De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blijf meester over uw schoolarchief Studiedag 29 februari 2012 Hof Van Liere - Antwerpen Privacywetgeving - toegang tot het schooldossier Ronny Saelens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blijf meester over uw schoolarchief Studiedag 29 februari 2012 Hof Van Liere - Antwerpen Privacywetgeving - toegang tot het schooldossier Ronny Saelens."— Transcript van de presentatie:

1 Blijf meester over uw schoolarchief Studiedag 29 februari 2012 Hof Van Liere - Antwerpen Privacywetgeving - toegang tot het schooldossier Ronny Saelens rsaelens@vub.ac.be

2 Privacywetgeving De wet van 8 december betreffende de verwerking van persoonsgegevens (WVP)  Zoekt evenwicht tussen andere rechten en belangen  Drie belangrijke spelers staan centaal  Gesteund op vier pijlers (fundamentele principes)  Gekoppeld aan een zevental uitgangspunten  Maakt onderscheid tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens

3 Privacywet Wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens (WVP)  Algemene wet van toepassing: 1) wanneer persoonsgegevens worden verwerkt 2) via geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde toepassingen 3) manueel dossier: systematische raadpleging

4 Privacywet  Drie belangrijke spelers: 1) de “betrokkene”: de leerlingen, ouders … 2) de “verantwoordelijke voor de verwerking”: de school 3) de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)

5 Privacywet Vier fundamentele principes  Doelbinding – finaliteit: afbakening van het doel van de verwerking  Noodzakelijkheid: need to know i.p.v. nice to know  Proportionaliteit: alleen relevante gegevens  Transparantie:betrokkene informeren – openheid: schoolreglement EERLIJKE EN RECHTMATIGE VERWERKING

6 Privacywet zeven uitgangspunten 1. Gewone persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer Toegelaten, mits toestemming, algemeen of privaat belang 2. Gevoelige persoonsgegevens: godsdienst, levensbeschouwelijke overtuiging, gezondheidsgegevens, gerechtelijke gegevens (tuchtmaatregel ?) Verboden, tenzij schriftelijke toestemming, wettelijke regeling, algemeen belang Gerechtelijke gegevens: geen ontheffing door toestemming!

7 Privacywet 3. Veiligheid van de verwerkingen: autorisatie toegang naar functionaliteit 4. Geheimhoudingsplicht voor gevoelige persoonsgegevens niet noodzakelijk gelijk aan beroepsgeheim of ambtsgeheim 5. Informatieplicht t.a.v. de leerling en ouders wie, waarom, wat en voor wie? 6. controlerecht: toegang tot schooldossier leerling en/of ouders? 7. recht van verzet: zwaarwegende en gerechtvaardigde reden niet motiveren ingeval doorgifte aan marketeers

8 Toegang tot schooldossier Controlerecht Wat houdt het recht van toegang in? - kennis van het bestaan van persoonsgegevens - “verstrekking in begrijpelijke vorm” mondelinge toelichting schriftelijke overzicht van de gegevens inzage? afschrift?

9 Toegang tot schooldossier Titularis van het toegangsrecht  Informatie over de ouders alleen de ouders, niet de leerling  Informatie over de leerling: ouders, behalve indien ouderlijk gezag werd ontnomen leerling?

10 Toegang tot schooldossier De leerling  Meerderjarigheid (18 j)= rechtsbekwaamheid rechtsbekwaamheid  feitelijke bekwaamheid feitelijke bekwaamheid: maturiteit en oordeelsvorming  Minderjarige heeft recht op privacy Belang van het kind

11 Toegang tot schooldossier Omvang van het inzagerecht  Alle documenten met informatie over de leerling en ouders - schoolresultaten - beraadslagingen en evaluaties - correspondentie (interne e-mails) - aantekeningen? - logbestand (register)  Ten laatste 45 dagen na verzoek tot om inzage

12 Toegang tot schooldossier Doorgifte aan derden  CLB - CLB-decreet en CLB-besluit - niet wettelijk vastgelegd of omschreven: toestemming betrokkene school moet zelf oefening maken  Politie: - niet zomaar - gerechtelijk bevel - toestemming betrokkene

13 Privacy en controle op school Mag ik de gsm van de leerling nakijken op spieken tijdens het examen? Wet aftapverbod: kennis nemen van telefoonnummers en inhoud gesprekken Wet elektronische communicatie: kennis nemen van het bestaan van communicatie Privacy deelnemer van de communicatie! Onrechtmatige toegang is strafbaar


Download ppt "Blijf meester over uw schoolarchief Studiedag 29 februari 2012 Hof Van Liere - Antwerpen Privacywetgeving - toegang tot het schooldossier Ronny Saelens."

Verwante presentaties


Ads door Google