De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Wat is de BaSO-fiche?  Document ter ondersteuning van ouders bij de communicatie met de secundaire school  Om de continuïteit van de zorg te garanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Wat is de BaSO-fiche?  Document ter ondersteuning van ouders bij de communicatie met de secundaire school  Om de continuïteit van de zorg te garanderen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Wat is de BaSO-fiche?  Document ter ondersteuning van ouders bij de communicatie met de secundaire school  Om de continuïteit van de zorg te garanderen  In samenwerking tussen basisonderwijs en secundair onderwijs tot stand gekomen  Met duidelijke wederzijdse engagementen

2 2 Concreet voorbeeld waarmee we ervaring hebben  Samenwerkingsverband tussen Katholiek onderwijs Leuven (Proeftuin), en scholengemeenschappen van het Vrij Basisonderwijs in Leuven en omgeving  Ondersteund door VCLB Leuven  Ontwikkelden na intensief overleg een eigen product  Dat stilaan uitbreiding neemt naar andere regio’s  In andere scholen / regio’s en in andere netten bestaan andere modellen met andere afspraken

3 3 Opties die genomen zijn Het is een document opgesteld door MDO  voor elke leerling  in overleg met de ouders (en de leerling)  dat de ouders bezorgen aan de SO-school.

4 4 BaSO-fiche: inhoud Bijzonderheden i.v.m.  Schoolloopbaan  Leer- en ontwikkelingsstoornissen,  Handicap, Geïntegreerd onderwijs (GON)  Sterke kanten  Aandachtspunten voor het gesprek met de secundaire school

5 5 BaSO-fiche: mogelijke inhoud Zorgpunten en geboden ondersteunende aanpak voor :  Leervorderingen (taal, wiskunde…)  Leer- en werkhouding  Socio-emotioneel functioneren  Gezondheid Keuzeplan Zuinigheidsprincipe: wat geen bijzondere aandacht verdient wordt niet vermeld

6 6 Er wordt geen BaSO-fiche meegegeven  als ouders in grote mate niet akkoord gaan met het voorstel van de school om de werk- en zorgpunten door te geven  als er geen overleg met de ouders over het invullen van de BaSO-fiche heeft plaatsgevonden = aandachstpunt Geen BaSO-fiche

7 7 om de BaSO-fiche  op te stellen voor elke leerling  te integreren in overgangsbegeleiding  binnen het zorgteam te bespreken om de ouders als eindverantwoordelijken van de BaSO-fiche te respecteren De basisschool engageert zich om…

8 8  respectvol met de gegevens om te gaan  een verantwoorde doorstroming van gegevens te bewaken  het recht van ouders te respecteren om de fiche niet af te geven  ouders uit te nodigen voor een intakegesprek n.a.v. BaSO- fiche  leerlingen niet te weigeren op basis van gegevens van de BaSO-fiche  feedback te geven aan de lagere school met toestemming van de ouders De secundaire school engageert zich om…

9 9  scholen bij de overgangsbegeleiding te ondersteunen  leraren en ouders te ondersteunen in het keuzeproces  deel te nemen aan het overleg met het zorgteam bij opstellen van BaSO-fiche  zorgcontinuïteit kansarme leerlingen te helpen organiseren Het CLB engageert zich om…

10 10 Een elektronisch hulpmiddel voor een soepele redactie van de BaSO-fiche  Aanmaken van Word-document  door middel van een gebruiksvriendelijke toepassing  met enkele keuzelijsten  maar zonder voorgedrukte standaardformules  maakt soepele redactie mogelijk en eventueel herschrijven na overleg met MDO, ouders…

11 11 Te nemen opties bij de invoering Niet ter discussie:  Samen met ouders en eigendom van de ouders  Ter ondersteuning van de zorg  In een samenwerking tussen SO en BaO invoeren Opties:  Voor alle leerlingen?  Open of gesloten formulier  Enkel “zorg” of volledig leerlingenportret?  Leerlingen expliciet betrekken (zelfconceptverheldering)?  Meegeven einde schooljaar of vroeger


Download ppt "1 Wat is de BaSO-fiche?  Document ter ondersteuning van ouders bij de communicatie met de secundaire school  Om de continuïteit van de zorg te garanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google