De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brede school in Berkenbos

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brede school in Berkenbos"— Transcript van de presentatie:

1 Brede school in Berkenbos

2 Multiculturele school
Vrije kleuterschool Pagadder Vrije lagere school Berkenbos

3 Schoolpopulatie Nederlandstalige en anderstalige (Turkse) kinderen (elk 50 %) Uit de eigen wijk afkomstig Uit andere risicobuurten Hoge score op kansarmoede-indicatoren en op GOK-indicatoren (Moeder geen diploma SO en thuistaal niet Nederlands) Er werd een omgevingsanalyse via het LOP uitgevoerd.

4 Een wens : een gelijke verhouding autochtone en allochtone leerlingen Het bewaken van het multiculturele karakter van de scholen Kinderen leren elkaar kennen en respecteren Kinderen leren sociaal vaardig en samenlevingsbekwaam maken.

5 Proeftuin Brede school Berkenbos
Doel : Kwaliteitsvolle multiculturele school zijn door een Brede-School-aanpak . Evenwicht bewaken . Netwerk voor autochtone ouders creëren . Samenwerking tussen school, ouders en buurt optimaliseren.

6 Partners Dienst welzijn en lokale economie
(Schoolopbouwwerk, preventiedienst, jeugddienst) Pedagogische begeleidingsdienst OCMW (buitenschoolse kinderopvang) Basiseducatie West-Limburg De hoofdbibliotheek Het CLB Het LOP De Bond Het lokaal Overleg Kinderopvang De academie woord en muziek ‘Bredeschoolkrant ‘ Het geheel van projecten, samenwerkings-verbanden, acties … met externen werd voorgesteld in een krant zodat leerkrachten en externen een overzicht kregen van de vele initiatieven op school

7 Concrete acties : startfase
Werken aan de uitbouw van een netwerk actief zoeken naar partners, een coördinator Het standpunt van verschillende betrokkenen inventariseren om na te gaan wat deze partners ons kunnen bieden en wat wij voor onze partners kunnen betekenen (via een probleemboom). . met leerkrachten van de scholen (oktober 2006) . met de schoolraad (oktober 2006) . met ouders (januari 2007) . met externe partners (januari 2007)

8 Probleemboom (een klein deel)

9 Concrete acties : Project ‘Het klikt thuis en op school’ i.s.m. SOW en Basiseducatie Laaggeschoolde/kansarme (anderstalige) ouders komen één voormiddag van 3 uur per week taallessen volgen in de school van hun kind.

10 Het project ‘Middagslapers op school’ i. s. m
Het project ‘Middagslapers op school’ i.s.m. buitenschoolse kinderopvang VZW Stekelbees. Multicultureel koken voor ouders i.s.m. de Bond en de scholen, gegroeid vanuit de ouderwerking. Een interculturele ouderwerkgroep i.s.m. SOW om te werken rond het project ‘Schrijven is … dromen !’ en ‘Het kinderfeest !’.

11 Schooladoptieproject ‘Doe eens normaal’ i. s. m
Schooladoptieproject ‘Doe eens normaal’ i.s.m. de politie en de dienst preventie van de gemeente.

12 Acties om de school te promoten
. Werken aan een sprekende folder, een fotoboek, de algemene zichtbaarheid van de school, …

13 Problemen die we ervaren !
Laattijdige info over de organisatie van het project (inhoudelijke steun, financiering, ondersteuning, …) Het vinden van een coördinator (iemand die het project inhoudelijk meedraagt en ontwikkelt, meedenkt, mee richting geeft, ervaring meedeelt aan de school,, …) GOK-decreet

14 GOK-decreet : moeilijkheden !!!!
28 juni 2002 : bewaken van multi-culturele grens 50 % door toepassing van de doorverwijzingsregel Door decreetwijziging 7 juli 2005 : werken met voorrangsperiode Voor onze school : knelpunt, grenzen, onzekerheid …

15 De vraag Creëert deze situatie gelijke onderwijskansen voor iedereen ?
Hoe kunnen wij met mogelijke gevolgen van de nieuwe regelgeving voor onze school omgaan ? Hoe kunnen wij in de gegeven omstandigheden zo goed mogelijk de onderwijskansen van het kind beschermen ?


Download ppt "Brede school in Berkenbos"

Verwante presentaties


Ads door Google