De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

2 Een nieuw decreet Jeugdhulp Jeugdhulp: Centra voor Leerlingenbegeleiding Centra voor Algemeen Welzijnswerk Kind en Gezin Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams Agentschap Personen met een Handicap Agentschap Jongerenwelzijn

3 Een nieuw decreet Jeugdhulp Accenten: Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Hulpcontinuïteit waarborgen Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn context Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet – rechtstreeks Gepast omgaan met verontrusting Zie ook brochure decreet op de website

4 Gefaseerd invoeren Decreet is in werking in Oost-Vlaanderen sinds 16-09-13. Decreet gaat in werking in heel Vlaanderen en Brussel op 01-03-14.

5 De organisatie van de hulpverlening 3 grote categorieën: Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Jeugdhulp niet gevat onder het decreet Integrale Jeugdhulp

6 Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Gemeenschaps- instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP H ULPVRAGER M INDERJARIGE - OUDERS - CONTEXT IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie

7 Wat bij crisis? Een acuut beleefde noodsituatie waar onmiddellijk hulp geboden moet worden. Crisismeldpunt Crisisconsult Crisisinterventie Crisisbegeleiding Crisisopvang Enkele afspraken. Bereidheid bij de cliënt om mee te werken! Aanmelden telefonisch meldpunt

8 Wat bij crisis? Samengevat: Werking blijft volgens zelfde principes lopen. Pas op: Vanaf 01/01/14 één meldpunt voor heel Oost-Vlaanderen in de plaats van vier meldpunten! Telefoonnummer zullen we vooraf bekendmaken.

9 Wat bij een situatie van verontrusting? “verontrustende situatie: een situatie die de ontwikkeling van een minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit of die van een of meer leden van zijn gezin wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen in het gedrang komen, waardoor het aanbieden van jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk kan zijn”

10 Wat bij een situatie van verontrusting? Via parket naar een gemandateerde voorziening. Focus op (vermoeden van) kindermishandeling: VK Problematische leefsituatie algemeen: OCJ Alle verdere afspraken m.b.t. informatie-uitwisseling en opvolging situeren zich tussen parket en gemandateerde voorziening.

11 Wat bij een algemene vraag naar hulpverlening? Geen crisis! Niet verontrustend! De burger/hulpvrager doorverwijzen naar de brede instap Centra voor leerlingenbegeleiding Preventieve diensten Kind & Gezin Centra Algemeen Welzijnswerk De hulpvrager meldt zich zelf aan bij deze diensten.

12 Samengevat Acute noodsituatie, bereidheid om mee te werken? Zelf bellen naar crisismeldpunt(en). Verontrustend, bedreigend, ingrijpen nodig? Signaleren aan parket. Parket stapt naar gemandateerde voorziening. Algemene vraag, niet acuut en ook niet verontrustend? De hulpvrager doorverwijzen naar de brede instap.

13 Uw eerste aanspreekpunt: Crisismeldpunt(en) Achtergrondinfo: oostvlaanderen.jeugdhulp.be integralejeugdhulp.oostvlaanderen@wvg.vlaanderen.be 09 324 35 80


Download ppt "Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google