De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CLIËNTOVERLEG Met neutrale voorzitter. CLIENTOVERLEG Achtergrond  Decreet Integrale Jeugdhulp  Kind en Gezin (K&G)  Algemeen Welzijnswerk (AWW)  Centrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CLIËNTOVERLEG Met neutrale voorzitter. CLIENTOVERLEG Achtergrond  Decreet Integrale Jeugdhulp  Kind en Gezin (K&G)  Algemeen Welzijnswerk (AWW)  Centrum."— Transcript van de presentatie:

1 CLIËNTOVERLEG Met neutrale voorzitter

2 CLIENTOVERLEG Achtergrond  Decreet Integrale Jeugdhulp  Kind en Gezin (K&G)  Algemeen Welzijnswerk (AWW)  Centrum voor Leerlingenbegeleiding(CLB)  Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ)  Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH)  Bijzondere Jeugd Bijstand (BJB)  Voorgeschiedenis  Forum juni 2004  GIS sept 2004  IG sept 2005  Cel Casusoverleg 2006

3 Noden en behoeften aan overleg  Aanwezigheid van cliënt  Onafhankelijke positie voorzitter  Deontologische code  Perspectief van het “gezin”  Logistieke ondersteuning

4 Wat is het ?  Forum  Hulpverleners en cliënt(systeem)  In onderling overleg  Onder professioneel voorzitterschap van onafhankelijke casemanager  Hulp coördineren, afstemmen en continuïteit bewaken (in alle fasen van het HV proces)

5 Voor wie ?  Elke betrokken hulpverlener  In samenspraak(akkoord) met gezin (ongeacht leeftijd minderjarige)  Wonende in regio van Welzijnsoverleg Regio Gent (16 gemeenten)  Doelstellingen zijn bepaald  Casusoverleg kan een meerwaarde zijn  HV heeft deze opdracht NIET in zijn takenpakket zitten

6 Voorwaarden overleg  Woonplaats cliënt  Akkoord cliënt  Doelstelling overleg: duidelijk  Deontologische code onderschrijven

7 Voor wie niet ?  Opdracht van Vertrouwenscentrum Kindermishandeling  Opdracht voor CBJ – JRB  Verontrustende cliëntsituaties  Maatschappelijke noodzaak

8 Andere vormen van overleg  Overleg tussen hulpverleners  Netwerk Psychiatrische Thuiszorg Groot Gent  Integraal Jongeren Drughulp overleg (12-21)  Therapeutische projecten binnen GGZ

9 Structuur cliëntoverleg Taken voor:  Secretariaat  Externe voorzitter  Hulpverleners  Organisatiecel

10 Deontologische Code  Hv bespreekt overleg met de cliënt  Cl geeft toestemming tot overleg  Hv en cl bespreken aanwezigheid op overleg  Hv bespreekt aanwezigheid van derden  Hv doet met cl voorbereiding van overleg  Gedeeld beroepsgeheim  Uitwisselen van gegevens indien relevant en noodzakelijk

11  Voorzitter bewaakt positie cliënt  Hv relatie wordt gerespecteerd  Afspraak rond wie cliënt zal informeren  Vz maakt verslag  Klachten bij hv

12 Effecten  Optimalisatie hulpverlening  Blinde vlekken  Verhoogde participatie cliënt  Toetsen van visie op aanpak  Gelijktijdig zelfde info ontvangen

13 Neveneffecten  De evaluatie van het cliëntoverleg leert ons iets over het hulpverleningsnetwerk  We leren iets over de hiaten in de bestaande hulpverlening  We leren iets over participatie van cliënten aan de hulpverlening  De resultaten van de evaluaties worden dan ook teruggekoppeld naar de netwerkstuurgroep Jeugdhulp


Download ppt "CLIËNTOVERLEG Met neutrale voorzitter. CLIENTOVERLEG Achtergrond  Decreet Integrale Jeugdhulp  Kind en Gezin (K&G)  Algemeen Welzijnswerk (AWW)  Centrum."

Verwante presentaties


Ads door Google