De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarde-volle zorg LPZ, 11 oktober 2012. Opbouw Voorstellen Ontwikkelingen Ander perspectief In gesprek 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarde-volle zorg LPZ, 11 oktober 2012. Opbouw Voorstellen Ontwikkelingen Ander perspectief In gesprek 2."— Transcript van de presentatie:

1 Waarde-volle zorg LPZ, 11 oktober 2012

2 Opbouw Voorstellen Ontwikkelingen Ander perspectief In gesprek 2

3 Ontwikkelingen in gezondheidszorg Invoering cliëntgebonden financiering; zorgzwaartepakketten / DBC; eigen bijdragen Scheiden van wonen en zorg Productieplafonds en productieafspraken met zorgkantoren en verzekeraars Uitvoering Awbz naar zorgverzekeraar Overhevelen begeleiding naar gemeenten Versterken rechten cliënten(raden) 3

4 Doel maatregelen Verhogen van efficiency; Verhogen productiviteit van medewerkers Gevolg: zorg georganiseerd als een ‘productiefabriek’; organisaties betaald naar aantal zorgactiviteiten 4

5 Opgave Zorg die aansluit bij dat wat van waarde is voor mensen én die economisch rendeert Alleen aandacht voor kostenbeheersing helpt niet; kosten blijven stijgen Waarde-volle zorg pleit voor kostbare zorg door investeren in mensen én aandacht voor optimale bedrijfsprocessen 5

6 Betekenisvol leven 4 criteria (Baumeister, van Dien e.a) : - doel - het gevoel ‘goed’ te doen - invloed op eigen leven en omgeving - er gevoel van eigenwaarde aan ontlenen 6

7 Waarde-volle zorg betekent zin geven aan je leven

8 Betekenisvol leven en zorg Afhankelijk zijn van zorg betekent: niet vanzelfsprekend invloed kunnen hebben op eigen leven en omgeving Mensen willen als volwaardig gezien worden ook als zij zorg nodig hebben; dat betekent dat vooral gezondheid van mensen in beeld is 8

9 Gezondheid Het vermogen dat mensen hebben om op eigen kracht het hoofd te bieden aan uitdagingen op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied (WHO, Antonovsky)

10 Waarde-volle zorg legt de nadruk op gezondheid

11 Gezondheidszorg maar dan anders? Ondersteunen van gezondheid waarbij ziekte en kwetsbaarheid erkend worden Systeem dat uitgaat van: – verbinding en relatie – kwaliteit van leven – welbevinden 11

12 Duurzame zorg Erkent expliciet verschillen tussen mensen Ondersteunt mensen in het (her)vinden van de betekenis in hun leven zodat zij kwaliteit van leven kunnen ervaren en gevoel van eigenwaarde ontwikkelen om vanuit dat gevoel – naar vermogen – bij te dragen aan hun omgeving en daar naar vermogen verantwoordelijk voor te zijn 12

13 Gevolg: ander perspectief Gezondheidszorg = zorg voor gezondheid Gericht op potentie van mensen = bijdragen naar vermogen Gericht op organiseren niet op organisaties Gewaardeerd onderdeel van samenleving in plaats van ‘kostenpost’ Gericht op denken in vragen in plaats van bieden van oplossingen 13

14 Model Ken Wilber IK Wat zijn mijn waarden? Drijfveren? Welke kwaliteiten heb ik? Welke competenties? Welke vaardigheden? Als bestuurder; wat vind ik waardevolle zorg? Hoe verhoud ik me tot onze gezamenlijke waarden? HET Wat betekenen mijn waarden, kwaliteiten, competenties, vaardigheden voor wat ik doe. Wat wil je dan meten? En wat doe je met de uitkomsten? WIJ Wat zijn onze gezamenlijke waarden? Waardevolle zorg; wat vinden wij als zorgorganisatie waardevolle zorg? Wat zijn onze gezamenlijke kernwaarden? HET Hoe zetten we onze waarden om in actie en welke vorm en structuur gebruiken we daarvoor? Binnenkant Buitenkant Individueel Collectief

15 Werken volgens website Wat betekenen kernwaarden voor de keuzes die bestuurders, medewerkers maken? Hoe uit zich dat in gedrag? Ben ik mij bewust van mijn eigen perspectief, waarden? En de betekenis daarvan (van Dinten) Past wat ik doe bij mijn eigen drijfveren? Versta ik de kunst dat te zijn wat de definitie van de situatie van me vraagt? 15

16 In gesprek 16


Download ppt "Waarde-volle zorg LPZ, 11 oktober 2012. Opbouw Voorstellen Ontwikkelingen Ander perspectief In gesprek 2."

Verwante presentaties


Ads door Google