De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Synthesetekst van artikel.  Mechelen:  Centrumstad met meer dan 18.000 leerlingen  Sociaal maatschappelijke problemen  Uit praktijk blijkt  Complexe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Synthesetekst van artikel.  Mechelen:  Centrumstad met meer dan 18.000 leerlingen  Sociaal maatschappelijke problemen  Uit praktijk blijkt  Complexe."— Transcript van de presentatie:

1 Synthesetekst van artikel

2  Mechelen:  Centrumstad met meer dan 18.000 leerlingen  Sociaal maatschappelijke problemen  Uit praktijk blijkt  Complexe problematiek  Problematiek overstijgt draagkracht school en CLB  Noodzaak aan samenwerking met andere actoren ▪ Lokale politie, welzijnssector, huisartsen, parket, stad …

3  Leerplichtwet  Alle kinderen moeten leren  Leerrecht  Eenieder heeft recht op onderwijs.  Voltijds leerplichtig  deeltijds  In België  Geen schoolplicht   huisonderwijs is mogelijk

4 Schoolverzuim Geoorloofd schoolverzuim Ongeoorloofd schoolverzuim Absoluut verzuim Ongeoorloofd relatief verzuim Incidentele spijbelaar Berekende spijbelaar Periodieke spijbelaar Permanente spijbelaar

5  Leerlinggebonden  Bv. zwakke motivatie van de leerling  Gezinsgebonden  Bv. kansarmoede van de ouders  Schoolgebonden  Bv. te weinig controle  Samenleving- en beleidgebonden  Bv. onzekere toekomstperspectieven

6  Complex gegeven  samenwerking nodig  Mechelen  Geïntegreerde globale aanpak  Alle partners op eenzelfde lijn  Bij verdere uitbouw  bijkomende partners ▪ Basisonderwijs ▪ OCMW ▪ Integratiesector ▪ Onderwijsopbouwwerk ▪ Zelforganisaties kansengroepen …

7  Preventief  Preventieve acties  Schoolorganisatie  Geïntegreerde leerlingbegeleiding  Structureel  Zorgvuldige registratie  Remediërend  Aanpak op maat  betrokkenheid

8  Doel: betrokken leerlingen opnieuw in het onderwijsproces schakelen   hun schoolloopbaan loopt geen onoverkomelijke vertraging op  Opdrachten  Ondersteunen van de school  Individuele leerlingenbegeleiding  Samenwerking met externen  Draaischijf tussen onderwijs en bredere welzijnsveld

9  Scholen kunnen – onder voorwaarden – beroep doen op jeugdbrigade  Contact opname met ouders  PV opstellen indien ouders hun verantwoordelijkheid niet opnemen

10  Schoolverzuim is strafbaar voor ouders  Ouders/voogd kunnen verantwoordelijk gesteld worden (krijgen boete)  Dossier kan doorverwezen worden naar jeugdrechtbank  Niet strafbaar voor minderjarige  Kunnen enkel stappen ondernomen worden indien ▪ POS (problematische opvoedingssituatie) ▪ MOF (als misdrijf omschreven feit)

11  CLB heeft belangrijke draaischijffunctie in doorverwijzing  Comité voor Bijzondere Jeugdzorg ▪ Indien spijbelen gelinkt is aan POS  Integrale Jeugdhulp  PrOS-project

12  Huisartsen zijn vaak nog te weinig op de hoogte van de regelgeving (binnen onderwijs)  Jaarlijks infomoment  Bespreken van signalen (betreffende zorgwekkende/twijfelachtige medische attesten)

13  Regierol  Samenwerking en afstemming met verschillende partners optimaliseren  Ondernemen van concrete acties m.b.t. de spijbelproblematiek  Opstarting van verschillende projecten ▪ PrOS-project ▪ NERO-project

14  Opvolgen van het schoolverzuim  Analyse van het schoolverzuim  Opvolgen van niet-ingeschreven jongeren  Optimaliseren van de ouderbetrokkenheid  Optimaliseren van de school- en studiekeuze

15  De Vlaamse Overheid heeft een prioriteit gemaakt van het spijbel- en schoolverzuim  2006: Vlaams spijbelplan  Met acties op verschillende niveaus  Stad Mechelen tracht ▪ Acties op te volgen ▪ Op acties in te spelen


Download ppt "Synthesetekst van artikel.  Mechelen:  Centrumstad met meer dan 18.000 leerlingen  Sociaal maatschappelijke problemen  Uit praktijk blijkt  Complexe."

Verwante presentaties


Ads door Google