De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mediërend leren op bs. Theresia “Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, moet je van zijn gebreken afblijven.“ Emiel van Doorn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mediërend leren op bs. Theresia “Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, moet je van zijn gebreken afblijven.“ Emiel van Doorn."— Transcript van de presentatie:

1 Mediërend leren op bs. Theresia “Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, moet je van zijn gebreken afblijven.“ Emiel van Doorn

2 Waar doen we het voor? Passend onderwijs Kwaliteit van interactie Beter afstemmen Geloven in veranderbaarheid Verbeteren zonder alles overhoop te gooien Vanuit visie ontwikkelen Ontwikkelen staat centraal Onderlinge communicatie verbeteren

3 Marc Lammers Hij heeft op de onderwijsmiddag van de SKPO een stukje verteld over Maartje Paumen. Opdrachtje: Probeer zelf eens de vertaling naar het onderwijs te maken. Denk met name aan de kinderen die meer zorg nodig hebben, zoals kinderen met dyslexie, dyscalculie, gedragsproblemen ………… Vanuit mediërend leren: (globaal) 1.We moeten aansluiten bij… 2.Werken vanuit vertrouwen en hierbij een zeker risico nemen 3.Is doelgericht 4.We gaan uit van kwaliteiten, om aan de gebreken te kunnen werken. Wat we al wisten? Filmpje Marc Lammers

4 Mediërend leren Mediërend Leren geen kunstje maar uitvoering van je Mens- en onderwijsvisie en Geloof in veranderbaarheid

5 Mediator; een vak apart!!!

6 Visie en uitgangspunten • Visie  Visie op ontwikkeling 1. De mens is een open systeem 2. De mens is veranderbaar/modificeerbaar 3. De ontwikkeling van een mens kent geen plafond 4. Een 'gevoel' van veiligheid is het vertrekpunt van veranderbaarheid/modificatie 5. De mens ontwikkelt zich op basis van interactie 6. Interactie is een reflectief proces, waarbij de ongelijke partijen op basis van gelijkwaardig communiceren 7. Niet communiceren is niet mogelijk 8. De intentie van interactie is het faciliteren van zelfontwikkeling 9. Zelfontwikkeling vindt plaats binnen de context van een cultuur (in tijd en plaats) 10. Zelfontwikkeling is risico’s aangaan om het nog niet gekende te ontdekken 11. Een volgende stap in zelfontwikkeling vindt plaats na het verwoorden en verinnerlijken van de vorige stap 12. De regie van zelfontwikkeling ligt bij degene die zich ontwikkelt.

7 Visie en uitgangspunten • Visie achter Mediatie/Interactie 1.De regiefunctie ligt bij de leerling  De leerling neemt zelf beslissingen over de stappen van zijn leerproces  Hij draagt hiervoor zelf verantwoordelijkheid en voert als lid van het team zelf uit. 2.De interactie is gericht op het leer- en ontwikkelingsproces van de leerling.  De interactie is zoveel mogelijk gericht op het inzetten en verder ontwikkelen van de (natuurlijke) netwerken van de leerling. 3.Leerling en leerkracht komen tot een gezamenlijk beeld van het kunnen/kennen van de leerling 4.De interactie is gericht op het beschikbaar komen van het geleerde voor anderen

8 Visie en uitgangspunten • Uitgangspunten 1.Begin met contact maken 2.Moet aansluiten bij… 3.Werken vanuit vertrouwen en hierbij een zeker risico nemen 4.Is doelgericht 5.Gebaseerd op gelijkwaardigheid; functionerend als team 6.Verlangt van beiden een (zelf)reflectieve houding 7.Gebaseerd op wederkerige adequaatheid om tot een gezamenlijke analyse komen 8.Mediërend vorm 1.Is een wederkerig proces 2.Is een vragende benadering 3.Is gericht op overdracht van competentiegevoelens 4.Stimuleert beiden een stapje verder te denken 5.Houdt rekening met de sociaal-emotionele ontwikkeling 6.Is gericht op het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden. 7.Voldoen aan de criteria voor een kwalitatieve interactie; de mediatiekenmerken.

9 Pedagogische driehoek

10 Orthopedagogische driehoekskunde Leerling opvoedingsdoelen en de onderwijsdoelen OudersSchool/ leerkracht

11 Wat zie je terug in de praktijk? • We blijven gewoon gebruik maken van de methodes. • We blijven het D(irecte)I(nstructie) model gebruiken. • De gehele zorgstructuur blijft bestaan. • SVIB blijven we inzetten Maar… • Onze visie/missie: aanvullen / verrijken • De interactie binnen de groepen onder de loep nemen en daar waar nodig stimuleren. • Binnen het DI model passen we de werkwijze voor de extra zorg aan. • Onze kijk naar kinderen (mens) en onderwijs krijgt vorm vanuit een gezamenlijk gekozen visie. Komt ook steeds bij iedere keuze terug. • 80% - 20% (naar boven en beneden) • De zorgstructuur krijgt accent verschillen: bv. beschrijven van kwaliteiten in het dossier. • We maken ons sterk richting 2011 wanneer de zorgplicht wordt ingevoerd in het onderwijs.


Download ppt "Mediërend leren op bs. Theresia “Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, moet je van zijn gebreken afblijven.“ Emiel van Doorn."

Verwante presentaties


Ads door Google