De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een initiatief van. P ROGRAMMA Voorstelling ouderkoepels De engagementsverklaring Het spel! Vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een initiatief van. P ROGRAMMA Voorstelling ouderkoepels De engagementsverklaring Het spel! Vragen."— Transcript van de presentatie:

1 Een initiatief van

2 P ROGRAMMA Voorstelling ouderkoepels De engagementsverklaring Het spel! Vragen

3 V OORSTELLING OUDERKOEPELS 3 onderwijsnetten: Vrij onderwijsVCOV Steden en gemeentenKOOGO GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap GO! ouders Ondersteunen ouders en ouderwerkingen Zelfde kernopdracht: engagementsverklaring

4 Waarover gaat het: Afspraken tussen ouders en school Wat verwacht de school van de ouders en vice versa? Welke engagementen zullen beiden opnemen? Verplicht in het schoolreglement vanaf 2010-2011 Best ook uitgewerkt in een charter! Voorbeeld ouderkoepels Wat is de bedoeling: Ouderbetrokkenheid vergroten om leerkansen van kinderen te verhogen

5 A FSPRAKEN OVER 4 PIJLERS 1. Oudercontact 2. Aanwezigheden (spijbelen) 3. Individuele begeleiding 4. Positief engagement tov het Nederlands

6 1. A FSPRAKEN OVER OUDERCONTACT Basisafspraken zoals hoeveel keer / jaar wordt er een oudercontact georganiseerd? op welke tijdstippen van het jaar en van de week? waar? Engagement School: ouders bereiken Ouders: afspraak nakomen of tijdig verwittigen

7 2. A FSPRAKEN ROND AANWEZIGHEDEN Afspraken over tijdstip begin en einde lessen, pauzes hoe een afwezigheid wettigen? wat gebeurt er als een leerling spijbelt? recht op schooltoelage eerste en laatste schooldag, cfr. vervroegd op vakantie Engagement School: initiatieven nemen om ouders te stimuleren hun kinderen op tijd naar school te brengen Ouders: zorgen dat kind (tijdig) aanwezig is

8 3. I NDIVIDUELE BEGELEIDING Alle afspraken over het aanbod van de school om lln met specifieke noden indiv. te begeleiden begeleidingsaanbod CLB alle andere begeleidingsvormen Engagement: School: communicatie met de ouders Ouders: ingaan op het aanbod

9 4. P OSITIEF ENGAGEMENT TAV ONDERWIJSTAAL Een positieve ingesteldheid van de ouders tav het Nederlands opdat kinderen ook buiten de school kansen krijgen om het Nederlands te leren Engagement: School: positieve ingesteldheid stimuleren dmv concrete acties of afspraken (bv. laten kennismaken met de Nederlandstalige vrijetijdsbesteding uit de buurt) Ouders: ingaan op het aanbod en inspanningen doen

10 D E E NGAGEMENTSVERKLARING : H OE ? Draaiboek en voorbeelddocumenten Een stappenplan voor het opnemen van de engagementsverklaring in het schoolreglement Voorbeeld van een tekst aanpasbaar aan de eigen schoolsituatie ( basis en secundair) Een stappenplan voor het opstellen van een charter tussen ouders en school Voorbeeld van een uitnodiging voor de spelavond Voorbeeld van een charter Begeleiding ouderkoepels mogelijk

11 N AAR EEN CHARTER 1. Overleg met directeur 2. Alle ouders en schoolteam uitnodigen spelavond 3. WIN-WIN spel spelen en voorbeeldcharter invullen 4. Charter bespreken in de ouder- en schoolraad 5. Plechtig moment 6. Charter aan ouderkoepels bezorgen 7. Evalueren

12 SPEEL JE MEE? Wat heb je nodig? Een ploeg ouders en een ploeg schoolteam Een open geest Een leuke plek om te spelen Discussieer erop los! Conclusies van dit spel in het charter passen

13 V RAGEN ? Vragen?


Download ppt "Een initiatief van. P ROGRAMMA Voorstelling ouderkoepels De engagementsverklaring Het spel! Vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google