De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepsgeheim op de SEH • Anke ten Have jan 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepsgeheim op de SEH • Anke ten Have jan 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Beroepsgeheim op de SEH • Anke ten Have jan 2011

2 Beroepsgeheim Arts moet gebruik maken van verschoningsrecht om zo te voldoen aan zijn zwijgplicht, tenzij er bijzondere redenen zijn om de zwijgplicht te doorbreken.

3 Welke Uitzonderingen zijn er op geheimhoudingsplicht ?

4 Doorbreken van de zwijgplicht; 1toestemming van de patiënt 2Informatieverstrekking aan functionele eenheid 3wettelijke voorschriften waarbij zwijgplicht wordt opgeheven: 4conflict van plichten

5 FUNCTIONELE EENHEID?

6 Wettelijke voorschriften: -aangifteplicht infectieziekten -Verklaring van overlijden -Vermoeden melden van niet -natuurlijk overlijden Conflict van plichten: -Niet doorbreken levert ernstige schade op. -Geheim zo min mogelijk schenden.

7 Bij het maken van de keuze moet de arts zich de volgende vragen stellen: -Is het mogelijk toestemming aan de patiënt te vragen? -Kan de patiënt het probleem zelf oplossen? - Is er een reëel risico op acuut en direct gevaar? -Wordt het risico daadwerkelijk weggenomen door politie/justitie te informeren ? - Is er geen andere weg om de dreiging weg te nemen? -Is er een redelijke verhouding tussen middel en doel?

8 De zwijgplicht betreft niet alleen medische kennis, wat nog meer ?

9 -Persoonlijke gegevens -Financiele gegevens t.o.v. iedereen dus ook van de politie. Reden: zonder vrees voor verhoor of aanhouding moet iedereen toegang hebben tot medische hulp.

10 Arts heeft geen aangifteplicht terwijl je dat als burger wel hebt.

11 Medische informatie aan de politie Politie heeft info nodig over letsel bij een slachtoffer. Poppetjes formulier.

12

13 De patient als bedreiging patient kan niet straffeloos tot strafbare feiten overgaan.

14 Conclusie: Beroepsgeheim prevaleert boven de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

15 Bevoegdheden van de politie Mag de politie het ziekenhuis of huisartsenpraktijk /post zonder meer binnengaan?

16 Nee, tenzij er toesteming is van bv de directie • Goed hulpverlenerschap waakt ervoor dat de patient niet zomaar geconfronteerd kan worden met de politie, als deze dit niet wenst of er ook geen wettelijke bevoegdheid is bij de politie. • Is er twijfel over? Contact opnemen met de superieuren van de politieambtenaar.

17 Mag de politie medisch dossier in beslag nemen? En het openbaar ministerie of de rechter commissaris?

18 Nee. Tenzij de arts zijn zwijgplicht doorbreekt. Arts mag dus weigeren mee te werken aan doorzoekingen. Mag de politie bloedmonsters meenemen?

19 Drugs?

20 Als de arts tijdens onderzoek of behandeling van een patiënt drugs op of in zijn lichaam aantreft, draagt hij deze zo spoedig mogelijk over aan de politie, zonder vermelding van personalia of medische gegevens.

21 Wapens?

22 Onaanvaardbaar dat patienten dit bij zich dragen.

23 kindermishandeling Stappenplan Samenvatting in 2008 gemaakt.

24

25 Bij telefonische verzoeken van politie/justitie: bel zonodig terug ter verificatie Verzoek politie/justitie om haar vragen gericht en schriftelijk te stellen Benoem een contactpersoon als aanspreekpunt voor politie/justitie Maak bij politie/justitie bekend wie de contactpersoon is De contactpersoon benadert de behandelend arts van de betrokken patiënt Deze arts maakt zelf de belangenafweging omtrent het beroepsgeheim Praktische punten bij contacten met politie/justitie

26 • TREFWOORDEN: beroepsgeheim eerste hulp zwijgplicht aangifteplicht


Download ppt "Beroepsgeheim op de SEH • Anke ten Have jan 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google