De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken aan Zorg en Veiligheid Naar een nieuw juridisch kader Drs. P.J. Gunst Projectleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken aan Zorg en Veiligheid Naar een nieuw juridisch kader Drs. P.J. Gunst Projectleider."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken aan Zorg en Veiligheid Naar een nieuw juridisch kader Drs. P.J. Gunst Projectleider

2

3 De verschillende onderdelen

4 ‘Juridisch Kader’ Mr J.J.A. van Boven

5 Angst delen gegevens ik heb een vertrouwensrelatie daar zit mijn cliënt niet op te wachten als ik gegevens deel, ben ik mijn cliënt kwijt mijn beroepsgeheim verzet zich tegen delen gegevens 5

6 Angst delen gegevens Ik kan alleen gegevens delen na schriftelijk toestemming van de cliënt Ik mag alleen gegevens delen binnen mijn eigen discipline Voor je het weet sta ik voor de rechter! 6

7 7 NIEUWE KADER  ARCHITECTEN: EHRM: Human Dignity is the very essence of the Convention  AANNEMERS: Visie overheid: Ministerie V&J: - Nazorg ex-gedetineerden Ministerie VWS en V&J: - Kinderen Veilig plan aanpak kindermishandeling 2012-16 - Wetsvoorstel meldcode huiselijk geweld kindermishandeling - Actieplan Overlast en verloedering: mogelijkheid tot dwingend opleggen van opvoedingsondersteuning door burgemeesters

8 8 ‘KAMER 1 NORMALE JURIDISCHE LEVEN’ - Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst - Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg - Wet Politiegegevens ALGEMEEN uitgewerkt in: - Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)  BASIS = Grondwet art.10 en 11: iedereen heeft recht op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en onaantastbaarheid lichaam

9 9 GANG  Wet publieke gezondheid: schatten verhouding tussen draaglast en draagkracht jeugdige én het gezin waartoe hij behoort  Verwijsindex risicojongeren  Vele wettelijke bepalingen en regelingen die gemeenten regie-verantwoordelijk maken voor zorg aan mp-burger

10 10 ‘KAMER 2 BIJZONDERE JURIDISCHE LEVEN’  Handreiking gegevensuitwisseling in het kader van bemoeizorg  Instrument ‘Samenwerken in de Jeugdketen’ Maar blijf kijken naar de regels uit de ‘tas’ van het ‘normale juridische leven’

11 Paradigmawijzigingen 1  Stap uit de eigen discipline: gegevens delen met degenen die betrokken zijn bij de zorg  Aandacht verschuiven naar een vroeger stadium, nl daar waar er zorgen zijn  Niets doen is ook een keuze, waar men ook verantwoordelijk voor is ! 11

12 PARADIGMAWIJZIGINGEN 2  Laat los dat iedereen moeten blijven handelen vlgns de ‘eigen regels’  Systeemgerichte benadering ook op wetenschappelijk niveau: integratie van uitkomsten wetenschappelijk onderzoek 12

13 13 + BIJZONDERE LEVEN 2 Art 31: Wbp Gegevens vastleggen ogv eigen waarneming zonder betrokkene op de hoogte te stellen Art 43: geen informatie; toestemming; inzage - voorkoming strafbare feiten - belang bescherming van betrokkene - belang rechten en vrijheden van anderen

14 14 PIJLERS WBP (‘normale leven’) verwerken gegevens met toestemming betrokkene extra eisen aan verwerken gevoelige gegevens recht te weten wat er waar vastligt en wat wordt uitgewisseld tussen wie = ‘transparantie-beginsel’

15 15 ‘JURIDISCH ZWITSERS ZAKMES’: principes  Subsidiariteit: de minst ingrijpende maatregel  Proportionaliteit is er een verhouding tussen de maatregel en het doel  Doelmatigheid is de meest geschikte maatregel getroffen?

16 INNOVATIE


Download ppt "Samenwerken aan Zorg en Veiligheid Naar een nieuw juridisch kader Drs. P.J. Gunst Projectleider."

Verwante presentaties


Ads door Google