De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ADVIES VOOR DE JEUGDHULP BRECHT VERHEGGE 1BAO A1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ADVIES VOOR DE JEUGDHULP BRECHT VERHEGGE 1BAO A1."— Transcript van de presentatie:

1 ADVIES VOOR DE JEUGDHULP BRECHT VERHEGGE 1BAO A1

2 TEKORTEN IN DE JEUGDHULP VAN DE BAAN ? • Kinderen en ouders met nood aan zorg krijgen onvoldoende duiding over en inspraak in de zorg. • Minderjarigen met nood aan gespecialiseerde zorg of een combinatie van hulpverleningsvormen blijven vaak in de kou staan. • Kinderen en gezinnen met nood aan ambulante zorg ervaren tekorten in en aan die zorg.

3 HET ONTWERP VAN DECREET IN EEN NOTENDOP • inzetten op de vermaatschappelijking van de jeugdhulp en de eigen krachten van de cliënt en zijn omgeving versterken • cliënten vlot toegang geven tot de jeugdhulp die ze nodig hebben, zowel in het rechtstreeks als het niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod, ook in de meest complexe situaties en, indien noodzakelijk, tot een combinatie van hulp uit verschillende sectoren • de continuïteit in de jeugdhulp meer expliciet verzekeren • gepast en alert reageren op situaties van verontrusting • een aanbod crisisjeugdhulp consolideren waarop hulpverleners permanent een beroep kunnen doen • dat alles met een maximale participatie van de minderjarige en zijn gezin • en op een zo integraal mogelijke manier.

4 SINDS JAAR EN DAG VOORSTANDER VAN INTEGRALE JEUGDHULP • Al van in het begin was het kinderrechtencommissariat betrokken bij de integrale jeugdhulp • Ze pleiten voor rechten in de jeugdzorg • Ze leggen knelpunten bloot in de jeugdzorg • Ze hebben zich altijd geschaard achter vroegtijdige jeugdhulp, vraaggerichte jeugdhulp en samenwerking en doorverwijzing tussen de verschillende voorzieningen

5 HET INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND • De overheid moet zorgdragen voor het kind wanneer zijn belang in het gedrang komt • De ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van het kind • De overheid is verplicht om de ouders bij te staan in de opvoeding of zorg van het kind • De overheid moet bescherming bieden tegen kindermishandeling en seksuele uitbuiting

6 AANBEVELINGEN VAN DE RAAD VAN EUROPA EN HET VN-COMITÉ VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND • 1. informatie en advies; • 2. toegankelijke hulp; • 3. beschikbare en gepaste hulp; • 4. interdisciplinaire en intersectorale samenwerking; • 5. professionele en veilige hulp; • 6. respect voor de privacy van het kind; • 7. klachtrecht en het recht op re-evaluatie.

7 HET ONTWERP VAN DECREET VANUIT EEN KINDERRECHTENBRIL • Recht op participatie en inspraak • Recht op respect voor het gezinsleven • Recht op passende jeugdhulp • Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp • Recht op informatie, duidelijke communicatie en bijstand • Aandacht voor specifieke doelgroepen of problematieken

8 STROOKT HET ONTWERP VAN DECREET MET DE RECHTEN VAN DE MINDERJARIGE? • Er is nog te weinig garanties voor inspraak, bemiddeling en klachtrecht • Er moet meer duidelijkheid over contextgerichte jeugdhulp zijn • Er is nog te weinig intersectorale samenwerking • Vrijwillige jeugdhulp verzekeren vraagt meer dan verkennen • Passende jeugdhulp is beschikbare jeugdhulp met een trajectbegeleider

9 STROOKT HET ONTWERP VAN DECREET MET DE RECHTEN VAN DE MINDERJARIGE? • Er moet meer duidelijkheid zijn wie dat wanneer welke verantwoordelijkheid draagt • Crisismeldpunten: rechtstreeks toegankelijk voor de minderjarige en zijn omgeving • De bijstandspersoon is er in de eerste plaats voor de minderjarige • De nieuwe structuur kan helder uitgelegd worden aan de betrokken jongere


Download ppt "ADVIES VOOR DE JEUGDHULP BRECHT VERHEGGE 1BAO A1."

Verwante presentaties


Ads door Google