO5  In 2 e ljr. 4 e graad BSO mits getuigschrift 2 e graad SO en met vrucht 1 e en 2 e leerjaar 4 e graad.  In HBO5-Verpleegkunde mits getuigschrift 2 e graad SO en door de deliberende klassenraad als geslaagd wordt beschouwd voor HBO; dwz geslaagd voor alle modules van de opleiding verpleegkunde. Studiegetuigschrift 2 e ljr. 3 e graad is niet meer nodig. 9

10  VOLWASSENENONDERWIJS De centra voor basiseducatie en centra voor volwassenenonderwijs kunnen vanaf 1 september 2009 integrale opleidingen in afstandsonderwijs organiseren.  Toelatingsvoorwaarden HBO volwassenenonderwijs: Tot en met vorig schooljaar was toegang mogelijk via studiegetuigschrift 2 e ljr. 3 e graad BSO. Voortaan kan dit enkel maar als dit getuigschrift minstens 3 jaar geleden werd behaald. 10

11  EUROBID:  Verwijderde boekdelen:  Open hoger onderwijs  Internetopleidingen  Vdab-opleidingen  Deeltijds academisch onderwijs  STUDIEKIEZER  Steekkaarten BuSo  Schema’s toelatingsvoorwaarden en overgangen  Integratie verruimjehorizon Diversen

12  Nieuwe editie HOVL (midden november)  Er wordt gedacht aan een nieuwe publicatie ivm 7 e jaren / Sense / HBO; intussen zal een aangepaste bijlage komen bij ‘Wat na een praktische opleiding’ en ‘7 e jaren’ Diversen

13 De ONDERWIJSKIEZER:  Netoverstijgende samenwerking met het GO! inzake documentatie.  Ontwikkeling dbase vanop website; integratie Eurobid en Onderwijsgids in nieuw programma.  Wat moet surfer zien?  Aparte ingangen? Aparte informatie?  Richten op leerling?clb?leerkracht?ouder? …  Wat moeten we zeker behouden uit Eurobid? Diversen

14 14 http://www.ond.vlaanderen.be/proeftuinen/Studie_en_beroepskeuze/default.htm


Download ppt "Vrije-CLB-Koepel vzw VERGADERING ivm DOCUMENTATIE en INFORMATIEVERSTREKKING Brugge 23 oktober 09."

Verwante presentaties


Ads door Google