De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk VOCODI WELKOM Vrijdag 30 oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk VOCODI WELKOM Vrijdag 30 oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk VOCODI WELKOM Vrijdag 30 oktober 2009

2 Bezinningsmoment Litanie voor de kinderen Voor hun lachende gezichten
Voor hun verborgen droefheid, Voor hun spontane gebaren, Voor hun ongekende kracht, Open onze ogen Heer.

3 Bezinningsmoment Voor hun open ogen, Voor hun vlugge voeten,
voor hun tekeningen, danken wij U, Heer.

4 Bezinningsmoment Als zij ons verwelkte veldbloemen geven,
Als zij naar ons toekomen, als zij ons de waarheid vragen, Open dan ons hart, Heer

5 Bezinningsmoment Maar als zij onhebbelijk zijn,
Als zij trager zijn of sneller, Als zij lawaaierig zijn, Leer ons dan geduld, Heer

6 Agenda Kennismaking Netwerk VOCODI Verwachtingen
Nieuws uit de scholengemeenschappen DCBaO BaSO-fiche (Dany Berckmans) Varia Afsluiting

7 Kennismaking Nieuwe begeleider Scholengemeenschappen
Nieuwe collega’s Codi…

8 Netwerk VOCODI Informatie doorgeven Ervaringen delen Wetgeving
Actuele thema’s Ervaringen delen Vanuit praktijkverhalen Netwerk vormen

9 Netwerk VOCODI Aanbod vanuit betrokkenheid Stuurgroep
Verwachtingen van de groep Inbreng vanuit de groep Inbreng door externen Hans Verpoest: 11 dec. 09 Lieve Van Lancker, VVKBaO Marc Vande Brande Stuurgroep Meedenken Mee aansturen

10 Verwachtingen in de samenwerking…
Werkvorm Individueel Welke prioriteiten als CODI? Welke prioriteiten binnen SG? College Cass Personeel Thema’s voor samenwerking Verwachtingen netwerk VOCODI

11 Verwachtingen… Werkvorm Driegesprek Individueel
Eigen prioriteiten toelichten Gesprek Thema’s voor samenwerking Verwachtingen VOCODI Individueel Thema’s voor VOCODI Eigen inbreng in VOCODI

12 Verwachtingen… Plenum

13 Nieuws uit de scholengemeenschappen
Leerlingenaantallen Elektronische opvraging gegevens klik hier Graag uw medewerking 2011 Dialoog opstarten waar wenselijk Verschuivingen in samenstelling melden

14 DCBaO Graag uw aandacht voor…

15 BaSO-fiche Ervaringsverhaal van Dany…

16 ZORGOVERDRACHT DE BaSO – FICHE Scholengemeenschappen
Secundair en basisonderwijs Regio Zenne-Zoniën en Pajottenland

17 Samenwerkingsplatform BaO –SO in de regio Zenne-Zoniën en Pajottenland
Gestart op vraag vanuit de SG Cardijn Eerste overlegronde op 11 oktober 2007 Overlegpartners: CLB, SG Cardijn, alle SG BaO uit de regio die op de uitnodiging zijn ingegaan

18 DOEL ( Engagementsverklaring )
Zorgen voor een vlotte informatiedoorstroming van het BaO naar het SO Feedback bezorgen vanuit het SO naar het BaO op de zgn.“ scharniermomenten “ Ontwikkelen van een permanent samenwerkingsplatform tussen het Katholiek Basisonderwijs en de SG Secundair in onze regio

19 KERNVRAGEN Hoe kan een leerling de zorg uit het BaO op een efficiënte wijze meenemen naar het SO? Hoe kunnen we beide zorgsystemen op elkaar afstemmen ? Hoe kan er vanuit het SO doelgerichte feedback naar het BaO gegeven worden ?

20 UITGANGSPUNTEN BaO-fiche mag geen extra planlast geven voor het BaO
Er dient een win-win situatie te ontstaan voor alle betrokken partners Betrokkenheid van de ouders staat centraal Vertrekken vanuit bestaande CLB-documenten Het accent dient te liggen op de zorgcontinuïteit Het bewaken van de relevantie en de taal is primordiaal Aandacht voor de positieve beeldvorming Deontologisch overeenkomstig de visie van het VSKO terzake

21 VORM Elektronische fiche met ruimte voor open velden,gestandardiseerde zinnen met aanvinkmogelijkheid ICT –ondersteuning door de SG Cardijn wat betreft de ontwikkeling van het softwarepakket, opleiding en helpdeskfunctie Vertrekkende vanuit de bestaande CLB-documenten terzake: * gemeenschappelijk luik * luik enkel toegankelijk voor CLB

22 INHOUD Algemeen principe: beperken tot relevante gegevens inzake zorgcontinuïteit Mogelijke items: - schoolloopbaan - keuzeplan van ouders en kind - aandachtspunten bij doorstroming - leervorderingen - leer- en werkhouding - geattesteerde leerstoornis - geattesteerde ontwikkelingsstoornis - socio-emotioneel functioneren - sterke kanten van de leerling - gezondheid - belangstellingspunten - ……..

23 TIJDSPAD 30/09/ 2008: startvergadering van de stuurgroep ( paritair samengesteld ) Schooljaar : opstellen BaSO-fiche naar vorm en inhoud + ontwikkelen van het softwarepakket Schooljaar : invoering van de BaSO-fiche bij de deelnemende scholen

24 STUURGROEP Permanent karakter Paritair samengesteld Mogelijke taken:
* opstellen en implementeren BaSO-fiche * bewaken planlast * informeren en sensibiliseren * evalueren en bijsturen * uitbouwen van een overlegplatform BaO-SO * organiseren van hospiteerdagen Startvergadering op 30/09/08 om 10u00 in Z02 ( Don Bosco Instituut Halle )

25 MEERWAARDE BaSO-FICHE
Ervaring en expertise doorgeven vanuit het BaO (erkenning ) Informatie omtrent leervorderingen over de hele schoolloopbaan ( positieve feedback ) Anticiperend op het dossier “ leerzorg “ Communicatie met ouders wordt bevorderd In het SO van bij de start gerichte begeleiding Afstemmen van zorg en methodiek

26 Het BaSO-project Vlotte overgang van BaO naar SO: - voor elke leerling
- speciaal voor kansarme en kwetsbare leerlingen, voor jongeren met extra onderwijs- en zorgbehoeften Hoe meer deelnemende basisscholen, hoe groter het positief effect ervan …

27 BaSO-fiche Nabespreking in groepen
Hoe ver staan andere scholengemeenschappen? Ervaringsuitwisseling En verder…?

28 Vrijdag 11 december 2009, 9u30-12uur BuO in de scholengemeenschap
Varia ? Volgende bijeenkomst: Vrijdag 11 december 2009, 9u30-12uur Hans Verpoest, VVKBuO, BuO in de scholengemeenschap

29 Vlaanderen knuffelt knuffel hier

30 Afsluiting


Download ppt "Netwerk VOCODI WELKOM Vrijdag 30 oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google