De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstellen om te voorkomen Te laat komen beter laat dan (n)ooit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstellen om te voorkomen Te laat komen beter laat dan (n)ooit."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstellen om te voorkomen Te laat komen beter laat dan (n)ooit

2 Wat doen we eraan ? -Een brief schrijven als het teveel wordt -Een nota in de agenda -Telaatkomkaartjes aan de poort -Ouders persoonlijk op de vingers tikken -Erover praten in de leraarskamer -…-…

3 Wat zeggen we ? •Het is verschrikkelijk vervelend… •‘t zijn altijd dezelfde… •Niets helpt… •Vriendelijkheid is geprobeerd… •‘t zijn niet de kinderen maar de ouders die schuld moeten bekennen… •…•…

4 Waarom denk je zijn kinderen (ouders) te laat ? •Leerlinggebonden oorzaken •Oudergebonden oorzaken •Schoolgebonden oorzaken •Samenlevingsgebonden oorzaken

5 Waarom denk je… •Leerlinggebonden oorzaken –Moeilijke eter, ochtendhumeur, slecht uitgeslapen, ziekjes –Een zwakke motivatie voor de school –Faalangst en zich niet goed voelen in de klas –De kloof tussen het schoolgebeuren en de leefwereld van de instapper, de kleuter, de leerling.

6 Waarom denk je… •Oudergebonden oorzaken –Onmacht van de ouders in de opvoeding –Weinig of geen stimulans van de ouders bij de studie van hun kinderen –Kansarmoede van de ouders –Weinig of geen contact tussen ouders en school –Gebrek aan respect voor de reglementering –De eigen cultuur van allochtone gezinnen

7 Waarom denk je… •Schoolgebonden oorzaken –Geen communicatie t.o.v. ouders –Een verstoorde relatie leerkracht- leerling –Een onbegrijpelijke reglementering –gebrekkige schoolinfrastructuur, –Een lakse of foute controle op wettigingen van afwezigheden

8 Dit helpt ! 1.Gerichte informatiecampagnes 2.Betere registratie afwezigheden 3.Ondersteunen positief schoolklimaat 4.Duidelijke afspraken school - CLB 5.Leerlingen en ouders betrekken 6.Beleid op maat van doelgroepen 7.Afspraken medische attesten 8.Sterkere samenwerking met welzijn ( sow ) 9.Projecten voor ernstige problemen 10.Streng als het moet 11.ondersteund door lokale besturen 12.informatie departement

9 En als het dan nog niet helpt? •nood aan planmatige actie ! –Voorbereiding met het kern/zorgteam –Betrekken van het CLB/kleuterparticipatie –Zorgvuldiger het registratiesysteem aanvullen en bijhouden –Personeelsvergadering: elementen aanreiken voor een visie –In het zorgteam een visietekst uitschrijven –De visietekst klaarzetten als aanvulling op het schoolreglement –De visietekst voorstellen in de ouderraad/moedergroep –Plannen en starten van de actieweek/periode

10 En dan… actie ! •Een projectweek •Een fijn telaatkomkaartje door de kinderen/ouders aan de poort bedeeld •Kinderen/ouders die tijdig zijn belonen ( speldje, bloemetje op de jas ) •De ontvangst ‘s morgens kindvriendelijker maken ( muziek op de speelplaats, speelkoffers voor kleuters ) •Ouders kansen laten op de speelplaats te blijven (blauwe wolk) •Ouders betrekken bij de ochtend ( bedelen van fruit… ) •Communicatie via website, schoolkrant, projectbrochure, affiche, poortactie •…•…

11 Wat moeten we ons eigenlijk afvragen? •Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen graag naar school komen ? •Hoe gaan we om met leerlingen die vaak afwezig zijn of te laat komen ? •Op welke wijze wordt er samengewerkt tussen school, CLB,LOP, 2KP, gemeente? • Hoe worden ouders geïnformeerd over het beleid rond afwezigheden/te laat komen ? •Hoe worden leerlingen geïnformeerd over het beleid rond afwezigheden/te laat komen ? •Hoe worden nieuwe teamleden geïnformeerd over het beleid rond afwezigheden ? •Hoe worden teamleden geïnformeerd over inhoud en betekenis van regelgeving inzake afwezigheden ? •Wat moeten teamleden doen inzake opvolging, begeleiding.

12 Actie… jawel,maar… Belangrijk is dat een visie rond ‘op tijd zijn’ nooit los kan staan van het algemeen zorgbeleid op school en dus vertrekt vanuit de noodzaak aan een positief schoolklimaat


Download ppt "Voorstellen om te voorkomen Te laat komen beter laat dan (n)ooit."

Verwante presentaties


Ads door Google