De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentie 1,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg Wetten, Regels en Overeenkomsten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentie 1,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg Wetten, Regels en Overeenkomsten."— Transcript van de presentatie:

1 Competentie 1,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg Wetten, Regels en Overeenkomsten

2 Competentie 1,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg Inhoud Organisatie Clienten Werknemers 1.1 Wat is een organisatie 1.2 Kwaliteitswet zorginstellingen 1.3 Arbo-wetgeving 2. Wet Geneeskundige Behandel overeenkomst 3.1 Wet BIG 3.2 Beroepscode 3.3 Beroepsprofiel 3.4 C.A.O 3.5 Arbeidsovereenkomst 3.6 Ondernemingsraad

3 Competentie 1,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg 1.1Wat is een organisatie Een organisatie bestaat uit een groep mensen die allen Vanuit een visie werken aan eenzelfde doelstelling door middel van: - Menskracht (disciplines, taakverdeling) - Middelen (gebouwen, toestellen) - Financiën Binnen een: - Organisatie cultuur (normen, waarden, taak- omgangsnormen) - Organisatie structuur (procedures en regels) Waarom is het belangrijk om als Helpende op de hoogte te zijn van Bovenstaande punten??

4 Competentie 1,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg 1. 2. De kwaliteitswet zorginstellingen Artikelen in de wet: Het aanbieden van verantwoorde zorg Het op een zodanige manier organiseren van zorgverlening (personele en materiele middelen, verdeling van verantwoordelijkheden) dat dit redelijkerwijs moet leiden tot verantwoorde zorg. Systematisch bewaken en verbeteren van zorg (NEN-ISO) Het jaarlijks d.m.v een jaarverslag, verantwoording afleggen van het gevoerde kwaliteitsbeleid

5 Competentie 1,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg 1.3Arbo-wetgeving In de Arbo-wet staan de regels die te maken hebben met: - Veiligheid - Gezondheid - Welzijn Ga naar www.arbo-ggz.nl en doe de stress-test www.arbo-ggz.nl

6 Competentie 1,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg 2. Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst 1. Recht op informatie en inzage dossier 2. Het toestemmingsvereiste op behandeling 3. Bescherming van de persoonlijke leefsfeer 4. De rechten van minderjarigen tot 12 jaar, toestemming ouders, voogd 12-16 jaar, toestemming kind en ouders/ voogd vanaf 16 jaar, toestemming van alleen het kind

7 Competentie 1,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg 3.1 Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg 1. Kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen 2. Beschermen van de cliënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen 3. Ter vervanging van de “verlengde armconstructie” 4. Het benoemen en vastleggen van “voorbehouden handelingen” voor bepaalde beroepsgroepen zoals doktersassistenten, verpleegkundigen

8 Competentie 1,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg 3.2 Beroepscode In de beroepscode staan de richtlijnen of gedragsregels waar werkers in de zorg zich aan moeten houden en dient daarvoor de “belofte van geheimhouding” af te leggen. De code beschrijft: - Uitgangspunten m.b.t. de beroepsuitoefening - Uitgangspunten m.b.t relatie tot de zorgvrager - Uitgangspunten m.b.t relatie collega’s - Uitgangspunten m.b.t. relatie met de samenleving

9 Competentie 1,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg 3.3 Beroepsprofiel In het beroepsprofiel staan de taken en verantwoordelijkheden die je hebt als Helpende: - Werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de verzorgende/ teamleider - Biedt algemene lichamelijke en huishoudelijke zorg - Ondersteunt client bij incidentele sociale- emotionele moeilijkheden - Signaleert veranderingen in de zorgvraag - Geeft algemene voorlichting op gebied van ADL en HDL

10 Competentie 1,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg 3.4 Collectieve Arbeidsovereenkomst Wat staat er in het CAO? In een C.A.O staan regels die gelden voor een bepaalde sector. Te denken valt aan salaris, vrije dagen, studiekosten, reiskosten etc. Wanneer worden CAO afspraken gemaakt? Om de 2 jaar Wie maken deze Cao afspraken? Overleg tussen vakbonden,werkgevers en Ministerie van Welzijn en Zorg

11 Competentie 1,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg 3.5 Arbeidsovereenkomst In de arbeidsovereenkomst worden, naast de algemene gegevens en met in acht neming van het CAO, de afspraken tussen werkgever en werknemer beschreven. Bijvoorbeeld : - Werktijden - Salaris - (On-)bepaalde tijd, nul uren contract - Opzegtermijn

12 Competentie 1,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg 3.6 Ondernemingsraad- medezeggenschapsraad Taken: - Meebeslissen (werktijden, vakantie, ARBO) - Klachten personeel inbrengen - Bewaken procedures en naleving van CAO en Arbo - Controle op procedures en hulpverlening rond discriminatie en ongewenste intimiteiten - Adviseren bij (noodzakelijke) ontslagen - Overleg met vakbonden


Download ppt "Competentie 1,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg Wetten, Regels en Overeenkomsten."

Verwante presentaties


Ads door Google