De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Methode Integrale Jeugdbescherming

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Methode Integrale Jeugdbescherming"— Transcript van de presentatie:

1 De Methode Integrale Jeugdbescherming
Corine van der Sluijs en Riet van de Kamp

2 Beter Beschermd+ x

3 Waarin maakt BB+ het verschil?

4 Eerste resultaten

5 Melding JB-plein creëert ruimte voor gecoordineerde aanpak met drang

6 Alle betrokken professionals werken samen
RvdK Eigen netwerk Zorgaanbieders Voorveld / wijkteams Casusregisseur JB-plein / Veiligheidshuis Jeugdbeschermer Gezin

7 Samen met de betrokken professionals
een plan maken.

8 Zo veel mogelijk regie bij gezin en eigen netwerk
Besluiten BB+ Wegen van veranderkracht, juridisch kader, regie Dialogen met gezin en keten Betrekken Aanpakken Onderzoeken Dialogen met gezin en keten Betrekken Aanpakken Onderzoeken ‣ ‣ ‣ NPT 8

9 Hoe zorgen we voor regie bij het gezin?

10 Wanneer is het Goed Genoeg?
‣ ‣ ‣ NPT

11 Het belang van de gezamenlijke verkenning
voor de weging Goed Genoeg.

12 Weging van de opvoedsituatie
x

13 Methode Integrale Jeugdbescherming: Van probleemdenken naar oplossingen
Begin probleem 3 Wanneer wordt er een hoger punt op de schaal bereikt? Wanneer is het Goed Genoeg? De gewenste toestand 1 Welke zorgen moeten weggenomen Huidige situatie 4 Wat is het volgende stapje? Begin gewenste situatie De gevreesde toekomst 2 Wat is er al bereikt en hoe? ‣ ‣ ‣ NPT

14 Elementen Methode Integrale Jeugdbescherming (MIJ)
Veiligheid en ontwikkeling van kinderen

15 Methode Integrale Jeugdbescherming in ontwikkeling

16 Samengevat biedt Methode Integrale Jeugdbescherming (MIJ)
Cliënt Begrijpt noodzaak tot veranderen; met kind centraal Voelt tegelijkertijd regie en ervaart betere samenwerking Professionals Werken slagvaardiger met meer op gezin toegesneden plan Leggen regie zoveel mogelijk bij gezin Hebben instrumenten voor betere samenwerking Hebben duidelijker wat de gronden zijn voor de drang- of dwangfase Leren denken in “loslaten, mits goed geborgd” Hebben door MIJ meer duidelijkheid wat beoordelingscriteria zijn voor drang, dwang en goed genoeg

17 Ervaring van een cliënt

18 Aandachtspunten bij implementatie
Afstemming tussen professionals Directe inzet benodigde capaciteit casusregisseur en zorgaanbieder Financiering zorgaanbieders Continuïteit hulpverlening

19 Afronding projecten en vervolg
April 2014: Rapportage kwantitatieve analyse. Concept handboek MIJ gereed. April – December 2014: Aanvullen handboek met “bouwstenen” uit de praktijk. Wat werkt wel, wat niet, wat zijn goede aanvullingen op de Afgesproken werkwijze.

20 Interactief - Wat zou voor u een reden zijn om deze methode wel of niet in te zetten? - Wat heeft u nodig om deze methode in te zetten in uw gemeente (+ omvang gemeente)? - Overige vragen over MIJ

21 De noodzaak van de inzet van ‘drang’
in een multiprobleemgezin

22 Weging van een opvoedsituatie.
Wat is goed genoeg?

23 Interactief


Download ppt "De Methode Integrale Jeugdbescherming"

Verwante presentaties


Ads door Google