De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouders en Kinderen Centraal. Programma  Doelgroep  Project Ouders en Kinderen Centraal  Discussie in groepen  Terugkoppeling  Handreiking 6 juli.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouders en Kinderen Centraal. Programma  Doelgroep  Project Ouders en Kinderen Centraal  Discussie in groepen  Terugkoppeling  Handreiking 6 juli."— Transcript van de presentatie:

1 Ouders en Kinderen Centraal

2 Programma  Doelgroep  Project Ouders en Kinderen Centraal  Discussie in groepen  Terugkoppeling  Handreiking 6 juli 2014Ouders en Kinderen Centraal

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Ouders en kinderen Centraal  Wat is dat nou eigenlijk?  Welke kreten komen er bij jullie naar boven? 6 juli 2014Ouders en Kinderen Centraal

21 15 december 2012Ouders en Kinderen Centraal Versterken eigen kracht Empowerment Eigen verantwoordelijkheid Participatie Eigen mening Veranderende behoefte Bejegening Veranderende werkwijze Klantgericht werken

22 Empowerment  Proces waarin ouders ervaren dat zij invloed hebben op besluiten en acties, die de gezondheid en het welbevinden van hun kind(eren) aangaan  Stimuleren van initiatief nemen, verantwoordelijkheid kunnen dragen, regie kunnen nemen, gevoel controle te hebben over situaties 6 juli 2014Ouders en Kinderen Centraal

23 Doel project Antwoord op de vragen:  Versterken van de eigen kracht van ouders, hoe doe je dat?  Wat is er nodig voor een professional en in een JGZ organisatie om ouders ook te kunnen versterken in hun eigen kracht. 6 juli 2014Ouders en Kinderen Centraal

24 Aanpak  Inventarisatie  Out of the Box bijeenkomsten  Opstellen handreiking  Initiëren pilotgebieden 6 juli 2014Ouders en Kinderen Centraal

25 Wat is er allemaal al?  AKIB (alle kinderen in beeld), Zuidzorg, De Zorgboog  KIEN, CJG Rijnmond (Rotterdam)  Presentie als basishouding, Zuwe (Woerden)  Dialooggerichte consultvoering, GGD Nijmegen (0-4)  SPARK, Zeeland (18 maanden consult)  Samen Starten, DMOP (0-4)  Stevig Ouderschap, (eerste 18 maanden)  Methoden: Motivational Interviewing, Oplossingsgericht werken, gesprekstechnieken van Luud Muller 6 juli 2014Ouders en Kinderen Centraal

26 Stellingen 1.Het is voor ouders duidelijk wat zij mogen verwachten van de JGZ. 2.Informatie van internet en de mondigheid van ouders en jongeren maken het werk van professional lastiger. 3.Als ik ‘ouders centraal wil stellen’ en vraaggericht wil werken, kom ik in de knel met mijn taakopdracht 4.Een effectief sociaal netwerk is absoluut noodzakelijk voor een ‘goede’ opvoeding 6 juli 2014Ouders en Kinderen Centraal

27 Handreiking Inhoud  Visie op ouderschap en het versterken van de eigen kracht  Versterken van de eigen kracht van ouders, hoe doe je dat?  Wat hebben JGZ-organisaties nodig om ouders centraal te stellen 6 juli 2014Ouders en Kinderen Centraal

28 Hoe doe je dat, versterken? Door  Te luisteren  Emotionele ondersteuning te geven  Ouders te bevestigen in hun aanpak  Aanvullende suggesties te geven stimuleren dat ouders passende, eigen oplossingen vinden. 6 juli 2014Ouders en Kinderen Centraal

29 Maar nog meer:  Verwachtingen managen  Basishouding en bejegening  Informatie voorlichting en advies op maat  Inspelen op de behoefte van ouders 6 juli 2014Ouders en Kinderen Centraal

30 En nog meer  Motiveren, stimuleren en steunen  Aandacht voor het netwerk en steun  Aandacht voor en creëren van goede oudermomenten  Stimuleren van een metapositie 6 juli 2014Ouders en Kinderen Centraal

31 Wat is er nodig bij de professional  Ouder is een gelijkwaardige partner  Vertrouwen en besluitvaardigheid  Ervaring dat acties betekenis/ effect hebben  Handelen zonder waardeoordeel  Ingrijpen en handelen als de ontwikkeling/veiligheid van het kind in gevaar is. 6 juli 2014Ouders en Kinderen Centraal

32 Wat is er nodig in een JGZ-organisatie  Onderschrijven van de visie door alle lagen in de organisatie  Het mandaat aan de professional  Vertrouwen en ruimte voor de professional  Competentiegericht leidinggeven  Ouders moeten actief betrokken worden bij de organisatie  Financiering/ verantwoording moet passen bij de nieuwe visie 6 juli 2014Ouders en Kinderen Centraal

33

34 Hoe doe je dat, versterken? Uitgangspunten (1):  Ouders zijn kwetsbaar  Ouders zijn eerstverantwoordelijk  Ouders zijn ervaringsdeskundig  Ouders worden begeleid, maar zijn zelf leidend 6 juli 2014Ouders en Kinderen Centraal

35 Hoe doe je dat, versterken? Uitgangspunten (2):  Ouders hebben eigen kracht en competenties  Ouders respecteren Rechten van het Kind  Ouders mogen onzeker zijn  Professionals reflecteren op hun werkwijze 6 juli 2014Ouders en Kinderen Centraal

36 Veranderingsstadia van Kotter  Urgentiebesef vestigen  De leidende coalitie vormen  Een visie en strategie ontwikkelen  De veranderingsvisie communiceren  Een breed draagvlak voor de verandering creëren  Korte-termijnsuccessen genereren  Verbeteringen consolideren en meer verandering tot stand brengen  Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur 6 juli 2014Ouders en Kinderen Centraal

37 Vraagstellingen – Dilemma’s  Wat is nodig om nieuw aangeleerd gedrag bij professionals te borgen? Hoe doe je dat?  Hoe kun je ouders meer verantwoordelijkheid geven en tegelijkertijd je signaleringstaak adequaat blijven uitvoeren? Wat is daar voor nodig?  Hoe en waar kun je ouders nu gebruiken (betrekken) bij de organisatie om de eigen kracht van de organisatie te versterken? 6 juli 2014Ouders en Kinderen Centraal


Download ppt "Ouders en Kinderen Centraal. Programma  Doelgroep  Project Ouders en Kinderen Centraal  Discussie in groepen  Terugkoppeling  Handreiking 6 juli."

Verwante presentaties


Ads door Google