De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts"— Transcript van de presentatie:

1 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts
WERKVELD SCHOOLPSYCHOLOGIE De ORGANISATIE VAN HET WERKVELD ONDERWIJS IN VLAANDEREN LES 4 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts

2 HET GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
Leerplicht tot 18 jaar : uitzonderingen Na 18 jaar: handelingsbekwaam Inschrijven in een secundaire school Veranderen van secundaire school Het schoolreglement in de secundaire school: - studiereglement - ordereglement - tuchtreglement werkveld schoolpsychologie

3 werkveld schoolpsychologie
STRUCTUUR Vier graden en leerjaren Vier onderwijsvormen na eerste graad ASO: ruime theoretische vorming, voorbereiding hoger onderwijs TSO: algemene en technisch-theoretische vakken; voorbereiding zelfstandige functies in het beroepsleven of vervolgstudie in hoger onderwijs. KSO: algemene, ruime vorming gekoppeld aan actieve kunstbeoefening; beroep uitoefenen of voorbereiding vervolgstudie in hoger onderwijs. BSO: praktische onderwijsvorm, beroep uitoefenen werkveld schoolpsychologie

4 werkveld schoolpsychologie
STRUCTUUR werkveld schoolpsychologie

5 INSTAPMOGELIJKHEDEN NA BASISSCHOOL
Eerste leerjaar A Eerste leerjaar B Beroepsvoorbereidend leerjaar Buitengewoon secundair onderwijs werkveld schoolpsychologie

6 AANSLUITENDE SECUNDAIRE OPLEIDINGEN
4de graad van het beroepssecundair onderwijs 7de specialisatiejaar BSO 7de niet-specialisatiejaar BSO 7de specialisatiejaar TSO/KSO - Modevorming - Plastische kunsten - Psychiatrisch verpleegkundige - Ziekenhuisverpleegkundige werkveld schoolpsychologie

7 werkveld schoolpsychologie
OVERGANGEN Veranderen tot begin van 1ste leerjaar van 3de graad. Tweede leerjaar van 3de graad in principe in dezelfde onderwijsvorm en studierichting afwerken. Afwijking mogelijk door toelatingsklassenraad owv ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen. Voor specialisatiejaren enkel overgang mogelijk van 2de leerjaar van 3de graad naar specialisatiejaar binnen hetzelfde studiegebied. werkveld schoolpsychologie

8 werkveld schoolpsychologie
OVERGANGEN Veranderen van studierichting in de loop schooljaar: - in 1ste en 2de graad , 1ste leerjaar van 3de graad mogelijk tot en met 15 januari. (uitz. afwijking mogelijk via toelatingsklassenraad) - In 2de leerjaar van 3de graad in principe niet meer mogelijk (uitz. afwijking mogelijk via toelatingsklassenraad) - In 3de leerjaar van 3de graad mogelijk tem 30 september   Naar deeltijds onderwijs: inschrijven mogelijk tot uiterlijk tot 31 januari, terug naar SO mogelijk tot uiterlijk 15 november. naar het buitengewoon onderwijs: altijd mogelijk werkveld schoolpsychologie

9 EINDTERMEN & ONTWIKKELINGSDOELEN
Link Overzicht eindtermen en ontwikkelingsdoelen secundair Eerste leerjaar A en B: onderscheid tussen basisvorming en keuzegedeelte Twee leerjaar A: basisvorming en basisopties BVL: basisvorming en beroepenvelden Tweede en derde graad: basisvorming, fundamenteel en complementaire gedeelte Voor basisvorming: vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen of ontwikkelingsdoelen Voor fundamenteel gedeelte: specifieke eindtermen Geen eindtermen of ontwikkelingsdoelen voor keuzegedeelte, basisopties en beroepenvelden van eerste graad SO en complementaire gedeelte 2de en 3de graad werkveld schoolpsychologie

10 VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN & ONTWIKKELINGSDOELEN
Minimumdoelen die niet tot een bepaald vakgebied behoren Eerste graad SO: leren leren, sociale vaardigheden, opvoeden tot burgerzin, gezondheidseducatie, milieueducatie. Nieuwe, bijkomende thema’s in - 2de en 3de graad: muzisch-creatieve vorming - ASO: technisch-technologische vorming Betekenis voor het onderwijs? werkveld schoolpsychologie

11 werkveld schoolpsychologie
DE KLASSENRAAD Link Wettelijk drie soorten Toelatingsklassenraad Begeleidende klassenraad Delibererende klassenraad werkveld schoolpsychologie

12 TOELATINGSKLASSENRAAD en BEGELEIDENDE KLASSENRAAD
Samenstelling Raadgevende bijstand Staking van stemmen Beslissingen Gemotiveerde adviezen en beslissingen werkveld schoolpsychologie

13 DELIBERENDE KLASSENRAAD
Beslissingen Proces-verbaal Notulen Staking van stemmen Gemotiveerde adviezen en beslissingen werkveld schoolpsychologie

14 ORIËNTERINGSATTESTEN
Attest A Attest B Attest C Besluitvorming attest op 30 juni Bindende waarde van oriënteringsattesten Adviezen niet bindend Overzitten? werkveld schoolpsychologie

