De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taalbeleid in een notendop: essentie + materiaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taalbeleid in een notendop: essentie + materiaal"— Transcript van de presentatie:

1 Taalbeleid in een notendop: essentie + materiaal
Nascholing Kansenbevordering 8 oktober 2009

2 Het probleem Kansarme kinderen beschikken niet van thuis uit over schoolse taalvaardigheid dialect Schoolse taalvaardigheid is nodig om op school mee te kunnen: De school gaat er van uit dat alle kinderen de schooltaal beheersen

3 Wat kan er aan gedaan worden?
De sleutel ligt in de school! Taalvaardigheidsonderwijs in de lessen Nederlands Taalbeleid buiten de lessen Nederlands: taal de hele dag!) Bijkomende initiatieven thuis

4 Taalvaardigheidsonderwijs
nadruk op de 4 vaardigheden (begrijpen – spreken – begrijpend lezen en schrijven) ‘content- based’ (nadruk op begrijpen en communicatie/inhoud) Nadruk op schoolse taalvaardigheid Al doende, zelfontdekkend, ervaringsgericht Veel taalaanbod Veel interactie Functioneel Intrinsiek boeiende taken Klasextern remediëren enkel indien echt nodig Heterogene groepen Kansarme kinderen ondersteunen/aanmoedigen Veilig klasklimaat (ook: respect voor eigen taal)

5 Bestaand materiaal: Kleuters (zie www.nt2.be)
Bonte boel (jongste kleuters) Kleutertaal – Leidstertaal: 3 bronnenboeken: Taal - Materiaal Taal – Verhaal Taal - Centraal Toets: KOBI – TV (2e kl) Toets: TALK (begin 3e kl)

6 Bestaand materiaal: lager onderwijs
De toren van Babbel (1 – 6) Taalslang (begrijpend lezen) Leesprikkels (1e ljr) Spelend lezen (2e ljr) Leesschat (3e ljr) Leesfestijn (4e ljr) Leesrijk school- en klasklimaat Taakgericht remediërend lezen (2e en 3e) Het schrijfpaleis (motiverend schrijftaken L.O.) Toets: TAL (begin 1e; eind 3e kl.) VLOT: volgsysteem LO Taalvaardigheid

7 Bestaand materiaal: anderstalige nieuwkomers
Joker (eerste opvang AN in de gewone klas) Goochelen met woorden 1 – 2 – 3 (onthaalklas)

8 Bestaand materiaal: Bu.O.
De tuin van Babbel (BLO)

9 Bijkomende tips voor ouders
Veel praten met de kinderen (in eigen taal) bv.: antwoorden op vragen Voorlezen (attitude t.a.v lezen) Gericht TV en radiogebruik (cfr. Circus Kiekeboe; Sesamstraat…) Taallessen Nederlands voor ouders volgen (in school of buurt); basiseducatie Moedergroepen/ oudergroepen Vrije tijd: jeugdbeweging, kinderwerking (cfr. De babbeldoos), boeken lezen…

10 Overzicht basisprincipes
Bij kansarmen gebeurt het bijbrengen van de schooltaal OP SCHOOL Mits een goed taalbeleid en een goed taalvaardigheidsonderwijs Thuis proberen te zorgen voor voldoende VERBALE INTERACTIE Kan best in de taal waarmee men het meest vertrouwd is Het is van belang dat de ouders de schooltaal leren (NT2): bv. ‘ouders in interactie’ Om het kind te kunnen ‘volgen’ Om de communicatie met de school te bevorderen De ouders geven POSITIEVE SIGNALEN aan het kind mbt de beheersen van schooltaal Stimuleren van buitenschoolse activiteiten waardoor het beheersen van de schooltaal wordt bevorderd

11 De bijdrage van CLB Sensibiliseren (belang van taalbeleid)
Meedenken over taalbeleid (kernteam) Informeren over bestaande mogelijkheden Bespreken resultaten taaltoetsen Coachen van leerkrachten via observatie en feedbackgesprekken


Download ppt "Taalbeleid in een notendop: essentie + materiaal"

Verwante presentaties


Ads door Google