De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingsplanning Evaluatie van een proces Chris Vandenberghe Karen Degraeve School van De Lovie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingsplanning Evaluatie van een proces Chris Vandenberghe Karen Degraeve School van De Lovie."— Transcript van de presentatie:

1 Handelingsplanning Evaluatie van een proces Chris Vandenberghe Karen Degraeve School van De Lovie

2 even voorstellen School van de Lovie, Poperinge OV1- school, op domein van De Lovie leerlingen toekomst leerlingen personeel

3 Onze situatie vòòr Docento Mooie doelenset Wel activiteitsgericht Wonen, werken, vrije tijd aanwezig Cognitief, psycho-motorisch en socio-emotioneel

4 Onze situatie vòòr We leverden al mooi werk Aandacht voor het cyclische van de HP Meer systematisch werken Heel concreet werken Overkoepelende doelen vragen aandacht

5 motivatie vorming transfer proces kon beter schaafwerk en duidelijkheid verslag doorlichting

6 Wat is handelingsplanning? Een cyclisch proces met als doel onderwijs op maat van elke leerling te bieden.

7 Wat is handelingsplanning? Het product van het proces van handelingsplanning is de schriftelijke neerslag: het handelingsplan Voor één leerling gepersonaliseerd is dit het individueel handelingsplan, IHP.

8 Individueel Handelingsplan Bezinning Afstemming Overdracht Evaluatie Verantwoording

9 werkwijze 1. Inventariseren informatieoverleg formeelinformeel

10 werkwijze 2. SWOT – analyse Strengths Weaknesses Opportunities Threaths positiefnegatief intern STERKTEZWAKTE extern KANSBEDREIGING

11 werkwijze 3. Missie bepalen Vanuit de inventarisatie en de SWOT-analyse formuleren we één centraal doel, de MISSIE.

12 werkwijze 4. Strategische doelen Grote lijnen, en deze verder concretiseren in… Specifiek Meetbaar Aanvaardbaar Realiseerbaar Tijdsgebonden 5. Operationele doelen

13 werkwijze Opvolging Anderen op de hoogte houden 6. Evaluatie en bijsturing

14 1. Inventarisatie Welke info hebben we?  Van vorige scholen  Observaties en testen  Beginsituatie  Rapporten  Individuele afspraken  Verslagen KR  Sociale, medische info  Ondersteuningsplan  info vanuit leerlingen zelf

15 1. Inventarisatie Welke vormen van overleg hebben we? FORMEEL  klassendirectie  klassenraad  Overleg afdeling-school  Multi-disciplinaire  Rapportbespreking  kennismakingsbezoek  CLB

16 1. Inventarisatie Welke vormen van overleg hebben we? INFORMEEL  onthaallesuur  Overleg afdeling/school  Contact leerkrachten/opvoeders  Contact leerkrachten/therapeuten  Contact leerkrachten onderling  Infonamiddag afdeling/school  Infonamiddag ouders nieuwe lln

17 2. SWOT: info Alles is aanwezig Beter toegankelijk maken

18 2. SWOT: FORMEEL overleg Overleg school/afdeling Multi-disciplinaire Rapportbespreking CLB

19 2. SWOT: FORMEEL overleg Klassenraad:  Voorwaarden  Opstelling IHP  op klassenraad  partners  MENTOR  Strategie  Evaluatie en bijsturing  rapportering

20 2. SWOT: INFORMEEL overleg Onthaallesuur Lkr/opvoeders Lkr/therapeuten Lkr onderling Lkr/directie School/ouders

21 3. Missie bepalen de impact van wat we op school doen -de TRANSFER- in het leven van de jongere vandaag en morgen VERGROTEN, ook in andere leefsituaties dan school.

22 4. Op weg… Strategische doelen bepalen De communicatie met de ouders verbeteren  operationeel:  Systematisch rechtstreeks overleg over IHP  Communicatiekaartjes  Rapportbespreking  krantje

23 4. Op weg… Bewaken cyclisch proces IHP  mentor volgt op Comm. Leefgroep/afdeling  mentor neemt initiatief en volgt alles goed op

24 4. Op weg… Overkoepelende doelen  werkgroep  mentor (opvolging, docento) Totstandkoming IHP in overleg  reorganisatie KR  mentor

25 4. Op weg… Functie mentor  stappenplan voor lkr  checklist Referentiekader voor doelen  document opstellen  opvragen vaardigheden DC & BA

26 5. Evaluatie en bijsturing nog niet aan toe !


Download ppt "Handelingsplanning Evaluatie van een proces Chris Vandenberghe Karen Degraeve School van De Lovie."

Verwante presentaties


Ads door Google