15 DIPLOMA & GETUIGSCHRIFTEN
Slagen in het DIPLOMA GETUIGSCHRIFT derde leerjaar van derde graad BSO. derde leerjaar derde graad van TSO en KSO (specialisatiejaar). derde leerjaar van vierde graad van BSO (verpleegkunde) slagen in tweede leerjaar van derde graad ASO, TSO of KSO tweede leerjaar van vierde graad van BSO, studierichtingen kleding en plastische kunsten werkveld schoolpsychologie

16 werkveld schoolpsychologie
PROBLEMEN? Domein leren en studeren: dyslexie, dyscalculie, demotivatie … Domein psychisch en sociaal functioneren depressie, gedragsproblemen, autisme, … Domein preventieve gezondheidszorg gezondheidsklachten, roken, drugs, … Domein onderwijsloopbaan studiekeuzeproblemen, schoolveranderingen, … Problematische afwezigheden (spijbelen) Verdere toelichting opleidingsonderdeel school- en pedagogische psychologie 2 BTP werkveld schoolpsychologie

17 werkveld schoolpsychologie
BEGELEIDING Leerkracht(en) Klastitularis Klassenraad Cel leerlingenbegeleiding Groene leerkracht zorgcoördinator CLB werkveld schoolpsychologie

18 Buitengewoon Secundair Onderwijs 2006 - 2007

19 Voorwaarden Buitengewoon Secundair Onderwijs
Overstap vanaf 13 jarige leeftijd (12 jaar met gemotiveerd advies) Tot max 21 jaar (verlenging mogelijk) Attest en inschrijvingsverslag noodzakelijk werkveld schoolpsychologie

20 werkveld schoolpsychologie
Organisatie BUSO Vier opleidingsvormen Zeven types : type type 1: licht mentale handicap type 2: matig of ernstig mentale handicap type 3: ernstige emotionele en/of gedragsproblemen type 4: fysieke handicap type 5: op medische gronden in ziekenhuis of preventorium type 6: visuele handicap type 7: auditieve handicap (niet type 8!) Kleine klas- en werkplaatsen; speciale omkadering; soepele opvangmogelijkheden; individuele planning van de opleiding inzake duur en inhoud werkveld schoolpsychologie

21 werkveld schoolpsychologie
OPLEIDINGSVORM 1 Sociale vorming en aanpassing: zelfredzaamheid - communicatie - sensomotoriek Minstens 4 leerjaren Type 2, 3, 4, 6 en 7 Duur bepaald door klassenraad. Attest Integratie in een beschermd leefmilieu werkveld schoolpsychologie

22 werkveld schoolpsychologie
OPLEIDINGSVORM 2 Algemene sociale vorming en arbeidstraining Minstens 4 leerjaren (twee fase van minstens twee leerjaren) Type 2, 3, 4, 6 en 7 Attest Integratie in een beschermd leef- en werkmilieu (bijvoorbeeld beschutte werkplaats) werkveld schoolpsychologie

23 werkveld schoolpsychologie
OPLEIDINGSVORM 3 Sociale en beroepsvorming Vijf leerjaren verdeeld over twee fasen: observatiefase & Opleidingsfase Type 1, 3, 4, 6 en 7 Attest Nu reeds modulair opgebouwd in 3 scholen Integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu (loonarbeid) Afdelingen link afdelingen in BuSO onderwijsvorm 3 Link buitengewoon secundair onderwijs OV3 algemene uitgangspunten werkveld schoolpsychologie

24 werkveld schoolpsychologie
OPLEIDINGSVORM 4 Gelijkgesteld met het gewoon voltijds secundair onderwijs Types 3 , 4, 5, 6, 7 Gericht op voortzetting van studies en/of voorbereiding actieve leven Normaal begaafde leerlingen Spreiding van het curriculum(= leerplan) Beperkt aantal scholen link scholen buitengewoon secundair onderwijs OV4 werkveld schoolpsychologie

25 DEELTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 2005-2006

26 DEELTIJDS LEREN & WERKEN
Leren en werken Sinds 1984 Voorwaarden om aan deeltijdse leerplicht te voldoen Toelatingsvoorwaarden Drie systemen: Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) Deeltijds secundair zeevisserijonderwijs Vorming erkend in het kader van de deeltijdse leerplicht: Centra voor Middenstandsopleiding. werkveld schoolpsychologie

27 werkveld schoolpsychologie
DBSO Verbonden aan school voor voltijds beroeps en/of technisch onderwijs Maximaal 48 centra mogelijk Vorming = 15 lesuren per week Opleiding aan te vullen met tewerkstelling Attest of getuigschrift gericht op tewerkstelling getuigschrift mogelijk van tweede graad van SO experiment modulair onderwijs experiment Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers : Link deeltijds secundair onderwijs werkveld schoolpsychologie

28 Leerovereenkomst in de vorming van zelfstandigen en KMO
Aanleren van beroep in de ambachtelijke of KMO-sfeer praktisch ( 4 dagen/week) & theoretisch (1 dag/week) Getuigschrift leertijd Praktische opleiding: patroon, leercontract of leerverbintenis, leersecretaris Theoretische aanvulling: VIZO-centrum Leerplichtigen: inschrijven vanaf 1 juli tot uiterlijk 31 januari werkveld schoolpsychologie

29 werkveld schoolpsychologie
Taak van het CLB Sociaal-emotionele begeleiding Studie- en loopbaanbegeleiding Transitiebegeleiding Informatievoorziening Samenwerkingsverbanden Deelname aan klassenraden, ouderavonden en huisbezoeken werkveld schoolpsychologie


Download ppt "OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts"

Verwante presentaties


Ads door Google